New International Version

Hosea 4:1-19

The Charge Against Israel

1Hear the word of the Lord, you Israelites,

because the Lord has a charge to bring

against you who live in the land:

“There is no faithfulness, no love,

no acknowledgment of God in the land.

2There is only cursing,4:2 That is, to pronounce a curse on lying and murder,

stealing and adultery;

they break all bounds,

and bloodshed follows bloodshed.

3Because of this the land dries up,

and all who live in it waste away;

the beasts of the field, the birds in the sky

and the fish in the sea are swept away.

4“But let no one bring a charge,

let no one accuse another,

for your people are like those

who bring charges against a priest.

5You stumble day and night,

and the prophets stumble with you.

So I will destroy your mother—

6my people are destroyed from lack of knowledge.

“Because you have rejected knowledge,

I also reject you as my priests;

because you have ignored the law of your God,

I also will ignore your children.

7The more priests there were,

the more they sinned against me;

they exchanged their glorious God4:7 Syriac (see also an ancient Hebrew scribal tradition); Masoretic Text me; / I will exchange their glory for something disgraceful.

8They feed on the sins of my people

and relish their wickedness.

9And it will be: Like people, like priests.

I will punish both of them for their ways

and repay them for their deeds.

10“They will eat but not have enough;

they will engage in prostitution but not flourish,

because they have deserted the Lord

to give themselves 11to prostitution;

old wine and new wine

take away their understanding.

12My people consult a wooden idol,

and a diviner’s rod speaks to them.

A spirit of prostitution leads them astray;

they are unfaithful to their God.

13They sacrifice on the mountaintops

and burn offerings on the hills,

under oak, poplar and terebinth,

where the shade is pleasant.

Therefore your daughters turn to prostitution

and your daughters-in-law to adultery.

14“I will not punish your daughters

when they turn to prostitution,

nor your daughters-in-law

when they commit adultery,

because the men themselves consort with harlots

and sacrifice with shrine prostitutes—

a people without understanding will come to ruin!

15“Though you, Israel, commit adultery,

do not let Judah become guilty.

“Do not go to Gilgal;

do not go up to Beth Aven.4:15 Beth Aven means house of wickedness (a derogatory name for Bethel, which means house of God).

And do not swear, ‘As surely as the Lord lives!’

16The Israelites are stubborn,

like a stubborn heifer.

How then can the Lord pasture them

like lambs in a meadow?

17Ephraim is joined to idols;

leave him alone!

18Even when their drinks are gone,

they continue their prostitution;

their rulers dearly love shameful ways.

19A whirlwind will sweep them away,

and their sacrifices will bring them shame.

New Serbian Translation

Књига пророка Осије 4:1-19

Оптужба против Израиља

1Чујте реч Господњу, о, народе израиљски,

јер се Господ парничи

са становницима земље:

„Нема истине, нема милости

и нема богопознања у земљи.

2Проклињање и обмањивање, убијање,

крађе и прељубе су прокуљали,

а крв се на крв пролива.

3Зато ће земља да тугује,

свенуће свако у њој.

Угинуће звери пољске, небеске птице,

па и рибе у мору.

4Ипак, нека се нико не парничи,

нико никога нека не прекорева,

јер народ је твој попут оних

који се буне против свештеника.

5Посрнућеш дању

али ће и пророк заједно са тобом да посрне ноћу.

А и мајку твоју погубићу!

6Погибе мој народ јер нема знања.

Зато што си ти одбацио знање

и ја ћу тебе да одбацим,

да ми више не будеш свештеник.

Заборавио си Закон Бога свога,

па ћу и ја да заборавим децу твоју.

7И што их је више било,

грешили су више против мене;

срамотом ћу да заменим ја њихову славу.

8Грехом мог народа се хране,

кривица њихова глад им разгаљује.

9Народу ће бити као и свештеницима;

и ја ћу да му судим, да узвратим по његовим путевима

и по делима његовим.

10Јешће они, али сити неће бити;

блудничили су, али се неће умножити

јер су Господу престали да служе.

11Блудничење, вино и шира залуђују срце.

12Са дрветом се својим саветује мој народ

и штап му његов савет даје!

Заведен је духом блудништва.

Блудничили су и отпали од Бога.

13Жртвују на врх гора;

каде по брдима

и испод храста, тополе и бреста

јер је тамо добар хлад.

А ћерке вам блудниче

и снахе вам прељубу чине.

14Али нећу да судим вашим ћеркама

јер блудниче

и снахама вашим

јер чине прељубу.

Јер, сами се мушкарци одвајају са блудницама

и жртвују са храмским блудницама.

А народ који то не схвата биће упропашћен.

15Ако ти блудничиш, о, Израиљу,

нека Јуда не сагреши!

Не идите у Галгал!

Не пењите се у Вет-Авен4,15 Вет-Авен значи кућа покварености, што је погрдни назив за Ветиљ, Дом Божији.

и не куните се: ’Тако ми живог Господа!’

16Као јогунаста јуница

Израиљ је јогунаст.

Хоће ли их сада Господ водити

као јагње на пространо место?

17Јефрем се удружио са идолима.

Прођи га се!

18А када им понестане пића

они упорно блудниче,

а њихове старешине баш воле срамоту.

19Ветар их је својим крилима сапео;

биће посрамљени због жртава својих.