New International Version

Hosea 12:1-14

In Hebrew texts 12:1-14 is numbered 12:2-15. 1Ephraim feeds on the wind;

he pursues the east wind all day

and multiplies lies and violence.

He makes a treaty with Assyria

and sends olive oil to Egypt.

2The Lord has a charge to bring against Judah;

he will punish Jacob12:2 Jacob means he grasps the heel, a Hebrew idiom for he takes advantage of or he deceives. according to his ways

and repay him according to his deeds.

3In the womb he grasped his brother’s heel;

as a man he struggled with God.

4He struggled with the angel and overcame him;

he wept and begged for his favor.

He found him at Bethel

and talked with him there—

5the Lord God Almighty,

the Lord is his name!

6But you must return to your God;

maintain love and justice,

and wait for your God always.

7The merchant uses dishonest scales

and loves to defraud.

8Ephraim boasts,

“I am very rich; I have become wealthy.

With all my wealth they will not find in me

any iniquity or sin.”

9“I have been the Lord your God

ever since you came out of Egypt;

I will make you live in tents again,

as in the days of your appointed festivals.

10I spoke to the prophets,

gave them many visions

and told parables through them.”

11Is Gilead wicked?

Its people are worthless!

Do they sacrifice bulls in Gilgal?

Their altars will be like piles of stones

on a plowed field.

12Jacob fled to the country of Aram12:12 That is, Northwest Mesopotamia;

Israel served to get a wife,

and to pay for her he tended sheep.

13The Lord used a prophet to bring Israel up from Egypt,

by a prophet he cared for him.

14But Ephraim has aroused his bitter anger;

his Lord will leave on him the guilt of his bloodshed

and will repay him for his contempt.

New Serbian Translation

Књига пророка Осије 12:1-14

1Јефрем се ветром храни,

за источним ветром стално хрли.

Умножио је лаж и насиље.

Са Асиријом савез су склопили,

а уље се у Египат носи.

2Господ се парничи са Јудом.

Јакова кажњава, узвратиће му по његовим путевима

и по делима његовим.

3За пету је свога брата у утроби ухватио,

и са Богом се борио у мужевној снази својој.

4Са Анђелом се борио и победио.

Плакао је, наклоност му је тражио

и у Ветиљу га је нашао.

И тамо му12,4 Овако је у арамејском и у грчким рукописима, док је у јеврејском множина, нама. је он говорио.

5Он – Господ Бог над војскама –

Господ му је име за спомињање.

6А ти, ти се врати своме Богу.

Верност и праведност чувај.

У свог Бога стално се поуздај.

7У руци трговца теразије непоштене,

воли да закине.

8Јефрем рече: „Обогатио сам се,

згрнуо сам себи благо.

И у свему моме труду

кривицу ми неће наћи а да је грех.“

9„А ја, Господ, Бог твој ја сам био

још од земље египатске.

И опет ћу ти дати да у шаторима својим пребиваш

као у данима празника.

10Пророцима сам се објавио

и виђења им умножио.

По пророцима сам поређења давао.“

11Има ли зла у Галаду?

Баш су ништа сви који су у њему.

У Галгалу волове жртвују,

њихови су жртвеници гомиле камења по браздама њиве.

12У земљу арамејску Јаков је побегао.

За жену је служио Израиљ

и за жену чувао је стада.

13Господ је преко пророка извео Израиља из Египта

и чувао га је преко пророка.

14А Јефрем га је горко раздраживао.

Крв што је проли на њему остаје.

Господ његов узвратиће му погрде његове.