New International Version

Isaiah 56

Salvation for Others

1This is what the Lord says:

“Maintain justice
    and do what is right,
for my salvation is close at hand
    and my righteousness will soon be revealed.
Blessed is the one who does this—
    the person who holds it fast,
who keeps the Sabbath without desecrating it,
    and keeps their hands from doing any evil.”

Let no foreigner who is bound to the Lord say,
    “The Lord will surely exclude me from his people.”
And let no eunuch complain,
    “I am only a dry tree.”

For this is what the Lord says:

“To the eunuchs who keep my Sabbaths,
    who choose what pleases me
    and hold fast to my covenant—
to them I will give within my temple and its walls
    a memorial and a name
    better than sons and daughters;
I will give them an everlasting name
    that will endure forever.
And foreigners who bind themselves to the Lord
    to minister to him,
to love the name of the Lord,
    and to be his servants,
all who keep the Sabbath without desecrating it
    and who hold fast to my covenant—
these I will bring to my holy mountain
    and give them joy in my house of prayer.
Their burnt offerings and sacrifices
    will be accepted on my altar;
for my house will be called
    a house of prayer for all nations.”
The Sovereign Lord declares—
    he who gathers the exiles of Israel:
“I will gather still others to them
    besides those already gathered.”

God’s Accusation Against the Wicked

Come, all you beasts of the field,
    come and devour, all you beasts of the forest!
10 Israel’s watchmen are blind,
    they all lack knowledge;
they are all mute dogs,
    they cannot bark;
they lie around and dream,
    they love to sleep.
11 They are dogs with mighty appetites;
    they never have enough.
They are shepherds who lack understanding;
    they all turn to their own way,
    they seek their own gain.
12 “Come,” each one cries, “let me get wine!
    Let us drink our fill of beer!
And tomorrow will be like today,
    or even far better.”

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 56

Mântuire pentru toţi cei ce ascultă

1„Aşa vorbeşte Domnul:

«Căutaţi să judecaţi corect
    şi faceţi ce este drept!
Căci, în curând, mântuirea Mea va veni
    şi dreptatea Mea va fi arătată.
Fericit este omul care face lucrul acesta,
    care se ţine strâns de el,
care păzeşte Sabatul şi nu îl pângăreşte,
    care îşi fereşte mâna să facă vreun rău.»

Străinul care se alipeşte de Domnul să nu zică:
    «Domnul mă va separa, cu siguranţă, de poporul Său!»,
iar eunucul să nu se plângă zicând:
    «Sunt doar un copac uscat!»

Căci aşa vorbeşte Domnul:

«Eunucilor care păzesc Sabatele Mele,
    care aleg să facă ceea ce Îmi este plăcut
        şi care se ţin strâns de legământul Meu
le voi da în Casa Mea şi între zidurile Mele
    un loc de cinste şi un nume
        mai bun decât al fiilor şi al fiicelor;
le voi da un nume veşnic,
    care nu va fi curmat.

Iar pe străinii care se alipesc de Domnul
    pentru a-I sluji,
pentru a iubi Numele Domnului
    şi pentru a-I fi slujitori –
pe toţi cei ce păzesc Sabatul şi nu îl pângăresc,
    pe toţi cei ce se ţin strâns de legământul Meu –
pe aceştia îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt
    şi îi voi face să fie plini de bucurie în Casa Mea de rugăciune.
Arderile lor de tot şi jertfele lor
    vor fi acceptate pe altarul Meu,
căci Casa Mea va fi numită
    o casă de rugăciune pentru toate popoarele.»
Stăpânul Domn
    Cel Care-i adună pe deportaţii lui Israel – zice:
«Voi aduna şi pe alţii alături de ei,
    pe lângă cei deja adunaţi!»

Mesajul Domnului către cei nelegiuiţi

Veniţi, voi, toate vieţuitoarele câmpului!
    Veniţi şi devoraţi, voi, toate vieţuitoarele pădurii!
10 Străjerii lui Israel sunt orbi,
    sunt toţi fără cunoaştere.
Toţi sunt nişte câini de pază muţi,
    care nu pot să latre,
care stau tolăniţi şi visează
    şi cărora le place să doarmă.
11 Sunt nişte câini foarte lacomi,
    niciodată sătui.
Sunt nişte păstori fără pricepere,
    fiecare urmându-şi propriul drum,
        fiecare, fără excepţie, umblând după propriul câştig.
12 «Veniţi! zice fiecare dintre ei. Voi scoate vin
    şi ne vom îmbăta cu băutură tare!
Iar mâine va fi ca azi,
    ba încă mai bine!»