New International Version

Isaiah 11

The Branch From Jesse

1A shoot will come up from the stump of Jesse;
    from his roots a Branch will bear fruit.
The Spirit of the Lord will rest on him—
    the Spirit of wisdom and of understanding,
    the Spirit of counsel and of might,
    the Spirit of the knowledge and fear of the Lord
and he will delight in the fear of the Lord.

He will not judge by what he sees with his eyes,
    or decide by what he hears with his ears;
but with righteousness he will judge the needy,
    with justice he will give decisions for the poor of the earth.
He will strike the earth with the rod of his mouth;
    with the breath of his lips he will slay the wicked.
Righteousness will be his belt
    and faithfulness the sash around his waist.

The wolf will live with the lamb,
    the leopard will lie down with the goat,
the calf and the lion and the yearling[a] together;
    and a little child will lead them.
The cow will feed with the bear,
    their young will lie down together,
    and the lion will eat straw like the ox.
The infant will play near the cobra’s den,
    and the young child will put its hand into the viper’s nest.
They will neither harm nor destroy
    on all my holy mountain,
for the earth will be filled with the knowledge of the Lord
    as the waters cover the sea.

10 In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. 11 In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush,[b] from Elam, from Babylonia,[c] from Hamath and from the islands of the Mediterranean.

12 He will raise a banner for the nations
    and gather the exiles of Israel;
he will assemble the scattered people of Judah
    from the four quarters of the earth.
13 Ephraim’s jealousy will vanish,
    and Judah’s enemies[d] will be destroyed;
Ephraim will not be jealous of Judah,
    nor Judah hostile toward Ephraim.
14 They will swoop down on the slopes of Philistia to the west;
    together they will plunder the people to the east.
They will subdue Edom and Moab,
    and the Ammonites will be subject to them.
15 The Lord will dry up
    the gulf of the Egyptian sea;
with a scorching wind he will sweep his hand
    over the Euphrates River.
He will break it up into seven streams
    so that anyone can cross over in sandals.
16 There will be a highway for the remnant of his people
    that is left from Assyria,
as there was for Israel
    when they came up from Egypt.

Footnotes

 1. Isaiah 11:6 Hebrew; Septuagint lion will feed
 2. Isaiah 11:11 That is, the upper Nile region
 3. Isaiah 11:11 Hebrew Shinar
 4. Isaiah 11:13 Or hostility

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 11

Vlăstarul ieşit din Işai

1O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Işai
    şi un Vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod.
Duhul Domnului se va odihni peste El,
    Duh de înţelepciune şi de înţelegere,
Duh de sfătuire şi de putere,
    Duh de cunoaştere şi de frică de Domnul.
Plăcerea Sa va fi frica de Domnul.

El nu va judeca după înfăţişare,
    nici nu va hotărî după cele auzite,
ci cu dreptate îi va judeca pe cei nevoiaşi
    şi cu nepărtinire va hotărî pentru cei săraci de pe pământ.
Cu nuiaua gurii Sale, El va lovi pământul,
    iar cu suflarea buzelor Sale, îl va ucide pe cel rău.
Dreptatea va fi brâul coapselor Sale
    şi credincioşia – cingătoarea cu care va fi încins.

Lupul va locui la un loc cu mielul,
    leopardul se va culca lângă ied,
viţelul, puiul de leu şi tăuraşul vor fi împreună[a],
    iar un copilaş îi va conduce.
Vaca şi ursoaica vor paşte împreună,
    puii lor vor sta culcaţi la un loc,
        iar leul va mânca paie ca boul.
Sugarul se va juca lângă vizuina aspidei,
    iar copilul înţărcat îşi va băga mâna în cuibul viperei.
Ei nu vor face rău, nici nu vor distruge ceva
    pe întregul Meu munte sfânt,
pentru că pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului,
    aşa cum apele acoperă adâncul mării.

10 În ziua aceea,
    Rădăcina lui Işai va sta ca un steag pentru popoare;
neamurile se vor aduna la El,
    iar locuinţa Sa va fi slăvită.
11 În ziua aceea,
    Stăpânul Îşi va întinde mâna pentru a doua oară
ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său,
    pe cei rămaşi din Asiria, Egipt[b],
Patros[c], Cuş[d], Elam,
    Şinar, Hamat şi din toate ţinuturile de lângă mare.

12 El va ridica un steag pentru neamuri
    şi îi va aduna pe deportaţii lui Israel;
îi va aduna pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda
    din cele patru colţuri ale pământului.
13 Gelozia lui Efraim va înceta,
    iar vrăjmaşii[e] lui Iuda vor fi nimiciţi.
Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda,
    iar Iuda nu-i va mai fi ostil lui Efraim,
14 ci vor zbura pe umărul filistenilor spre apus
    şi vor jefui împreună pe fiii răsăritului.
Vor ocupa Edomul şi Moabul,
    iar amoniţii le vor fi supuşi.
15 Domnul va seca
    golful mării Egiptului,
Îşi va mişca mâna deasupra râului[f],
    trimiţând vântul Său arzător[g]
şi îl va împărţi în şapte pârâuri,
    oamenii putând să-l treacă încălţaţi.
16 Din Asiria se va deschide un drum larg
    pentru rămăşiţa poporului Său lăsată acolo,
aşa cum s-a deschis pentru Israel,
    când a ieşit din ţara Egiptului.

Footnotes

 1. Isaia 11:6 TM; LXX: vor paşte la un loc
 2. Isaia 11:11 Este vorba despre Egiptul de Jos (Nordul Egiptului)
 3. Isaia 11:11 Egiptul de Sus (Sudul Egiptului)
 4. Isaia 11:11 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
 5. Isaia 11:13 Sau: ostilitatea
 6. Isaia 11:15 Eufrat
 7. Isaia 11:15 Sensul termenului în ebraică este nesigur