New International Version

Isaiah 26

A Song of Praise

1In that day this song will be sung in the land of Judah:

We have a strong city;
    God makes salvation
    its walls and ramparts.
Open the gates
    that the righteous nation may enter,
    the nation that keeps faith.
You will keep in perfect peace
    those whose minds are steadfast,
    because they trust in you.
Trust in the Lord forever,
    for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal.
He humbles those who dwell on high,
    he lays the lofty city low;
he levels it to the ground
    and casts it down to the dust.
Feet trample it down—
    the feet of the oppressed,
    the footsteps of the poor.

The path of the righteous is level;
    you, the Upright One, make the way of the righteous smooth.
Yes, Lord, walking in the way of your laws,[a]
    we wait for you;
your name and renown
    are the desire of our hearts.
My soul yearns for you in the night;
    in the morning my spirit longs for you.
When your judgments come upon the earth,
    the people of the world learn righteousness.
10 But when grace is shown to the wicked,
    they do not learn righteousness;
even in a land of uprightness they go on doing evil
    and do not regard the majesty of the Lord.
11 Lord, your hand is lifted high,
    but they do not see it.
Let them see your zeal for your people and be put to shame;
    let the fire reserved for your enemies consume them.

12 Lord, you establish peace for us;
    all that we have accomplished you have done for us.
13 Lord our God, other lords besides you have ruled over us,
    but your name alone do we honor.
14 They are now dead, they live no more;
    their spirits do not rise.
You punished them and brought them to ruin;
    you wiped out all memory of them.
15 You have enlarged the nation, Lord;
    you have enlarged the nation.
You have gained glory for yourself;
    you have extended all the borders of the land.

16 Lord, they came to you in their distress;
    when you disciplined them,
    they could barely whisper a prayer.[b]
17 As a pregnant woman about to give birth
    writhes and cries out in her pain,
    so were we in your presence, Lord.
18 We were with child, we writhed in labor,
    but we gave birth to wind.
We have not brought salvation to the earth,
    and the people of the world have not come to life.

19 But your dead will live, Lord;
    their bodies will rise—
let those who dwell in the dust
    wake up and shout for joy—
your dew is like the dew of the morning;
    the earth will give birth to her dead.

20 Go, my people, enter your rooms
    and shut the doors behind you;
hide yourselves for a little while
    until his wrath has passed by.
21 See, the Lord is coming out of his dwelling
    to punish the people of the earth for their sins.
The earth will disclose the blood shed on it;
    the earth will conceal its slain no longer.

Footnotes

  1. Isaiah 26:8 Or judgments
  2. Isaiah 26:16 The meaning of the Hebrew for this clause is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 26

Cântecul de biruinţă al lui Iuda

1În ziua aceea, în ţara lui Iuda se va cânta acest cântec:

«Avem o cetate puternică!
    Dumnezeu a făcut mântuire
        din zidurile şi meterezele ei!
Deschide-ţi porţile
    ca să poată intra neamul cel drept,
        neamul ce păzeşte credinţa!
Celui cu mintea statornică
    Tu îi asiguri pacea – da, pacea,
        căci se încrede în Tine.
Încredeţi-vă în Domnul pentru totdeauna,
    pentru că în Domnul, da, în Domnul, aveţi o stâncă veşnică!
Căci El i-a umilit pe cei ce locuiesc pe înălţimi,
    a doborât cetatea cea îngâmfată;
a doborât-o la pământ,
    a aruncat-o în ţărână.
Ea este călcată în picioare, de picioarele celui asuprit,
    şi strivită sub paşii celor nevoiaşi.

Calea celui drept este netedă,
    cărarea celui drept pe care Tu o netezeşti este dreaptă.
Da, Doamne, umblând pe cărarea poruncilor[a] Tale,
    Te aşteptăm!
Numele Tău şi aducerea-aminte despre Tine
    sunt dorinţa sufletului nostru.
Sufletul meu tânjeşte după Tine noaptea
    şi duhul dinăuntrul meu Te caută dis-de-dimineaţă,
căci atunci când judecăţile Tale sunt pe pământ,
    locuitorii lumii învaţă dreptatea.
10 Chiar dacă celui rău i se arată îndurare,
    el tot nu învaţă dreptatea;
tot nedrept se poartă chiar într-o ţară unde domneşte dreptatea,
    nerecunoscând măreţia Domnului.
11 Doamne, mâna Ta este ridicată,
    dar ei n-o văd.
Lasă-i să-Ţi vadă râvna pentru poporul Tău şi să li se facă ruşine!
    Lasă ca focul pregătit pentru duşmanii Tăi să-i mistuie!

12 Dar nouă, Doamne, Tu ne vei da pacea,
    căci tot ce am realizat, Tu ai făcut pentru noi.
13 Doamne, Dumnezeul nostru, şi alţi stăpâni în afară de Tine au domnit peste noi,
    dar noi recunoaştem doar Numele Tău.
14 Acei morţi nu se mai întorc la viaţă,
    spiritele lor nu se vor mai ridica,
căci i-ai pedepsit, i-ai nimicit
    şi le-ai şters toată pomenirea.
15 Tu, Doamne, ai înmulţit neamul;
    ai înmulţit neamul şi ai lărgit toate hotarele ţării.
        Meriţi să fii slăvit!

16 Doamne, ei Te-au căutat
    când erau în necaz;
când îi disciplinai,
    ei îşi revărsau tânguirea înaintea Ta.[b]
17 Ca o femeie însărcinată şi gata să nască,
    care se zvârcoleşte şi ţipă în durerile ei,
        aşa eram noi înaintea Ta, Doamne.
18 Am purtat în pântece copii, ne-am zvârcolit în dureri,
    dar am născut vânt.
Mântuirea n-am adus-o pe pământ
    şi nu i-am născut pe locuitorii lumii.

19 Dar morţii tăi se vor întoarce la viaţă,
    trupurile lor se vor ridica.
Treziţi-vă şi cântaţi de bucurie,
    cei ce locuiţi în ţărână,
căci roua voastră este o rouă strălucitoare,
    iar pământul îi va naşte pe cei ce au murit[c]!

20 Du-te, poporul Meu, intră în odăile tale
    şi închide-ţi uşile după tine!
Ascunde-te pentru o scurtă vreme,
    până trece indignarea!
21 Căci, iată! Domnul iese din locuinţa Sa
    ca să-i pedepsească pe locuitorii pământului pentru nelegiuirea lor.
Pământul va arăta sângele vărsat pe el
    şi nu îşi va mai ascunde ucişii.

Footnotes

  1. Isaia 26:8 Sau: judecăţilor
  2. Isaia 26:16 Sensul versului în ebraică este nesigur
  3. Isaia 26:19 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur