New International Version

Isaiah 60:1-22

The Glory of Zion

1“Arise, shine, for your light has come,

and the glory of the Lord rises upon you.

2See, darkness covers the earth

and thick darkness is over the peoples,

but the Lord rises upon you

and his glory appears over you.

3Nations will come to your light,

and kings to the brightness of your dawn.

4“Lift up your eyes and look about you:

All assemble and come to you;

your sons come from afar,

and your daughters are carried on the hip.

5Then you will look and be radiant,

your heart will throb and swell with joy;

the wealth on the seas will be brought to you,

to you the riches of the nations will come.

6Herds of camels will cover your land,

young camels of Midian and Ephah.

And all from Sheba will come,

bearing gold and incense

and proclaiming the praise of the Lord.

7All Kedar’s flocks will be gathered to you,

the rams of Nebaioth will serve you;

they will be accepted as offerings on my altar,

and I will adorn my glorious temple.

8“Who are these that fly along like clouds,

like doves to their nests?

9Surely the islands look to me;

in the lead are the ships of Tarshish,60:9 Or the trading ships

bringing your children from afar,

with their silver and gold,

to the honor of the Lord your God,

the Holy One of Israel,

for he has endowed you with splendor.

10“Foreigners will rebuild your walls,

and their kings will serve you.

Though in anger I struck you,

in favor I will show you compassion.

11Your gates will always stand open,

they will never be shut, day or night,

so that people may bring you the wealth of the nations—

their kings led in triumphal procession.

12For the nation or kingdom that will not serve you will perish;

it will be utterly ruined.

13“The glory of Lebanon will come to you,

the juniper, the fir and the cypress together,

to adorn my sanctuary;

and I will glorify the place for my feet.

14The children of your oppressors will come bowing before you;

all who despise you will bow down at your feet

and will call you the City of the Lord,

Zion of the Holy One of Israel.

15“Although you have been forsaken and hated,

with no one traveling through,

I will make you the everlasting pride

and the joy of all generations.

16You will drink the milk of nations

and be nursed at royal breasts.

Then you will know that I, the Lord, am your Savior,

your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

17Instead of bronze I will bring you gold,

and silver in place of iron.

Instead of wood I will bring you bronze,

and iron in place of stones.

I will make peace your governor

and well-being your ruler.

18No longer will violence be heard in your land,

nor ruin or destruction within your borders,

but you will call your walls Salvation

and your gates Praise.

19The sun will no more be your light by day,

nor will the brightness of the moon shine on you,

for the Lord will be your everlasting light,

and your God will be your glory.

20Your sun will never set again,

and your moon will wane no more;

the Lord will be your everlasting light,

and your days of sorrow will end.

21Then all your people will be righteous

and they will possess the land forever.

They are the shoot I have planted,

the work of my hands,

for the display of my splendor.

22The least of you will become a thousand,

the smallest a mighty nation.

I am the Lord;

in its time I will do this swiftly.”

Swedish Contemporary Bible

Jesaja 60:1-22

Sions framtida härlighet

1Res dig upp, låt ditt ljus lysa!

Ditt ljus har kommit,

och Herrens härlighet går upp över dig.

2Mörker täcker jorden,

töcken omger folken,

men över dig ska Herren stråla,

över dig ska hans härlighet visa sig.

3Folken ska vandra i ditt ljus

och kungar mot glansen av din soluppgång.

4”Lyft blicken och se dig omkring!

De samlas och kommer till dig.

Dina söner kommer från fjärran,

dina döttrar bärs i famnen.

5Du ska se detta och stråla av lycka,

ditt hjärta ska bäva och bulta.

Havets rikedomar ska föras till dig

och folkens skatter bli dina.

6Väldiga kamelkaravaner ska färdas till dig,

unga kameler från Midjan och Efa.

De kommer alla från Saba,

lastade med guld och rökelse,

och de förkunnar Herrens lov.

7Alla Kedars hjordar ska samlas till dig,

Nevajots baggar ska stå till din tjänst.

Jag ska ta emot dem som offer på mitt altare

och mitt tempels härlighet ska bli ännu större.

8Vilka är det som kommer flygande som ett moln,

som duvor till sina bon?

9Det är kustländernas fartyg som närmar sig,

med skeppen från Tarshish i täten,

för att hämta dina söner långt bortifrån.

De har med sig sitt silver och guld

till ära för Herren, din Gud,

Israels Helige, han som förhärligar dig.

10Främlingar ska bygga upp dina murar,

och deras kungar ska betjäna dig.

För jag slog dig i min vrede,

men i min nåd ska jag vara barmhärtig mot dig.

11Dina portar ska alltid vara öppna,

varken dag eller natt ska de stängas,

så att folkens rikedomar kan föras till dig

och deras kungar ledas dit in.

12Det folk och det rike

som inte tjänar dig

kommer att gå under och förintas.

13Libanons härlighet ska komma till dig,

cypress, alm och pinje,

för att pryda platsen för min helgedom,

och jag ska göra platsen för mina fötter härlig.

14Dina förtryckare ska komma och buga sig för dig,

de som föraktat dig ska falla ner för dina fötter.

De ska kalla dig Herrens stad

och Israels Heliges Sion.

15Efter att ha varit övergiven och hatad

så att ingen ville ta vägen genom dig,

ska jag låta dig bli till evig stolthet,

till glädje för alla generationer.

16Du ska dia folkens mjölk

och ammas vid kungabröst,

och du ska förstå att jag, Herren, är din räddare

och Jakobs mäktige är din befriare.

17Jag ska byta ut ditt koppar mot guld,

ditt järn mot silver,

ditt trä mot koppar

och dina stenar mot järn.

Jag ska göra friden till din överhet

och rättfärdigheten till din härskare.

18Man ska inte mer höra om våld i ditt land

eller förödelse och ödeläggelse inom dina gränser.

Dina murar ska du kalla ’räddning’

och dina portar ’lovsång’.

19Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen

och månen inte lysa över dig med sitt sken.

Herren ska vara ditt eviga ljus,

din Gud ska vara din härlighet.

20Din sol ska aldrig gå ner,

din måne aldrig avta,

för Herren är ditt eviga ljus.

Din sorgetid är över.

21Alla i ditt folk ska vara rättfärdiga,

och de ska för evigt äga landet.

De är ett skott som jag har planterat,

jag har gjort dem

för att visa min härlighet.

22Av den minste ska det bli en skara på tusen,

av den ringaste blir det ett mäktigt folk.

Jag, Herren, ska låta detta ske snabbt,

när tiden är inne.