New International Version

Isaiah 8

Isaiah and His Children as Signs

1The Lord said to me, “Take a large scroll and write on it with an ordinary pen: Maher-Shalal-Hash-Baz.”[a] So I called in Uriah the priest and Zechariah son of Jeberekiah as reliable witnesses for me. Then I made love to the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. And the Lord said to me, “Name him Maher-Shalal-Hash-Baz. For before the boy knows how to say ‘My father’ or ‘My mother,’ the wealth of Damascus and the plunder of Samaria will be carried off by the king of Assyria.”

The Lord spoke to me again:

“Because this people has rejected
    the gently flowing waters of Shiloah
and rejoices over Rezin
    and the son of Remaliah,
therefore the Lord is about to bring against them
    the mighty floodwaters of the Euphrates—
    the king of Assyria with all his pomp.
It will overflow all its channels,
    run over all its banks
and sweep on into Judah, swirling over it,
    passing through it and reaching up to the neck.
Its outspread wings will cover the breadth of your land,
    Immanuel[b]!”

Raise the war cry,[c] you nations, and be shattered!
    Listen, all you distant lands.
Prepare for battle, and be shattered!
    Prepare for battle, and be shattered!
10 Devise your strategy, but it will be thwarted;
    propose your plan, but it will not stand,
    for God is with us.[d]

11 This is what the Lord says to me with his strong hand upon me, warning me not to follow the way of this people:

12 “Do not call conspiracy
    everything this people calls a conspiracy;
do not fear what they fear,
    and do not dread it.
13 The Lord Almighty is the one you are to regard as holy,
    he is the one you are to fear,
    he is the one you are to dread.
14 He will be a holy place;
    for both Israel and Judah he will be
a stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.
And for the people of Jerusalem he will be
    a trap and a snare.
15 Many of them will stumble;
    they will fall and be broken,
    they will be snared and captured.”

16 Bind up this testimony of warning
    and seal up God’s instruction among my disciples.
17 I will wait for the Lord,
    who is hiding his face from the descendants of Jacob.
I will put my trust in him.

18 Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty, who dwells on Mount Zion.

The Darkness Turns to Light

19 When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? 20 Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. 21 Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. 22 Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Footnotes

  1. Isaiah 8:1 Maher-Shalal-Hash-Baz means quick to the plunder, swift to the spoil; also in verse 3.
  2. Isaiah 8:8 Immanuel means God with us.
  3. Isaiah 8:9 Or Do your worst
  4. Isaiah 8:10 Hebrew Immanuel

Nya Levande Bibeln

Jesaja 8

Jesaja förutsäger Assyriens angrepp

1Än en gång gav Herren mig ett budskap:Ta en stor bokrulle och skriv 'Maher-salal Has-bas' på den. Det betyder 'plötslig plundring'.

Jag ska kalla dit prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son, som mina vittnen.

Sedan låg jag med min hustru, och hon blev med barn och födde en son. Då sa Herren till mig: Kalla honom 'Maher-salal Has-bas'.

Det namnet ska vara en förutsägelse om att inom ett par år, innan detta barn ännu är så gammalt att det ens kan säga 'mamma' eller 'pappa

Sedan talade Herren till mig igen och sa:

Eftersom folket i Jerusalem vägrar att ta emot min omvårdnad och är så ivrigt att begära hjälp av kung Resin och kung Peka,

7-8 ska jag låta floden Eufrats väldiga vattenmassor komma över det. Kungen i Assyrien och hans armé ska störta sig emot det som en flodvåg. Den ska stiga över alla bräddar och forsa in i Juda land och översvämma det från den ena ändan till den andra.

9-10 Höj stridsrop, alla länder! Ge er ut i krig och gå under! Förbered er för krig, men räkna med att bli förintade! Ni kommer inte att lyckas! Gör upp era planer och utarbeta er strategi, förbered era anfall, men det kommer ändå inte att hjälpa er, för Gud är med oss.

11-12 Herren talade allvarligt till mig och sa: Låt er inte kallas förrädare därför att ni är trogna mot Herren. Grips inte, som många av era grannar, av panik för anfall från Aram och Israel.

13 Var inte rädda för någon annan än härskarornas Herre! Om ni fruktar honom behöver ni inte frukta något annat.

14-15 Han är ert beskydd. Men Israel och Juda har vägrat att ta emot hans beskydd och har därför snavat på den sten som kunde varit deras räddning. I stället blir de krossade av den. De har gått i fällan.

16 Skriv ner allt det som jag tänker göra, säger Herren. Tillslut det med ett sigill för kommande dagar. Anförtro det åt någon pålitlig och gudfruktig man, som kan överlämna det till gudfruktiga människor i kommande generationer.

17 Jag vill vänta på att Herren ska hjälpa oss, även om vi just nu inte märker hans närvaro. Han är mitt enda hopp.

18 Jag och barnen som Gud har gett mig har symboliska namn som förutsäger de planer som Herren, härskarornas Gud, har för sitt folk. Jesaja betyder 'Herren ska frälsa (sitt folk)

19 Varför försöker ni då få reda på framtiden genom att fråga häxor och spåmän? Bry er inte om vad de mumlar och viskar. Kan de som är levande få veta vad som händer i framtiden genom att fråga de döda? Varför inte i stället fråga er Gud?

20 Jämför dessa spåkvinnors ord med Guds Ord! Om deras budskap är annorlunda än Herrens, beror det på att de inte lever i mitt ljus och ser sanningen.

21 Mitt folk ska föras bort, stapplande, hungrigt och uttröttat, och eftersom de är utsvultna kommer de att knyta sina händer mot himlen och förbanna sin kung och Gud.

22 Vart de än vänder sig ska de bara finna bedrövelse, ångest och djup förtvivlan. De ska drivas ut i det yttersta mörkret.