New International Version

Isaiah 8

Isaiah and His Children as Signs

1The Lord said to me, “Take a large scroll and write on it with an ordinary pen: Maher-Shalal-Hash-Baz.”[a] So I called in Uriah the priest and Zechariah son of Jeberekiah as reliable witnesses for me. Then I made love to the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. And the Lord said to me, “Name him Maher-Shalal-Hash-Baz. For before the boy knows how to say ‘My father’ or ‘My mother,’ the wealth of Damascus and the plunder of Samaria will be carried off by the king of Assyria.”

The Lord spoke to me again:

“Because this people has rejected
    the gently flowing waters of Shiloah
and rejoices over Rezin
    and the son of Remaliah,
therefore the Lord is about to bring against them
    the mighty floodwaters of the Euphrates—
    the king of Assyria with all his pomp.
It will overflow all its channels,
    run over all its banks
and sweep on into Judah, swirling over it,
    passing through it and reaching up to the neck.
Its outspread wings will cover the breadth of your land,
    Immanuel[b]!”

Raise the war cry,[c] you nations, and be shattered!
    Listen, all you distant lands.
Prepare for battle, and be shattered!
    Prepare for battle, and be shattered!
10 Devise your strategy, but it will be thwarted;
    propose your plan, but it will not stand,
    for God is with us.[d]

11 This is what the Lord says to me with his strong hand upon me, warning me not to follow the way of this people:

12 “Do not call conspiracy
    everything this people calls a conspiracy;
do not fear what they fear,
    and do not dread it.
13 The Lord Almighty is the one you are to regard as holy,
    he is the one you are to fear,
    he is the one you are to dread.
14 He will be a holy place;
    for both Israel and Judah he will be
a stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.
And for the people of Jerusalem he will be
    a trap and a snare.
15 Many of them will stumble;
    they will fall and be broken,
    they will be snared and captured.”

16 Bind up this testimony of warning
    and seal up God’s instruction among my disciples.
17 I will wait for the Lord,
    who is hiding his face from the descendants of Jacob.
I will put my trust in him.

18 Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty, who dwells on Mount Zion.

The Darkness Turns to Light

19 When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? 20 Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. 21 Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. 22 Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Footnotes

  1. Isaiah 8:1 Maher-Shalal-Hash-Baz means quick to the plunder, swift to the spoil; also in verse 3.
  2. Isaiah 8:8 Immanuel means God with us.
  3. Isaiah 8:9 Or Do your worst
  4. Isaiah 8:10 Hebrew Immanuel

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 8

Fremtidige assyriske angreb

1Derpå sagde Herren til mig: „Tag en stor tavle og skriv med tydelig skrift navnet: Maher-Shalal Hash-Baz.[a] Gør det med to pålidelige mænd som vidner: Urija, som er præst, og Zekarja, Jeberekjas søn.”

Derefter gik jeg ind til min hustru, og hun blev gravid og fødte en søn. Da sagde Herren til mig: „Kald ham Maher-Shalal Hash-Baz, for endnu inden drengen har lært at sige ‚mor’ eller ‚far’, vil assyrerkongen plyndre Damaskusʼ rigdomme og røve Samarias skatte.”

Herren talte igen til mig: „Fordi mit folk har forkastet Shiloas friske vand[b] og foretrækker Arams kong Retzin og Israels kong Peka, vil jeg sende en mægtig oversvømmelse fra Eufratfloden imod dem: Assyrerkongen og hans mægtige hære vil oversvømme landet. Floden vil gå over sine bredder, skylle ind over Judas land og nå helt frem til hovedstaden. Hele ‚Immanuel’s land vil bliver angrebet af fjenden.”

Gør blot klar til krig, I folkeslag, men I kan ikke stå jer imod Herren! Hør efter, I fjerne lande. Gør bare alt, hvad I kan. I vil dog blive slået engang. 10 Hold blot krigsråd og indgå alliancer. Det nytter intet, for Gud er med os.

Om at have tillid til Gud

11 Herren opfordrede mig kraftigt til at stå fast og ikke følge flertallet. Henvendt til os, der fulgte ham, sagde han: 12 „I skal ikke kalde noget for en sammensværgelse, bare fordi andre gør det. Bliv ikke grebet af panik som flertallet. 13 Det er mig, I skal respektere, frygte og ære, for jeg er Herren, den Almægtige. 14 Jeg er som en helligdom og et tilflugtssted, men også som en anstødssten, som både Israel og Juda vil snuble over, en fælde, som Jerusalems indbyggere vil blive fanget i. 15 Mange vil snuble og falde over den. 16 Skriv det ned, som jeg har sagt, og sæt segl på bogrullen, så de, der følger mig, kan holde fast ved mit ord.”

17 Jeg har forventning til, at Herren griber ind, selv når han vender ryggen til Israels folk. Jeg sætter al min lid til ham. 18 Her er jeg sammen med de børn, som Herren gav mig. Vi er som tegn[c] for Israels folk fra Herren, den Almægtige, som bor på Zions bjerg.

19 Måske vil nogle sige til jer: „Prøv at spørge de clairvoyante til råds, dem der mumler og hvisker. Skal man ikke søge råd hos sine guder og adspørge de døde angående de levende, 20 så man kan få vejledning og hjælp?” Men de, der siger sådan, famler i mørket. 21 De kommer til at vandre modløse og sultne gennem landet. Hungersnøden vil gøre dem bitre, så de forbander både kongen og Gud. 22 Hvad enten de spejder mod det høje eller ser sig omkring på jorden, er der kun modgang og håbløst mørke omkring dem.

Messiashåbet

23 Men mørket skal ikke ruge for altid
    over det land, som tynges af trængsler.
Herren har ydmyget Zebulon
    og bragt skam over Naftalis land.
Men engang vil vejen til havet igen få ære,
    og landet øst for Jordanfloden,
        de fremmede folkeslags Galilæa.

Footnotes

  1. 8,1 Navnet betyder: „Hurtigt bytte, hastigt rov.”
  2. 8,6 En berømt dam i Jerusalem, der fik vand fra Gihonkilden, her symbol på Guds hjælp. Navnet betyder „udsendelse”, og henviser nok til, at Gud gerne vil sende hjælp, men folket vil ikke tage imod hjælpen. Jf. Joh. 9,7.11.
  3. 8,18 Esajas betyder „Jahve frelser”. Se noterne til 7,3.14 og 8,1.