New International Version

Jeremiah 1

1The words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests at Anathoth in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the thirteenth year of the reign of Josiah son of Amon king of Judah, and through the reign of Jehoiakim son of Josiah king of Judah, down to the fifth month of the eleventh year of Zedekiah son of Josiah king of Judah, when the people of Jerusalem went into exile.

The Call of Jeremiah

The word of the Lord came to me, saying,

“Before I formed you in the womb I knew[a] you,
    before you were born I set you apart;
    I appointed you as a prophet to the nations.”

“Alas, Sovereign Lord,” I said, “I do not know how to speak; I am too young.”

But the Lord said to me, “Do not say, ‘I am too young.’ You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you,” declares the Lord.

Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, “I have put my words in your mouth. 10 See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant.”

11 The word of the Lord came to me: “What do you see, Jeremiah?”

“I see the branch of an almond tree,” I replied.

12 The Lord said to me, “You have seen correctly, for I am watching[b] to see that my word is fulfilled.”

13 The word of the Lord came to me again: “What do you see?”

“I see a pot that is boiling,” I answered. “It is tilting toward us from the north.”

14 The Lord said to me, “From the north disaster will be poured out on all who live in the land. 15 I am about to summon all the peoples of the northern kingdoms,” declares the Lord.

“Their kings will come and set up their thrones
    in the entrance of the gates of Jerusalem;
they will come against all her surrounding walls
    and against all the towns of Judah.
16 I will pronounce my judgments on my people
    because of their wickedness in forsaking me,
in burning incense to other gods
    and in worshiping what their hands have made.

17 “Get yourself ready! Stand up and say to them whatever I command you. Do not be terrified by them, or I will terrify you before them. 18 Today I have made you a fortified city, an iron pillar and a bronze wall to stand against the whole land—against the kings of Judah, its officials, its priests and the people of the land. 19 They will fight against you but will not overcome you, for I am with you and will rescue you,” declares the Lord.

Footnotes

  1. Jeremiah 1:5 Or chose
  2. Jeremiah 1:12 The Hebrew for watching sounds like the Hebrew for almond tree.

Nya Levande Bibeln

Jeremia 1

Gud kallar Jeremia

1Detta är Guds budskap genom prästen Jeremia, Hilkias son, från staden Anatot i Benjamins land.

Det första budskapet kom till honom under Amons son Josias trettonde regeringsår i Juda.

Flera andra budskap kom när Josias son Jojakim var kung i Juda och vid olika tillfällen fram till den femte månaden under det elfte året av Josias son Sidkias regering i Juda, när Jerusalem intogs och folket bortfördes som slavar.

Herren sa till mig:

Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till min budbärare till världen.

Herre, jag kan inte vara den budbäraren! Jag är alldeles för ung! svarade jag.

Säg inte så, för du ska gå dit jag sänder dig och tala vad jag säger till dig, fortsatte Herren.

Var inte rädd för människor, för jag, Herren, kommer att vara med dig och hjälpa dig.

Sedan rörde han vid min mun och sa: Från och med nu lägger jag mina ord i din mun!

10 I dag börjar din uppgift att varna folk och nationer i hela världen och att slå ner och förgöra, plantera och bygga upp.

11 Sedan sa Herren till mig: Jeremia! Vad är det du ser? Jag svarade: Jag ser en gren av ett mandelträd.

12 Det är riktigt, och det betyder att jag ska låta mitt hot om straff bli verklighet, svarade Herren.

13 Sedan frågade Herren mig: Vad ser du nu? Jag ser en gryta med kokande vatten. Den kommer norrifrån och töms över Juda, svarade jag.

14 Ja, från norr kommer olycka att dra fram över allt folk i det här landet, sa han.

15 Jag ska befalla arméerna från kungarikena i norr att komma till Jerusalem och sätta upp sina troner vid stadens portar och längs dess murar och i alla andra städer i Juda.

16 På det sättet ska jag straffa mitt folk för att det har lämnat mig för att tillbe andra gudar, avgudar som de själva har gjort!

17 Gör dig beredd att gå ut och berätta allt som jag säger till dig. Var inte rädd, för då kommer jag att göra dig till åtlöje.

18 I dag gör jag dig osårbar inför alla deras anfall. De kommer inte att kunna skada dig. Du är som en befäst och ointaglig stad, stadig som en järnpelare eller en tung kopparport. Judas kungar, furstar och präster ska inte lyckas besegra dig.

19 De kommer att försöka, men de ska misslyckas, för jag är med dig, säger Herren. Jag ska hjälpa dig.