New International Version

Hosea 8:1-14

Israel to Reap the Whirlwind

1“Put the trumpet to your lips!

An eagle is over the house of the Lord

because the people have broken my covenant

and rebelled against my law.

2Israel cries out to me,

‘Our God, we acknowledge you!’

3But Israel has rejected what is good;

an enemy will pursue him.

4They set up kings without my consent;

they choose princes without my approval.

With their silver and gold

they make idols for themselves

to their own destruction.

5Samaria, throw out your calf-idol!

My anger burns against them.

How long will they be incapable of purity?

6They are from Israel!

This calf—a metalworker has made it;

it is not God.

It will be broken in pieces,

that calf of Samaria.

7“They sow the wind

and reap the whirlwind.

The stalk has no head;

it will produce no flour.

Were it to yield grain,

foreigners would swallow it up.

8Israel is swallowed up;

now she is among the nations

like something no one wants.

9For they have gone up to Assyria

like a wild donkey wandering alone.

Ephraim has sold herself to lovers.

10Although they have sold themselves among the nations,

I will now gather them together.

They will begin to waste away

under the oppression of the mighty king.

11“Though Ephraim built many altars for sin offerings,

these have become altars for sinning.

12I wrote for them the many things of my law,

but they regarded them as something foreign.

13Though they offer sacrifices as gifts to me,

and though they eat the meat,

the Lord is not pleased with them.

Now he will remember their wickedness

and punish their sins:

They will return to Egypt.

14Israel has forgotten their Maker

and built palaces;

Judah has fortified many towns.

But I will send fire on their cities

that will consume their fortresses.”

New Serbian Translation

Књига пророка Осије 8:1-14

Израиљ жање олују

1Трубу на уста!

Ено лешинара над Домом Господњим

јер су прекршили мој савез,

побунили се против мог Закона.

2Мени вапе:

’О, мој Боже!

Ми, Израиљ, знамо тебе!’

3Али Израиљ је одбацио добро

и душман ће га прогонити.

4Постављају цареве који нису моји,

постављају главаре које не познајем.

Од свог сребра и од злата свога

идоле су себи направили,

да би могли бити истребљени.

5Самаријо, твоје је теле одбачено

јер се на њих мој гнев распалио.

Колико још нећете моћи да будете неокаљани?

6Јер је од Израиља и та рукотворина,

ливац ју је излио и није Бог.

Зато ће се у парчиће претворити

теле Самарије.

7Зато што су сејали ветар,

пожњеће олују.

Нема класа на том снопу,

неће бити брашна.

Можда роди за туђинце

који ће га прогутати.

8Израиљ ће прогутати!

Они су сада међу народима

као крчаг безвредан који нико неће.

9Јер су у Асирију отишли

попут дивљег магарца што се сам скита,

а Јефрем љубавнике плаћа.

10Иако их и међу народима плаћа,

сада ћу их окупити

и за мало ће бити

под теретом цара и главара.

11Јефрем је умножио жртвенике за грехе,

а за њега су они постали жртвеници греха.

12Написао сам му много тога у своме Закону,

али за њега је то као нешто туђе.

13За жртве, за приносе моје

они жртвују месо и једу га,

а Господу то није угодно.

Сада ће се опоменути њихове кривице

и казниће грехе њихове,

а они ће се вратити у Египат.

14Заборавио је Израиљ Саздатеља свога

и саградио дворове,

а Јуда је умножио утврђене градове.

Ја ћу да пошаљем огањ на његове градове

и он ће да прождере његова утврђења.“