New International Version

Hosea 1

1The word of the Lord that came to Hosea son of Beeri during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and during the reign of Jeroboam son of Jehoash[a] king of Israel:

Hosea’s Wife and Children

When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, “Go, marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife this land is guilty of unfaithfulness to the Lord.” So he married Gomer daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son.

Then the Lord said to Hosea, “Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. In that day I will break Israel’s bow in the Valley of Jezreel.”

Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, “Call her Lo-Ruhamah (which means “not loved”), for I will no longer show love to Israel, that I should at all forgive them. Yet I will show love to Judah; and I will save them—not by bow, sword or battle, or by horses and horsemen, but I, the Lord their God, will save them.”

After she had weaned Lo-Ruhamah, Gomer had another son. Then the Lord said, “Call him Lo-Ammi (which means “not my people”), for you are not my people, and I am not your God.[b]

10 “Yet the Israelites will be like the sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ they will be called ‘children of the living God.’ 11 The people of Judah and the people of Israel will come together; they will appoint one leader and will come up out of the land, for great will be the day of Jezreel.[c]

Footnotes

  1. Hosea 1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash
  2. Hosea 1:9 Or your I am
  3. Hosea 1:11 In Hebrew texts 1:10,11 is numbered 2:1,2.

New Serbian Translation

Књига пророка Осије 1

1Ово је Господња реч која је дошла Осији, Веировом сину, у време Јудиних царева Озије, Јотама, Ахаза и Језекије, и у време израиљског цара Јеровоама, Јоасовог сина.

Осијина жена и деца

Господ је почео да говори преко Осије. Рекао је Осији: „Иди и ожени блудницу с децом блуда, јер је земља огрезла у блудништву, одметнула се од Господа.“ И он је отишао и оженио Гомеру, ћерку Дивлаимову, а она је затруднела и родила му сина.

Господ му је рекао: „Назови га Језраел[a], јер ћу убрзо да казним Јујев дом због покоља Језраела. Окончаћу царство дома Израиљевог! Тога дана сломићу лук Израиљев у долини језраелској.“

Она је поново затруднела и родила ћерку. И он му рече: „Назови је Ло-Рухама[b], јер се више нећу смиловати дому Израиљевом и сигурно им нећу опростити. А на дом Јудин ћу се смиловати, спашћу их ја – Господ, њихов Бог – нећу да их спасем луком и мачем, битком, коњима и коњаницима.“

А када је одојила Ло-Рухаму затруднела је и родила сина. Бог је рекао: „Назови га Ло-Ами[c], јер ви нисте мој народ и ја нисам ваш Бог.

10 Израиљци ће бити бројни као морски песак без мере и броја; а на месту где им се рекло: ’Ви нисте народ мој’, назваће се ’синовима живога Бога.’ 11 Сабраће се народ Јуде и народ Израиља заједно, па ће себи поставити једног главара. И отићи ће из земље јер ће онај дан бити велики за Језраел.

Footnotes

  1. 1,4 Језраел значи Бог сеје.
  2. 1,6 Ло-Рухама значи непомилована.
  3. 1,9 Ло-Ами значи није мој народ.