New International Version

Isaiah 61

The Year of the Lord’s Favor

1The Spirit of the Sovereign Lord is on me,
    because the Lord has anointed me
    to proclaim good news to the poor.
He has sent me to bind up the brokenhearted,
    to proclaim freedom for the captives
    and release from darkness for the prisoners,[a]
to proclaim the year of the Lord’s favor
    and the day of vengeance of our God,
to comfort all who mourn,
    and provide for those who grieve in Zion—
to bestow on them a crown of beauty
    instead of ashes,
the oil of joy
    instead of mourning,
and a garment of praise
    instead of a spirit of despair.
They will be called oaks of righteousness,
    a planting of the Lord
    for the display of his splendor.

They will rebuild the ancient ruins
    and restore the places long devastated;
they will renew the ruined cities
    that have been devastated for generations.
Strangers will shepherd your flocks;
    foreigners will work your fields and vineyards.
And you will be called priests of the Lord,
    you will be named ministers of our God.
You will feed on the wealth of nations,
    and in their riches you will boast.

Instead of your shame
    you will receive a double portion,
and instead of disgrace
    you will rejoice in your inheritance.
And so you will inherit a double portion in your land,
    and everlasting joy will be yours.

“For I, the Lord, love justice;
    I hate robbery and wrongdoing.
In my faithfulness I will reward my people
    and make an everlasting covenant with them.
Their descendants will be known among the nations
    and their offspring among the peoples.
All who see them will acknowledge
    that they are a people the Lord has blessed.”

10 I delight greatly in the Lord;
    my soul rejoices in my God.
For he has clothed me with garments of salvation
    and arrayed me in a robe of his righteousness,
as a bridegroom adorns his head like a priest,
    and as a bride adorns herself with her jewels.
11 For as the soil makes the sprout come up
    and a garden causes seeds to grow,
so the Sovereign Lord will make righteousness
    and praise spring up before all nations.

Footnotes

  1. Isaiah 61:1 Hebrew; Septuagint the blind

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 61

Anul de îndurare al Domnului

1„Duhul Stăpânului Domn este peste Mine,
    căci Domnul M-a uns
ca să aduc celor sărmani vestea bună.
    El M-a trimis să-i vindec[a] pe cei cu inima zdrobită,
să vestesc celor captivi eliberarea
    şi celor legaţi[b] – izbăvirea,
să vestesc anul de îndurare[c] al Domnului
    şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru,
să mângâi pe toţi cei ce jelesc,
    să le ofer celor ce plâng în Sion –
să le ofer coroană în loc de cenuşă,
    untdelemnul bucuriei în locul plânsetului,
        mantaua laudei în locul duhului mâhnit.
Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii,
    un sad al Domnului, care să-I arate slava.

Ei vor rezidi vechile ruine
    şi vor ridica ceea ce a fost devastat în trecut;
vor restaura cetăţile aflate în ruină,
    pe acelea care, timp de generaţii, au rămas devastate.

Străinii vor rămâne şi vă vor paşte turmele,
    iar fiii străinului vă vor fi plugari şi vieri.
Voi însă veţi fi chemaţi preoţi ai Domnului,
    veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru;
vă veţi înfrupta din bogăţiile neamurilor
    şi vă veţi lăuda cu bogăţiile lor.

În locul ruşinii lor, vor primi îndoită porţie
    şi în locul ocării, se vor bucura de moştenirea lor.
Astfel, ei vor moşteni o îndoită parte în ţara lor
    şi bucuria veşnică va fi a lor.

Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea,
    Eu urăsc jaful şi nedreptatea;
îi voi răsplăti cu credincioşie
    şi voi încheia un legământ veşnic cu ei.
Urmaşii[d] lor vor fi cunoscuţi printre neamuri
    şi descendenţii lor printre popoare.
Toţi cei ce-i vor vedea vor recunoaşte
    că ei sunt descendenţi care au fost binecuvântaţi de Domnul.

10 Sunt copleşit de bucurie în Domnul
    şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu,
căci El M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi
    M-a acoperit cu mantia dreptăţii
ca pe un mire care se încununează cu o mitră
    şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei.
11 Căci aşa cum pământul face să răsară vlăstarul
    şi aşa cum grădina face să încolţească ceea ce este semănat,
tot aşa Stăpânul Domn va face ca dreptatea şi lauda
    să răsară înaintea tuturor neamurilor.

Footnotes

  1. Isaia 61:1 Lit.: să-i bandajez
  2. Isaia 61:1 TM; LXX: celor orbi
  3. Isaia 61:2 Aluzie la anul de veselie sau anul jubiliar (vezi Lev. 25:8-55), an în care sclavii erau eliberaţi, datoriile erau anulate şi fiecare îşi primea înapoi proprietatea pierdută
  4. Isaia 61:9 Lit.: Sămânţa; vezi nota de la 53:10