New International Version

Isaiah 53

1Who has believed our message
    and to whom has the arm of the Lord been revealed?
He grew up before him like a tender shoot,
    and like a root out of dry ground.
He had no beauty or majesty to attract us to him,
    nothing in his appearance that we should desire him.
He was despised and rejected by mankind,
    a man of suffering, and familiar with pain.
Like one from whom people hide their faces
    he was despised, and we held him in low esteem.

Surely he took up our pain
    and bore our suffering,
yet we considered him punished by God,
    stricken by him, and afflicted.
But he was pierced for our transgressions,
    he was crushed for our iniquities;
the punishment that brought us peace was on him,
    and by his wounds we are healed.
We all, like sheep, have gone astray,
    each of us has turned to our own way;
and the Lord has laid on him
    the iniquity of us all.

He was oppressed and afflicted,
    yet he did not open his mouth;
he was led like a lamb to the slaughter,
    and as a sheep before its shearers is silent,
    so he did not open his mouth.
By oppression[a] and judgment he was taken away.
    Yet who of his generation protested?
For he was cut off from the land of the living;
    for the transgression of my people he was punished.[b]
He was assigned a grave with the wicked,
    and with the rich in his death,
though he had done no violence,
    nor was any deceit in his mouth.

10 Yet it was the Lord’s will to crush him and cause him to suffer,
    and though the Lord makes[c] his life an offering for sin,
he will see his offspring and prolong his days,
    and the will of the Lord will prosper in his hand.
11 After he has suffered,
    he will see the light of life[d] and be satisfied[e];
by his knowledge[f] my righteous servant will justify many,
    and he will bear their iniquities.
12 Therefore I will give him a portion among the great,[g]
    and he will divide the spoils with the strong,[h]
because he poured out his life unto death,
    and was numbered with the transgressors.
For he bore the sin of many,
    and made intercession for the transgressors.

Footnotes

 1. Isaiah 53:8 Or From arrest
 2. Isaiah 53:8 Or generation considered / that he was cut off from the land of the living, / that he was punished for the transgression of my people?
 3. Isaiah 53:10 Hebrew though you make
 4. Isaiah 53:11 Dead Sea Scrolls (see also Septuagint); Masoretic Text does not have the light of life.
 5. Isaiah 53:11 Or (with Masoretic Text) 11 He will see the fruit of his suffering / and will be satisfied
 6. Isaiah 53:11 Or by knowledge of him
 7. Isaiah 53:12 Or many
 8. Isaiah 53:12 Or numerous

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 53

1Cine a crezut mesajul nostru?
    Cui i-a fost descoperit braţul Domnului?
El a crescut înaintea Lui ca un lăstar,
    ca o rădăcină ieşită dintr-un pământ uscat;
nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă,
    nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă.
Dispreţuit şi părăsit de oameni,
    Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa,
era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi ascundeau faţa de El,
    iar noi nu L-am luat în seamă.

Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre
    şi a purtat bolile noastre.
Noi însă L-am considerat lovit,
    zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
    zdrobit pentru fărădelegile noastre;
pedeapsa care ne dă pacea era peste El
    şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
    fiecare urmându-şi propriul drum,
dar Domnul a pus asupra Lui
    nelegiuirea noastră, a tuturor.

Când a fost asuprit şi chinuit,
    El nu Şi-a deschis gura.
Ca un miel care este dus la tăiere
    şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde,
        tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura.
A fost luat prin forţă şi judecată nedreaptă.
    Dar cine din generaţia Sa s-ar fi gândit
[a] El era şters de pe tărâmul celor vii
    şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?
I-au pus mormântul lângă al celor răi

şi L-au aşezat în[b] mormântul[c] celui bogat,

deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă
    şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.

10 Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.
    Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru vină,
Îşi va vedea urmaşii[d] şi va trăi multe zile,
    iar voia Domnului va propăşi prin El.
11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[e]
    şi va fi mulţumit;[f]
prin cunoştinţa Sa[g] Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi
    şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari[h]
    şi va împărţi prada cu cel puternic[i],
căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte
    şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi.
Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi
    şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»

Footnotes

 1. Isaia 53:8 Sau: judecată nedreaptă. / Cine poate vorbi despre urmaşii Săi? Căci … .
 2. Isaia 53:9 Sau: lângă
 3. Isaia 53:9 Lit.: moartea
 4. Isaia 53:10 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
 5. Isaia 53:11 Q, LXX; TM nu conţine lumina
 6. Isaia 53:11 Sau: Va vedea rodul suferinţelor Lui / şi va fi mulţumit
 7. Isaia 53:11 Sau: prin faptul de a fi cunoscut
 8. Isaia 53:12 Sau: cei mulţi
 9. Isaia 53:12 Sau: cu cei numeroşi