New International Version

John 17:1-26

Jesus Prays to Be Glorified

1After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed:

“Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. 2For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. 3Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. 4I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. 5And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began.

Jesus Prays for His Disciples

6“I have revealed you17:6 Greek your name to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. 7Now they know that everything you have given me comes from you. 8For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. 9I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. 10All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. 11I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of17:11 Or Father, keep them faithful to your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. 12While I was with them, I protected them and kept them safe by17:12 Or kept them faithful to that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction so that Scripture would be fulfilled.

13“I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. 14I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. 15My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one. 16They are not of the world, even as I am not of it. 17Sanctify them by17:17 Or them to live in accordance with the truth; your word is truth. 18As you sent me into the world, I have sent them into the world. 19For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified.

Jesus Prays for All Believers

20“My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, 21that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. 22I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one— 23I in them and you in me—so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.

24“Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world.

25“Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. 26I have made you17:26 Greek your name known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them.”

New Serbian Translation

Јован 17:1-26

Исусова првосвештеничка молитва

1Рекавши ово, Исус је подигао своје очи ка небу, и рекао:

„Оче, дошао је час. Прослави свога Сина, да би Син прославио тебе. 2Јер ти си му дао власт над сваким човеком да подари вечни живот свима које си му дао. 3А вечни живот је ово: да упознају тебе, јединог и правог Бога, и Исуса Христа, кога си ти послао. 4Ја сам показао твоју славу на земљи: извршио сам дело које си ми поверио. 5Сада, Оче, подај ми славу у твоме присуству, славу коју сам имао са тобом пре постања света.

6Објавио сам твоје име онима које си ми дао из света. Они су били твоји, а ти си их дао мени и они су послушали твоју реч. 7Сад знају да све што си ми дао долази од тебе, 8јер сам им рекао оно што си ти рекао мени. То су прихватили, те знају да је истина да сам од тебе дошао и верују да си ме ти послао. 9За њих се молим. Не молим се за свет, него за оне које си ми ти дао, јер су твоји. 10Све што припада мени припада и теби, и све што припада теби припада и мени, а моја слава се открила по њима. 11Ја нисам више на свету, али су они на свету. Сада идем к теби. Оче свети, сачувај их у свом имену, које си ми дао, да и они буду једно као што смо ми једно. 12Док сам био с њима, чувао сам их у твом имену, које си ми дао. Ја сам их сачувао и ниједан од њих није изгубљен, осим човека предвиђеног за пропаст17,12 Дословно: Сина пропасти. Израз може да се тумачи двојако. Син пропасти може да се преведе као човек предвиђен, или одређен за пропаст, чиме се наглашава дословно испуњење пророштва, или син пропасти, то јест, човек чије понашање води у пропаст, чиме се наглашава Јудина морална особина. Израз син пропасти такође има есхатолошко значење (2. Сол 2,3; 1. Јн 2,18.22; 4,3)., да се испуни што је написано у Писму. 13Сада идем к теби, а ово говорим док сам на свету, да би и њих испунила радост коју ја имам.

14Дао сам им твоју реч, а свет их је омрзао зато што не припадају свету, као што ни ја не припадам свету. 15Не молим те да их узмеш са света, већ да их сачуваш од Злога. 16Они не припадају свету, као што ни ја нисам од света. 17Посвети их себи истином; твоја реч је истина. 18Ја их шаљем у свет, као што си ти мене послао на свет. 19Ја себе посвећујем ради њих, да и они буду посвећени истином.

Исус моли за све вернике

20Не молим се само за њих, него и за све који ће, преко њихове поруке, поверовати у мене, 21да би сви били једно. Као што си ти, Оче, у мени и ја у теби, тако нека и они буду једно у нама, да свет поверује да си ме ти послао. 22Ја сам им предао славу, коју си ти предао мени, да буду једно као што смо ми једно: 23ја у њима и ти у мени, да буду у потпуном јединству, да би свет знао да си ме ти послао и да си их волео онако како си волео мене.

24Оче, хоћу да они које си ми ти дао буду са мном и да гледају моју славу, славу коју си ми дао, јер си ме волео пре постања света. 25Оче праведни, свет те не познаје, али ја те познајем, а и они знају да си ме ти послао. 26Ја сам им објавио твоје име, а објављиваћу га и даље, да љубав којом си ме волео буде у њима, и ја у њима.“