New International Version

Hebrews 13

Concluding Exhortations

1Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering.

Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said,

“Never will I leave you;
    never will I forsake you.”[a]

So we say with confidence,

“The Lord is my helper; I will not be afraid.
    What can mere mortals do to me?”[b]

Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.

Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. 10 We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat.

11 The high priest carries the blood of animals into the Most Holy Place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. 12 And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. 13 Let us, then, go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. 14 For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come.

15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased.

17 Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you.

18 Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. 19 I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon.

Benediction and Final Greetings

20 Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, 21 equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.

22 Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation, for in fact I have written to you quite briefly.

23 I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you.

24 Greet all your leaders and all the Lord’s people. Those from Italy send you their greetings.

25 Grace be with you all.

Footnotes

  1. Hebrews 13:5 Deut. 31:6
  2. Hebrews 13:6 Psalm 118:6,7

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 13

Záverečné napomenutia

1 Bratská láska nech trvá.

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí nevedomky takto prijali za hostí anjelov.

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli uväznení s nimi. Pamätajte aj na tých, ktorí trpia, veď aj vás môže stihnúť podobné trápenie.

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželia nech sú si verní, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Nech sa vás nezmocní láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nikdy ťa neopustím, ani sa ťa nezrieknem!"

Preto môžeme s dôverou hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?"

Pamätajte na tých, ktorí vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Všímajte si, aký bol záver ich života, a nasledujte ich vieru.

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky!

Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími náukami. Je dobré spoľahnúť sa na Božiu milosť a nie na predpisy o pokrmoch. Ich dodržiavaním sa nič nezíska.

10 My máme nový spôsob služby Bohu, na ktorom nemajú podiel tí, ktorí lipnú na pôvodných izraelských obradoch.

11 V starej obetnej praxi sa telá zvierat, obetovaných za hriech, ktorých krv prinášal veľkňaz do svätyne, spaľovali za mestom.

12 To je predobraz Ježiša, ktorý trpel za bránami Jeruzalema, aby posvätil ľud svojou vlastnou krvou.

13 Vykročme teda za ním, opusťme náš starý spôsob života a nebojme sa pre neho znášať potupu.

14 Veď tu na zemi nemáme trvalý domov -- naším cieľom je mesto, ktoré pre nás pripravuje Pán v nebesiach.

15 Prinášajme teda skrze Ježiša stálu obeť chvály a naše ústa nech vyznávajú jeho meno.

16 Ale nezabúdajme ani na dobročinnosť a štedrosť, také obete sa Bohu páčia.

Poslúchajte duchovných vodcov

17 Poslúchajte tých, ktorí vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vami a budú sa za vás zodpovedať. Kiežby to mohli robiť s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.

18 Modlite sa za nás. Sme si istí, že máme čisté svedomie, lebo si chceme vo všetkom správne počínať.

19 Modlite sa predovšetkým za to, aby som sa čo najskôr k vám vrátil.

Požehnanie a pozdravy

20 A tak teraz nech Boh pokoja, ktorý vzkriesil nášho Pána Ježiša z mŕtvych, pomáha vám konať dobro a plniť jeho vôľu.

21 Nech on, ten veľký pastier oviec, ktorý svojou krvou spečatil novú večnú zmluvu, dá vám silu konať to, čo sa Bohu páči. Jemu nech je sláva na veky vekov.

22 Prosím vás, bratia, prijmite toto napomenutie. Veď som vám napísal iba krátko.

23 Oznamujem vám, že náš brat Timotej je už na slobode. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním.

24 Pozdravte všetkých svojich predstavených i všetkých bratov. Pozdravujú vás bratia z Itálie.

25 Božia milosť nech je s vami všetkými!