New International Version

Isaiah 31

Woe to Those Who Rely on Egypt

1Woe to those who go down to Egypt for help,
    who rely on horses,
who trust in the multitude of their chariots
    and in the great strength of their horsemen,
but do not look to the Holy One of Israel,
    or seek help from the Lord.
Yet he too is wise and can bring disaster;
    he does not take back his words.
He will rise up against that wicked nation,
    against those who help evildoers.
But the Egyptians are mere mortals and not God;
    their horses are flesh and not spirit.
When the Lord stretches out his hand,
    those who help will stumble,
    those who are helped will fall;
    all will perish together.

This is what the Lord says to me:

“As a lion growls,
    a great lion over its prey—
and though a whole band of shepherds
    is called together against it,
it is not frightened by their shouts
    or disturbed by their clamor—
so the Lord Almighty will come down
    to do battle on Mount Zion and on its heights.
Like birds hovering overhead,
    the Lord Almighty will shield Jerusalem;
he will shield it and deliver it,
    he will ‘pass over’ it and will rescue it.”

Return, you Israelites, to the One you have so greatly revolted against. For in that day every one of you will reject the idols of silver and gold your sinful hands have made.

“Assyria will fall by no human sword;
    a sword, not of mortals, will devour them.
They will flee before the sword
    and their young men will be put to forced labor.
Their stronghold will fall because of terror;
    at the sight of the battle standard their commanders will panic,”
declares the Lord,
    whose fire is in Zion,
    whose furnace is in Jerusalem.

Swedish Contemporary Bible

Isaiah 31

1Ve dem som far till Egypten för att få hjälp!

De litar på hästar

och förtröstar på de många vagnarna

och den stora mängden av ryttare.

De vänder sig inte till Israels Helige

och söker inte Herren.

2Men han är också vis,

han låter olyckan komma

och tar inte tillbaka vad han sagt,

utan reser sig mot de ondas släkt

och mot dem som hjälper andra göra orätt.

3Egypterna är människor och inte Gud.

Deras hästar är av kött och inte ande.

När Herren sträcker ut sin hand

vacklar hjälparen,

och den som skulle hjälpas faller.

Tillsammans går de under.

4För så har Herren sagt till mig:

”När ett lejon ryter över sitt byte,

bryr det sig inte om herdarnas rop och skrik

när de samlas mot det.

Så ska härskarornas Herre komma ner

för att strida på Sions berg, på Sions höjd.

5Som en svävande fågel

ska härskarornas Herre skydda Jerusalem,

skydda och befria,

skona[a] och rädda.”

6Vänd om till honom som ni så totalt har fallit ifrån, ni israeliter. 7Den dagen ska alla kasta bort avgudarna av silver och guld, som ni har tillverkat åt er i synd.

8”Och Assyrien ska falla,

men inte för människors svärd,

utan ett svärd som inte är en människas

ska slå ner det.

Det ska fly för svärdet,

och dess unga män ska göras till slavar.

9Dess fäste ska förgås av skräck

och dess furstar fly i panik från banéret,

säger Herren,

som har sin eld på Sion

och sin ugn i Jerusalem.”

Footnotes

  1. 31:5 Grundtexten säger här, som i 2 Mos 12:27, gå förbi (pasah, varifrån vi har fått vårt ord för ”påsk”); se kontexten där.