New International Version

Isaiah 61:1-11

The Year of the Lord’s Favor

1The Spirit of the Sovereign Lord is on me,

because the Lord has anointed me

to proclaim good news to the poor.

He has sent me to bind up the brokenhearted,

to proclaim freedom for the captives

and release from darkness for the prisoners,61:1 Hebrew; Septuagint the blind

2to proclaim the year of the Lord’s favor

and the day of vengeance of our God,

to comfort all who mourn,

3and provide for those who grieve in Zion—

to bestow on them a crown of beauty

instead of ashes,

the oil of joy

instead of mourning,

and a garment of praise

instead of a spirit of despair.

They will be called oaks of righteousness,

a planting of the Lord

for the display of his splendor.

4They will rebuild the ancient ruins

and restore the places long devastated;

they will renew the ruined cities

that have been devastated for generations.

5Strangers will shepherd your flocks;

foreigners will work your fields and vineyards.

6And you will be called priests of the Lord,

you will be named ministers of our God.

You will feed on the wealth of nations,

and in their riches you will boast.

7Instead of your shame

you will receive a double portion,

and instead of disgrace

you will rejoice in your inheritance.

And so you will inherit a double portion in your land,

and everlasting joy will be yours.

8“For I, the Lord, love justice;

I hate robbery and wrongdoing.

In my faithfulness I will reward my people

and make an everlasting covenant with them.

9Their descendants will be known among the nations

and their offspring among the peoples.

All who see them will acknowledge

that they are a people the Lord has blessed.”

10I delight greatly in the Lord;

my soul rejoices in my God.

For he has clothed me with garments of salvation

and arrayed me in a robe of his righteousness,

as a bridegroom adorns his head like a priest,

and as a bride adorns herself with her jewels.

11For as the soil makes the sprout come up

and a garden causes seeds to grow,

so the Sovereign Lord will make righteousness

and praise spring up before all nations.

Swedish Contemporary Bible

Jesaja 61:1-11

Nådens år

1Herrens, Herrens Ande är över mig,

för Herren har smort mig

till att förkunna goda nyheter till de förtryckta.

Han har sänt mig till att ge de förkrossade bot,

att förkunna frihet för de fångna

och befrielse för de bundna,

2att ropa ut ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud,

att trösta alla som sörjer

3och ge de sörjande i Sion

en huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorgdräkt,

lovsång i stället för modlöshet.

De ska kallas ’rättfärdighetens ekar’,

som Herren har planterat till sin ära.

4De ska bygga upp de gamla ruinerna

och resa upp det som länge legat öde.

De ska återuppbygga förstörda städer

som legat öde i generationer.

5Främlingar ska valla era hjordar,

utlänningar bruka era åkrar och vingårdar.

6Ni ska kallas Herrens präster,

benämnas som vår Guds tjänare.

Ni ska få njuta av folkens välfärd

och berömma er av deras rikedomar.

7De har fått dubbelt upp av skam,

hån och förakt har de fått sig till dels.

Så ska de också få dubbel del i sitt land

och evig glädje.

8För jag är Herren som älskar rättvisa.

Jag hatar plundring och brott.

Jag ska troget belöna dem

och ingå ett evigt förbund med dem.

9Deras ättlingar ska bli kända bland folken,

deras efterkommande bland folkslagen.

Alla som ser dem ska inse

att de är ett släkte som Herren har välsignat.”

10Jag gläder mig i Herren

och jublar över min Gud,

för han har klätt mig i frälsningens dräkt

och svept mig i rättfärdighetens klädnad,

som när en brudgum sätter på sig sin högtidsturban

och brud pryder sig med sina smycken.

11Liksom jorden får sin gröda att spira

och trädgården sin sådd att växa fram,

så låter Herren, Herren rättfärdigheten

och lovsången växa fram inför alla folk.