New International Version

Hosea 7:1-16

1whenever I would heal Israel,

the sins of Ephraim are exposed

and the crimes of Samaria revealed.

They practice deceit,

thieves break into houses,

bandits rob in the streets;

2but they do not realize

that I remember all their evil deeds.

Their sins engulf them;

they are always before me.

3“They delight the king with their wickedness,

the princes with their lies.

4They are all adulterers,

burning like an oven

whose fire the baker need not stir

from the kneading of the dough till it rises.

5On the day of the festival of our king

the princes become inflamed with wine,

and he joins hands with the mockers.

6Their hearts are like an oven;

they approach him with intrigue.

Their passion smolders all night;

in the morning it blazes like a flaming fire.

7All of them are hot as an oven;

they devour their rulers.

All their kings fall,

and none of them calls on me.

8“Ephraim mixes with the nations;

Ephraim is a flat loaf not turned over.

9Foreigners sap his strength,

but he does not realize it.

His hair is sprinkled with gray,

but he does not notice.

10Israel’s arrogance testifies against him,

but despite all this

he does not return to the Lord his God

or search for him.

11“Ephraim is like a dove,

easily deceived and senseless—

now calling to Egypt,

now turning to Assyria.

12When they go, I will throw my net over them;

I will pull them down like the birds in the sky.

When I hear them flocking together,

I will catch them.

13Woe to them,

because they have strayed from me!

Destruction to them,

because they have rebelled against me!

I long to redeem them

but they speak about me falsely.

14They do not cry out to me from their hearts

but wail on their beds.

They slash themselves,7:14 Some Hebrew manuscripts and Septuagint; most Hebrew manuscripts They gather together appealing to their gods

for grain and new wine,

but they turn away from me.

15I trained them and strengthened their arms,

but they plot evil against me.

16They do not turn to the Most High;

they are like a faulty bow.

Their leaders will fall by the sword

because of their insolent words.

For this they will be ridiculed

in the land of Egypt.

New Serbian Translation

Књига пророка Осије 7:1-16

1Када бих да лечим Израиља,

открива се Јефремова кривица

и зло Самарије;

јер су превртљивци,

лопов проваљује

и банда је убица на улици.

2А у срцу своме они и не мисле

да ја памтим сва злодела њина.

Сада су их окружила сва њихова дела,

ево их пред лицем мојим.

3Злоделима цара разгаљују

и лажима својим главаре.

4Сви су они прељубници,

као пећ су успламтела

коју пекар престаје да жари

од када је замесио тесто,

па докле му не ускисне од квасца.

5На дан нашега цара

клонули су главари разгаљени вином

и он пружи своју руку подсмевачима.

6Пришли су му и пламтели срцем

у својој обмани.

Спавала је као пекар јарост њина целе ноћи,

а ујутро се разгневила као пламен ватре.

7Сви су они зажарени као пећ

и прогутаће своје судије;

падају сви њихови цареви,

а међу њима нема никог да позове мене.

8Јефрем је са народима, себе је измешао.

Јефрем је постао погача неокренута.

9Туђинци му снагу једу,

а он то и не зна;

седе косе посуше га,

а он то и не зна.

10Израиљу понос сведочи у лице,

ал’ се не окрећу Господу, свом Богу;

и у свему томе

они га не траже.

11А Јефрем је постао као голубица

лаковерна што разума нема!

Ено, зову Египат

и одлазе у Асирију.

12Али када оду, над њима ћу да раширим своју мрежу.

Као птице небеске збацићу их,

казнићу их кад их чујем

у њиховом збору.

13Јао њима, јер су од мене побегли!

Опустошиће јер су се против мене побунили.

Ја би да их откупим,

а они о мени лажи објављују.

14Нису срцем вапили мени,

него су кукали на својим постељама.

Због жита и младог вина себе секу

и од мене се окрећу.

15А ја сам их крепио, снажио им руке,

а они су ми зло мислили.

16И они се нису окренули Вишњем;

постали су као лук лабави.

Пашће они од мача,

а њихове вође од горчине сопственог језика.

А то ће им у Египту бити на поругу.