New International Version

Isaiah 55:1-13

Invitation to the Thirsty

1“Come, all you who are thirsty,

come to the waters;

and you who have no money,

come, buy and eat!

Come, buy wine and milk

without money and without cost.

2Why spend money on what is not bread,

and your labor on what does not satisfy?

Listen, listen to me, and eat what is good,

and you will delight in the richest of fare.

3Give ear and come to me;

listen, that you may live.

I will make an everlasting covenant with you,

my faithful love promised to David.

4See, I have made him a witness to the peoples,

a ruler and commander of the peoples.

5Surely you will summon nations you know not,

and nations you do not know will come running to you,

because of the Lord your God,

the Holy One of Israel,

for he has endowed you with splendor.”

6Seek the Lord while he may be found;

call on him while he is near.

7Let the wicked forsake their ways

and the unrighteous their thoughts.

Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them,

and to our God, for he will freely pardon.

8“For my thoughts are not your thoughts,

neither are your ways my ways,”

declares the Lord.

9“As the heavens are higher than the earth,

so are my ways higher than your ways

and my thoughts than your thoughts.

10As the rain and the snow

come down from heaven,

and do not return to it

without watering the earth

and making it bud and flourish,

so that it yields seed for the sower and bread for the eater,

11so is my word that goes out from my mouth:

It will not return to me empty,

but will accomplish what I desire

and achieve the purpose for which I sent it.

12You will go out in joy

and be led forth in peace;

the mountains and hills

will burst into song before you,

and all the trees of the field

will clap their hands.

13Instead of the thornbush will grow the juniper,

and instead of briers the myrtle will grow.

This will be for the Lord’s renown,

for an everlasting sign,

that will endure forever.”

Swedish Contemporary Bible

Jesaja 55:1-13

Herrens förbund består

1Alla ni som är törstiga,

kom och drick vatten,

även om ni är utan pengar!

Kom och ät!

Kom och ta emot både mjölk och vin

utan pengar, utan att betala!

2Varför lägger ni ut pengar på det som inte är bröd

och er lön på det som inte mättar?

Lyssna nu på mig, så får ni äta av det goda

och njuta av de rikaste rätter.

3Kom till mig och lyssna!

Hör på mig, så ska ni få liv!

Jag upprättar ett evigt förbund med er

och ger er den trofasta nåd som jag gav David.

4Jag gjorde honom till vittne för folken,

till furste och härskare över dem.

5Du ska kalla på folkslag som du inte känner,

folk som inte känner dig ska skynda till dig

för Herren, din Guds skull,

Israels Helige, som förhärligar dig.”

6Sök Herren, medan han låter sig finnas,

be till honom, när han är nära.

7Må den gudlöse överge sin väg

och den som gör orätt ändra sina planer.

Må han vända om till Herren,

så förbarmar han sig över honom

Må han vända sig till vår Gud, för han vill förlåta allt.

8”Mina tankar är inte era tankar

och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

9Liksom himlen är högre än jorden,

är mina vägar högre än era vägar

och mina tankar högre än era tankar.

10Liksom regn och snö faller ner från himlen

och inte återvänder utan vattnar jorden,

gör den bördig och grönskande

och ger säd att så och bröd att äta,

11så är det också med ordet jag uttalar:

Det vänder inte tillbaka tomt

utan uträttar allt jag vill,

och det har framgång vart jag än sänder det.

12Ni ska tåga ut med glädje

och ledas framåt i frid.

Bergen och höjderna ska brista ut i glädje inför er,

träden ute på fälten klappa i händerna.

13I stället för törnsnår ska det växa cypresser,

och myrten i stället för nässlor.

Detta ska ske till Herrens ära

och vara ett evigt, oförgängligt tecken.”