New International Version

John 16

1“All this I have told you so that you will not fall away. They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. They will do such things because they have not known the Father or me. I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you, but now I am going to him who sent me. None of you asks me, ‘Where are you going?’ Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment: about sin, because people do not believe in me; 10 about righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer; 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned.

12 “I have much more to say to you, more than you can now bear. 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. 14 He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. 15 All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.”

The Disciples’ Grief Will Turn to Joy

16 Jesus went on to say, “In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me.”

17 At this, some of his disciples said to one another, “What does he mean by saying, ‘In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me,’ and ‘Because I am going to the Father’?” 18 They kept asking, “What does he mean by ‘a little while’? We don’t understand what he is saying.”

19 Jesus saw that they wanted to ask him about this, so he said to them, “Are you asking one another what I meant when I said, ‘In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me’? 20 Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. 21 A woman giving birth to a child has pain because her time has come; but when her baby is born she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. 22 So with you: Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy. 23 In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. 24 Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.

25 “Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language but will tell you plainly about my Father. 26 In that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. 27 No, the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. 28 I came from the Father and entered the world; now I am leaving the world and going back to the Father.”

29 Then Jesus’ disciples said, “Now you are speaking clearly and without figures of speech. 30 Now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God.”

31 “Do you now believe?” Jesus replied. 32 “A time is coming and in fact has come when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me.

33 “I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 16

Ježiš nenechá svojich učeníkov samých

1 Toto všetko som vám povedal, aby ste nepodľahli pochybnostiam.

Lebo vás budú vyháňať zo synagóg, ba aj zabíjať, a pritom budú presvedčení, že slúžia Bohu.

To preto, že nepoznali Otca ani mňa."

Povedal som vám to, aby ste si spomenuli na moje slová, keď sa to všetko stane. Doteraz som o tom nehovoril, lebo som bol s vami.

Môj čas sa však naplnil a čoskoro odídem k tomu, ktorý ma poslal. No nik z vás sa nespytuje, kam idem.

Namiesto toho, aby ste sa radovali, poddávate sa smútku a starostiam.

Verte mi, pre vás bude lepšie, keď odídem. Lebo keby som neodišiel, neprišiel by ten, kto vám bude pomáhať a potešovať vás. Keď odídem, pošlem ho k vám.

A keď príde, ukáže ľuďom, v čom je ich hriech, ale ukáže aj Božiu spravodlivosť a Boží súd.

Hriech je v tom, že ľudia vo mňa neveria.

10 Spravodlivosť je v tom, že odchádzam k Otcovi a už ma neuvidíte.

11 A súd je v tom, že vládca tohto sveta je už odsúdený.

12 Tak veľa by som vám ešte chcel povedať, lenže teraz by ste to nezniesli.

13 Ale keď príde Svätý Duch, ktorý je pravda, odhalí vám celú pravdu. Nebude hovoriť sám od seba, ale oznámi vám to, čo počul. Ba zjaví vám aj to, čo sa má stať v budúcnosti.

14 Tým oslávi mňa, lebo všetko, čo vám zjaví, prijme odo mňa.

15 Všetko, čo má Otec, patrí aj mne. Preto som vám povedal, že vám zvestuje, čo prijme odo mňa."

Vaša radosť sa naplní

16 Onedlho už nebudem medzi vami a neuvidíte ma, ale onedlho ma zasa uvidíte."

17 Niektorí učeníci to nechápali a spytovali sa medzi sebou:

18 Čo to má znamenať: Onedlho ma neuvidíte a onedlho ma zasa uvidíte? A čo to znamená: Odchádzam k Otcovi?"

19 Ježiš spozoroval, že učeníci nechápu jeho slová.

20 Vysvetlím vám to," povedal. Svet sa čoskoro bude radovať z toho, čo sa stane, no vy budete plakať a nariekať. Ale váš zármutok sa čoskoro premení na radosť.

21 Vaša radosť sa bude podobať radosti ženy, ktorá zabudla na všetko utrpenie a pôrodné bolesti, lebo sa jej narodilo dieťa.

22 Teraz ste smutní, ale opäť sa stretneme a vy sa budete radovať. A túto radosť vám už nik nevezme.

23 Potom sa ma už nebudete musieť na nič spytovať.

Znova vás ubezpečujem: O čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám.

24 Doposiaľ ste ho v mojom mene o nič neprosili. Proste a dostanete. A vaša radosť bude dokonalá.

25 Doposiaľ som vám o všetkom hovoril obrazne. Ale teraz nastáva čas, keď to už nebude potrebné a budem vám o Otcovi hovoriť celkom otvorene.

26 Od toho dňa sa môžete so svojimi žiadosťami obracať na Otca priamo, ja ho už nebudem musieť prosiť, aby vás vypočul.

27 Lebo Otec vás miluje zato, že ste vy mňa milovali a uverili ste, že som prišiel od Boha.

28 Áno, prišiel som na svet od Otca, a teraz zasa opúšťam svet a vraciam sa k Otcovi."

29 Teraz konečne hovoríš jasne, nie v obrazoch," povedali mu učeníci.

30 Teraz sme pochopili, že vieš o všetkom a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto na niečo spytoval. Preto naozaj veríme, že si prišiel od Boha."

31 Naozaj tomu veríte?" spýtal sa ich Ježiš.

32 Uvedomte si, že nastane čas, vlastne už nastal, keď sa rozpŕchnete do svojich domovov a necháte ma samého. Ale ja nebudem sám, lebo Otec je so mnou.

33 Toto všetko som vám povedal, aby ste si uchovali v duši pokoj. Tu na svete budete mať mnoho trápenia a ťažkostí. Ale nestrácajte odvahu. Ja som zvíťazil nad svetom."