New International Version

Isaiah 25

Praise to the Lord

1Lord, you are my God;
    I will exalt you and praise your name,
for in perfect faithfulness
    you have done wonderful things,
    things planned long ago.
You have made the city a heap of rubble,
    the fortified town a ruin,
the foreigners’ stronghold a city no more;
    it will never be rebuilt.
Therefore strong peoples will honor you;
    cities of ruthless nations will revere you.
You have been a refuge for the poor,
    a refuge for the needy in their distress,
a shelter from the storm
    and a shade from the heat.
For the breath of the ruthless
    is like a storm driving against a wall
    and like the heat of the desert.
You silence the uproar of foreigners;
    as heat is reduced by the shadow of a cloud,
    so the song of the ruthless is stilled.

On this mountain the Lord Almighty will prepare
    a feast of rich food for all peoples,
a banquet of aged wine—
    the best of meats and the finest of wines.
On this mountain he will destroy
    the shroud that enfolds all peoples,
the sheet that covers all nations;
    he will swallow up death forever.
The Sovereign Lord will wipe away the tears
    from all faces;
he will remove his people’s disgrace
    from all the earth.
The Lord has spoken.

In that day they will say,

“Surely this is our God;
    we trusted in him, and he saved us.
This is the Lord, we trusted in him;
    let us rejoice and be glad in his salvation.”

10 The hand of the Lord will rest on this mountain;
    but Moab will be trampled in their land
    as straw is trampled down in the manure.
11 They will stretch out their hands in it,
    as swimmers stretch out their hands to swim.
God will bring down their pride
    despite the cleverness[a] of their hands.
12 He will bring down your high fortified walls
    and lay them low;
he will bring them down to the ground,
    to the very dust.

Footnotes

  1. Isaiah 25:11 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 25

Laudă pentru eliberarea de sub opresiune

1O, Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu!
    Te voi înălţa şi Îţi voi lăuda Numele,
căci ai făcut lucruri minunate,
    lucruri plănuite demult, care s-au împlinit cu credincioşie.

Ai prefăcut cetatea într-un morman de moloz,
    citadela într-o ruină.
Fortăreaţa străinilor nu mai e o cetate;
    ea nu va mai fi niciodată rezidită.
De aceea popoarele puternice Te vor slăvi;
    cetăţile neamurilor de temut se vor teme de Tine.
Căci Tu ai fost un refugiu pentru cel sărman,
    un refugiu pentru cel nevoiaş în necazul său,
un adăpost în furtună
    şi o umbră în mijlocul caniculei,
atunci când suflarea asupritorilor
    lovea ca furtuna într-un zid
        şi ca arşiţa soarelui într-un loc uscat.
Tu aduci la tăcere zarva străinilor
    şi, aşa cum căldura este domolită de umbra unui nor,
        tot astfel şi cântarea asupritorilor încetează.

Domnul Oştirilor va pregăti
    pe muntele acesta,
        pentru toate popoarele,
un ospăţ cu cărnuri grase,
    un ospăţ cu vinuri bune –
cărnuri pline de măduvă
    şi vinuri din cele mai bune.

Pe muntele acesta El va nimici
    vălul care acoperă toate popoarele,
învelitoarea aruncată peste toate neamurile.
    El va înghiţi moartea pentru totdeauna.
Stăpânul Domn va şterge lacrimile de pe toate feţele
    şi va îndepărta de pe tot pământul ocara poporului Său,
        căci Domnul a vorbit.

În ziua aceea se va zice:
    «Priviţi! Acesta este Dumnezeul nostru!
        Am nădăjduit în El, şi El ne-a mântuit!
Acesta este Domnul în Care ne-am pus nădejdea!
    Să fim veseli şi să ne bucurăm în mântuirea Sa!»

10 Mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta.
    Moabiţii însă vor fi călcaţi de El în picioare[a],
        aşa cum este călcat în picioare paiul în bălegar.
11 Îşi vor întinde mâinile în mijlocul lui,
    cum îşi întinde înotătorul mâinile să înoate;
mândria lor va fi doborâtă
    în ciuda dibăciei[b] mâinilor lor.
12 El va dărâma fortificaţiile înalte ale zidurilor tale,
    le va doborî
şi le va arunca la pământ,
    chiar în ţărână.

Footnotes

  1. Isaia 25:10 Sau: vor fi călcaţi în picioare acolo unde se află
  2. Isaia 25:11 Sensul termenului în ebraică este nesigur