New International Version

Isaiah 31:1-9

Woe to Those Who Rely on Egypt

1Woe to those who go down to Egypt for help,

who rely on horses,

who trust in the multitude of their chariots

and in the great strength of their horsemen,

but do not look to the Holy One of Israel,

or seek help from the Lord.

2Yet he too is wise and can bring disaster;

he does not take back his words.

He will rise up against that wicked nation,

against those who help evildoers.

3But the Egyptians are mere mortals and not God;

their horses are flesh and not spirit.

When the Lord stretches out his hand,

those who help will stumble,

those who are helped will fall;

all will perish together.

4This is what the Lord says to me:

“As a lion growls,

a great lion over its prey—

and though a whole band of shepherds

is called together against it,

it is not frightened by their shouts

or disturbed by their clamor—

so the Lord Almighty will come down

to do battle on Mount Zion and on its heights.

5Like birds hovering overhead,

the Lord Almighty will shield Jerusalem;

he will shield it and deliver it,

he will ‘pass over’ it and will rescue it.”

6Return, you Israelites, to the One you have so greatly revolted against. 7For in that day every one of you will reject the idols of silver and gold your sinful hands have made.

8“Assyria will fall by no human sword;

a sword, not of mortals, will devour them.

They will flee before the sword

and their young men will be put to forced labor.

9Their stronghold will fall because of terror;

at the sight of the battle standard their commanders will panic,”

declares the Lord,

whose fire is in Zion,

whose furnace is in Jerusalem.

Vietnamese Contemporary Bible

Y-sai 31:1-9

Cầu Viện Ai Cập

1Khốn cho những người tìm sự giúp đỡ của Ai Cập,

tin vào những ngựa chiến, đoàn chiến xa đông đảo,

và dựa vào đội kỵ binh hùng mạnh,

nhưng không tìm cầu Chúa Hằng Hữu,

Đấng Thánh của Ít-ra-ên!

2Trong sự khôn ngoan của Ngài, Chúa Hằng Hữu sẽ giáng thảm họa;

Ngài sẽ không đổi ý.

Chúa sẽ vùng lên chống nghịch những người làm ác

và những kẻ toa rập với chúng.

3Vì quân Ai Cập cũng chỉ là con người, không phải là Đức Chúa Trời!

Ngựa chiến của chúng chỉ là xương thịt, không phải thần thánh!

Khi Chúa Hằng Hữu đưa tay ra nghịch lại chúng,

bọn viện quân sẽ trượt chân,

và bọn cầu viện sẽ té ngã.

Tất cả sẽ ngã nhào và chết chung với nhau.

4Nhưng đây là điều Chúa Hằng Hữu phán dạy tôi:

“Khi sư tử tơ gầm thét vồ mồi,

nó không đếm xỉa gì đến tiếng la hét

và tiếng khua động ầm ĩ của đám đông chăn chiên.

Cùng cách ấy, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân

sẽ ngự xuống và chiến đấu trên Núi Si-ôn.

5Chúa Hằng Hữu Vạn Quân sẽ bay lượn trên Giê-ru-sa-lem

và bảo vệ nó như chim bảo vệ tổ của mình.

Chúa sẽ che chở và cứu vớt thành;

Chúa sẽ vượt qua và giải nguy nó.”

6Dù các ngươi đã phản nghịch, hỡi dân tôi ơi, hãy đến và quay về với Chúa Hằng Hữu. 7Tôi biết ngày vinh quang ấy sẽ đến khi mỗi người trong các ngươi trừ bỏ các tượng thần bằng vàng và hình tượng bằng bạc mà chính tay tội lỗi của các ngươi làm ra.

8“Người A-sy-ri sẽ bị tiêu diệt,

nhưng không phải bởi gươm của loài người.

Chính gươm của Đức Chúa Trời sẽ đánh tan chúng,

khiến chúng hoảng sợ và trốn chạy.

Và trai tráng của A-sy-ri

sẽ bị bắt làm nô dịch.

9Ngay cả vương tướng cũng sụm xuống vì kinh hoàng,

và các hoàng tử sẽ trốn chạy khi chúng thấy cờ chiến của các ngươi.”

Đây là lời phán của Chúa Hằng Hữu, lửa của Ngài thiêu đốt tại Si-ôn,

và ngọn lửa của Ngài cháy bừng từ Giê-ru-sa-lem.