New International Version

John 15:1-27

The Vine and the Branches

1“I am the true vine, and my Father is the gardener. 2He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes15:2 The Greek for he prunes also means he cleans. so that it will be even more fruitful. 3You are already clean because of the word I have spoken to you. 4Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

5“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. 6If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. 8This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.

9“As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love. 11I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. 12My command is this: Love each other as I have loved you. 13Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. 14You are my friends if you do what I command. 15I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. 16You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you. 17This is my command: Love each other.

The World Hates the Disciples

18“If the world hates you, keep in mind that it hated me first. 19If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. 20Remember what I told you: ‘A servant is not greater than his master.’15:20 John 13:16 If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. 21They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. 22If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they have no excuse for their sin. 23Whoever hates me hates my Father as well. 24If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. 25But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’15:25 Psalms 35:19; 69:4

The Work of the Holy Spirit

26“When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me. 27And you also must testify, for you have been with me from the beginning.

Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 15:1-27

Vița și mlădițele

1Eu sunt adevărata viță, iar Tatăl Meu este viticultorul. 2El taie din Mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum voi sunteți curați, datorită cuvântului pe care vi l‑am spus. 4Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi! Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți, dacă nu rămâneți în Mine.

5Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în Mine și în care rămân Eu aduce mult rod. Căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic. 6Dacă cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. 7Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. 8Tatăl Meu este proslăvit prin aceasta: prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți8 Unele mss conțin: și veți deveni. ucenicii Mei.

9Așa cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, așa v‑am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea! 10Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, așa cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.

11V‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. 12Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v‑am iubit Eu! 13Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să‑și dea cineva viața pentru prietenii lui. 14Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul lui, ci v‑am numit prieteni, pentru că v‑am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu voi M‑ați ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi și v‑am desemnat să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice‑I veți cere Tatălui în Numele Meu să vă dea. 17Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții!17 Sau: Vă poruncesc aceasta: să vă iubiți unii pe alții!

Ucenicii și ura din partea lumii

18Dacă lumea vă urăște, să știți că pe Mine M‑a urât înaintea voastră! 19Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că voi nu sunteți din lume, căci Eu v‑am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceți‑vă aminte de cuvintele20 Lit.: cuvântul. pe care vi le‑am spus: „Sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui.“20 Vezi In. 13:16. Dacă pe Mine M‑au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul Meu, îl vor păzi și pe al vostru. 21Dar vă vor face toate aceste lucruri din cauza Numelui Meu, pentru că ei nu‑L cunosc pe Cel Ce M‑a trimis. 22Dacă n‑aș fi venit și nu le‑aș fi vorbit, n‑ar avea păcat. Dar acum n‑au nicio scuză pentru păcatul lor. 23Cine Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n‑aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le‑a făcut, n‑ar avea păcat. Dar acum le‑au și văzut și M‑au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Însă aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care este scris în Legea25 Cu referire la întreg VT, nu doar la primele cinci cărți ale lui Moise. lor: „M‑au urât fără motiv.“25 Vezi Ps. 35:19; 69:4.

26Când va veni Apărătorul26 Vezi nota de la 14:16. pe Care vi‑L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, Care iese de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. 27De asemenea, și voi veți mărturisi, pentru că ați fost cu Mine de la început.