New International Version

Hosea 1

1The word of the Lord that came to Hosea son of Beeri during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and during the reign of Jeroboam son of Jehoash[a] king of Israel:

Hosea’s Wife and Children

When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, “Go, marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife this land is guilty of unfaithfulness to the Lord.” So he married Gomer daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son.

Then the Lord said to Hosea, “Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. In that day I will break Israel’s bow in the Valley of Jezreel.”

Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, “Call her Lo-Ruhamah (which means “not loved”), for I will no longer show love to Israel, that I should at all forgive them. Yet I will show love to Judah; and I will save them—not by bow, sword or battle, or by horses and horsemen, but I, the Lord their God, will save them.”

After she had weaned Lo-Ruhamah, Gomer had another son. Then the Lord said, “Call him Lo-Ammi (which means “not my people”), for you are not my people, and I am not your God.[b]

10 “Yet the Israelites will be like the sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ they will be called ‘children of the living God.’ 11 The people of Judah and the people of Israel will come together; they will appoint one leader and will come up out of the land, for great will be the day of Jezreel.[c]

Footnotes

  1. Hosea 1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash
  2. Hosea 1:9 Or your I am
  3. Hosea 1:11 In Hebrew texts 1:10,11 is numbered 2:1,2.

Nya Levande Bibeln

Hosea 1

Hoseas familj

1Hosea, Beeris son, som levde medan de judiska kungarna Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia och den israelitiske kungen Jerobeam, Joas son, regerade, fick detta budskap från Herren:

Gå och gift dig med en flicka som är otrogen, så att några av hennes barn som föds åt dig kommer från andra män, sa Herren när han först talade till Hosea. Gör detta för att visa på hur mitt folk har varit otroget mot mig och lämnat mig för att i stället tillbe andra gudar.

Hosea gifte sig då med Gomer, dotter till Diblaim, och hon blev med barn och födde honom en son.

4-5 Barnet ska heta Jisreel, sa Herren, för snart ska jag ta hämnd på kung Jehus släkt för hans massaker i Jisreel. Jag ska göra slut på Israel som kungadöme och beröva hela landet dess krigsmakt i Jisreels dal.

Snart fick Gomer ännu ett barn, denna gång en dotter. Gud sa till Hosea: Ge henne namnet Lo-Ruhama, som betyder 'utan förbarmande

Men jag ska vara barmhärtig mot Juda rike och befria det från dess fiender, men inte genom att låta dem segra i strid. Jag själv ska rädda dem.

När Gomer hade slutat amma Lo-Ruhama, blev hon med barn igen och födde en son.

Kalla honom Lo-Ammi, vilket betyder 'inte mitt folk'! Israel är inte mitt folk och jag är inte längre dess Gud, sa Herren.

10 Men den tiden kommer när Israel ska få framgång och bli en stor nation, lika många som sandkornen på havsstranden som inte går att räkna! I stället för att säga till dem: 'Ni är inte mitt folk

11 Då ska Juda och Israel förenas och ha en gemensam ledare. De ska tillsammans återvända från sin landsflykt. Vilken stor dag det ska bli, när Gud återplanterar sitt folk i det egna landets bördiga jord.