New International Version

Isaiah 18

A Prophecy Against Cush

1Woe to the land of whirring wings[a]
    along the rivers of Cush,[b]
which sends envoys by sea
    in papyrus boats over the water.

Go, swift messengers,
to a people tall and smooth-skinned,
    to a people feared far and wide,
an aggressive nation of strange speech,
    whose land is divided by rivers.

All you people of the world,
    you who live on the earth,
when a banner is raised on the mountains,
    you will see it,
and when a trumpet sounds,
    you will hear it.
This is what the Lord says to me:
    “I will remain quiet and will look on from my dwelling place,
like shimmering heat in the sunshine,
    like a cloud of dew in the heat of harvest.”
For, before the harvest, when the blossom is gone
    and the flower becomes a ripening grape,
he will cut off the shoots with pruning knives,
    and cut down and take away the spreading branches.
They will all be left to the mountain birds of prey
    and to the wild animals;
the birds will feed on them all summer,
    the wild animals all winter.

At that time gifts will be brought to the Lord Almighty

from a people tall and smooth-skinned,
    from a people feared far and wide,
an aggressive nation of strange speech,
    whose land is divided by rivers—

the gifts will be brought to Mount Zion, the place of the Name of the Lord Almighty.

Footnotes

  1. Isaiah 18:1 Or of locusts
  2. Isaiah 18:1 That is, the upper Nile region

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 18

Profeţie împotriva lui Cuş

1Vai de tine, ţară în care se aude fâlfâit de aripi[a],
    ţară de dincolo de râurile lui Cuş[b],
ţară care-ţi trimiţi solii pe calea apei,
    în corăbii de papirus!
Duceţi-vă, soli iuţi!
    Duceţi-vă la un neam înalt şi cu pielea netedă,
la un popor temut aproape şi departe,
    la un neam puternic[c] şi cuceritor,
        a cărei ţară e străbătută de râuri!

Voi toţi, locuitori ai lumii,
    toţi care locuiţi pământul,
când se ridică steagul pe munţi, să luaţi aminte!
    Când sună cornul, să ascultaţi!
Căci Domnul mi-a vorbit astfel:
    «Eu voi sta liniştit şi voi privi din locuinţa Mea,
voi fi ca o adiere fierbinte în lumina soarelui
    şi ca un nor de rouă în căldura secerişului.
Căci chiar înaintea secerişului, când floarea cade,
    şi rodul se coace,
El va tăia mlădiţele cu cosoare,
    va tăia vlăstarii şi-i va arunca.
Toţi vor fi lăsaţi
    păsărilor răpitoare din munţi
        şi animalelor sălbatice.
Păsările răpitoare îşi vor petrece vara pe ei
    şi toate animalele sălbatice vor ierna pe ei.»

În vremea aceea, un popor înalt şi cu pielea netedă, temut aproape şi departe, un neam puternic şi cuceritor, a cărei ţară e străbătută de râuri, va aduce daruri Domnului Oştirilor la muntele Sion, locul Numelui Domnului Oştirilor.“

Footnotes

  1. Isaia 18:1 Sau: zumzet de lăcuste
  2. Isaia 18:1 Vezi nota de la 11:11
  3. Isaia 18:2 Sau: străină; ebr.: qav-qav, probabil desemnând o naţiune care vorbea o limbă de neînţeles (vezi 28:13)