New International Version

Isaiah 8

Isaiah and His Children as Signs

1The Lord said to me, “Take a large scroll and write on it with an ordinary pen: Maher-Shalal-Hash-Baz.”[a] So I called in Uriah the priest and Zechariah son of Jeberekiah as reliable witnesses for me. Then I made love to the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. And the Lord said to me, “Name him Maher-Shalal-Hash-Baz. For before the boy knows how to say ‘My father’ or ‘My mother,’ the wealth of Damascus and the plunder of Samaria will be carried off by the king of Assyria.”

The Lord spoke to me again:

“Because this people has rejected
    the gently flowing waters of Shiloah
and rejoices over Rezin
    and the son of Remaliah,
therefore the Lord is about to bring against them
    the mighty floodwaters of the Euphrates—
    the king of Assyria with all his pomp.
It will overflow all its channels,
    run over all its banks
and sweep on into Judah, swirling over it,
    passing through it and reaching up to the neck.
Its outspread wings will cover the breadth of your land,
    Immanuel[b]!”

Raise the war cry,[c] you nations, and be shattered!
    Listen, all you distant lands.
Prepare for battle, and be shattered!
    Prepare for battle, and be shattered!
10 Devise your strategy, but it will be thwarted;
    propose your plan, but it will not stand,
    for God is with us.[d]

11 This is what the Lord says to me with his strong hand upon me, warning me not to follow the way of this people:

12 “Do not call conspiracy
    everything this people calls a conspiracy;
do not fear what they fear,
    and do not dread it.
13 The Lord Almighty is the one you are to regard as holy,
    he is the one you are to fear,
    he is the one you are to dread.
14 He will be a holy place;
    for both Israel and Judah he will be
a stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.
And for the people of Jerusalem he will be
    a trap and a snare.
15 Many of them will stumble;
    they will fall and be broken,
    they will be snared and captured.”

16 Bind up this testimony of warning
    and seal up God’s instruction among my disciples.
17 I will wait for the Lord,
    who is hiding his face from the descendants of Jacob.
I will put my trust in him.

18 Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty, who dwells on Mount Zion.

The Darkness Turns to Light

19 When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? 20 Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. 21 Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. 22 Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Footnotes

  1. Isaiah 8:1 Maher-Shalal-Hash-Baz means quick to the plunder, swift to the spoil; also in verse 3.
  2. Isaiah 8:8 Immanuel means God with us.
  3. Isaiah 8:9 Or Do your worst
  4. Isaiah 8:10 Hebrew Immanuel

Het Boek

Jesaja 8

Jesaja voorspelt de aanval van Assur

1De Here gaf mij opnieuw een boodschap: ‘Maak een groot schrijfbord en schrijf daarop in duidelijk leesbaar schrift: Snelle Roof, Vlugge Buit.’ Ik vroeg de priester Uria en Zacharia, de zoon van Jeberechja, die beiden bekend stonden als eerlijke mannen, toe te kijken terwijl ik het opschreef, zodat zij konden getuigen dat ik het had opgeschreven.

Toen had ik gemeenschap met mijn vrouw. Zij werd zwanger en kreeg een zoon en de Here zei: ‘Noem hem: Snelle Roof, Vlugge Buit. Deze naam voorzegt dat binnen enkele jaren, nog voordat dit kind “vader” of “moeder” kan zeggen, de koning van Assur Damascus en Samaria zal verslaan en hun rijkdommen zal bemachtigen.’

Toen sprak de Here opnieuw tegen mij en zei: ‘Omdat de Israëlieten het rustig kabbelende water uit de Siloachvijver weigeren en het beter vinden het leger van Assur tegen koning Rezin en koning Pekah te hulp te roepen, 7,8 zal Ik mijn volk overweldigen met de machtige vloedgolf van de Eufraat, de koning van Assur en al zijn machtige legers zullen tegen hen optrekken. Deze vloedgolf zal buiten alle oevers treden en het land Juda binnengolven, o Immanuël, en het tot in de verste hoeken onder water zetten.’ 9,10 Zet alles op alles, Syrië en Israël, onze vijanden, maar u zult niet slagen, u zult het onderspit delven. Luister naar mij, vijanden van ons: maak u klaar om tegen ons te vechten en word verslagen! Ja! Word verslagen! Maak aanvalsplannen, geef bevelen en zie dat er niets van terechtkomt! Want God staat aan onze kant.

11 De Here heeft mij nadrukkelijk gezegd: ‘U mag onder geen beding akkoord gaan met de plannen van Juda om zich aan Syrië en Israël over te geven. 12 Laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft. Raak niet in paniek als u ziet wat de mensen om u heen doen, als zij eraan denken dat Syrië en Israël u gaan aanvallen. 13 U hoeft voor niemand bang te zijn, alleen voor de Here van de hemelse legers! Als u voor Hem ontzag hebt, hoeft u voor niemand anders bang te zijn. 14 Hij zal uw toevlucht zijn, maar ook de steen waaraan Israël en Juda zich stoten, waarover ze struikelen door zijn zorg te weigeren. 15 Velen zullen struikelen en verpletterd worden. 16 Schrijf alles op wat Ik ga doen,’ zegt de Here, ‘en verzegel het voor de toekomst. Vertrouw het toe aan een godvrezende man die het weer kan doorgeven aan godvrezende mensen die hem opvolgen.’

17 Ik zal op God vertrouwen, ik wacht op het moment dat de Here ons te hulp komt, ook al verbergt Hij Zich nu. 18 Ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, hebben symbolische namen die de plannen van de Here van de hemelse legers met zijn volk onthullen: Jesaja betekent ‘De Here zal zijn volk redden’, Schear-Jaschub betekent ‘Een restant zal terugkeren’ en Maher-Schalal Chaz-Baz betekent ‘Uw vijanden zullen spoedig zijn vernietigd.’ 19 Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? 20 ‘Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God!’ zegt Hij. ‘Als hun boodschappen van de mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd, want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. 21 Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, terneergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken. 22 Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien die hen geheel zal omsluiten. 23 Maar de nacht zal verjaagd worden en er zal geen donkerheid meer zijn voor het land dat verdrukt werd. Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en Naftali, brengt Hij later glorie over het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen.’