Habakkuk 2 – NIV & NUB

New International Version

Habakkuk 2:1-20

1I will stand at my watch

and station myself on the ramparts;

I will look to see what he will say to me,

and what answer I am to give to this complaint.2:1 Or and what to answer when I am rebuked

The Lord’s Answer

2Then the Lord replied:

“Write down the revelation

and make it plain on tablets

so that a herald2:2 Or so that whoever reads it may run with it.

3For the revelation awaits an appointed time;

it speaks of the end

and will not prove false.

Though it linger, wait for it;

it2:3 Or Though he linger, wait for him; / he will certainly come

and will not delay.

4“See, the enemy is puffed up;

his desires are not upright—

but the righteous person will live by his faithfulness2:4 Or faith

5indeed, wine betrays him;

he is arrogant and never at rest.

Because he is as greedy as the grave

and like death is never satisfied,

he gathers to himself all the nations

and takes captive all the peoples.

6“Will not all of them taunt him with ridicule and scorn, saying,

“ ‘Woe to him who piles up stolen goods

and makes himself wealthy by extortion!

How long must this go on?’

7Will not your creditors suddenly arise?

Will they not wake up and make you tremble?

Then you will become their prey.

8Because you have plundered many nations,

the peoples who are left will plunder you.

For you have shed human blood;

you have destroyed lands and cities and everyone in them.

9“Woe to him who builds his house by unjust gain,

setting his nest on high

to escape the clutches of ruin!

10You have plotted the ruin of many peoples,

shaming your own house and forfeiting your life.

11The stones of the wall will cry out,

and the beams of the woodwork will echo it.

12“Woe to him who builds a city with bloodshed

and establishes a town by injustice!

13Has not the Lord Almighty determined

that the people’s labor is only fuel for the fire,

that the nations exhaust themselves for nothing?

14For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord

as the waters cover the sea.

15“Woe to him who gives drink to his neighbors,

pouring it from the wineskin till they are drunk,

so that he can gaze on their naked bodies!

16You will be filled with shame instead of glory.

Now it is your turn! Drink and let your nakedness be exposed2:16 Masoretic Text; Dead Sea Scrolls, Aquila, Vulgate and Syriac (see also Septuagint) and stagger!

The cup from the Lord’s right hand is coming around to you,

and disgrace will cover your glory.

17The violence you have done to Lebanon will overwhelm you,

and your destruction of animals will terrify you.

For you have shed human blood;

you have destroyed lands and cities and everyone in them.

18“Of what value is an idol carved by a craftsman?

Or an image that teaches lies?

For the one who makes it trusts in his own creation;

he makes idols that cannot speak.

19Woe to him who says to wood, ‘Come to life!’

Or to lifeless stone, ‘Wake up!’

Can it give guidance?

It is covered with gold and silver;

there is no breath in it.”

20The Lord is in his holy temple;

let all the earth be silent before him.

Swedish Contemporary Bible

Habackuk 2:1-20

1Jag vill stå på min vaktpost

och ställa mig på fästningsvallen.

Jag ska spana för att se vad han ska tala till mig,

och vad jag borde svara när jag tillrättavisas.2:1 Eller: och vad jag får för svar på min klagan

Herrens svar

2Herren svarade mig:

”Skriv ner det du får se

med tydlig skrift på tavlor,

så att en budbärare kan löpa iväg med den.2:2 Versens slut kan tolkas: …så att den lätt kan läsas.

3För synen gäller en bestämd tid.

Den talar om slutet och slår inte fel.

Om den dröjer, vänta på den,

för den kommer säkert,

den uteblir inte.

4Se, uppblåst och orättrådig är hans själ i honom,

men den som är rättfärdig ska leva genom sin tro.

5Vinet2:5 Enligt en handskrift från Qumran rikedomen. bedrar människan,

och den högfärdige mannen får ingen ro.

Han öppnar sitt gap som dödsriket

och är som döden som aldrig får nog.

Han samlar alla folk till sig

och drar till sig alla folkslag.

6Alla dessa ska stämma upp en nidvisa om honom, med hånord och anspelningar. De ska säga:

’Ve dig som lägger på hög

det som inte är ditt

– och hur länge? –

och gör dig rik på pantsatt gods!’

7Plötsligt ska dina fordringsägare resa sig,

vakna och få dig att darra,

och du blir deras byte.

8Eftersom du har plundrat många folk

ska alla de andra folken som är kvar

plundra dig,

för du har utgjutit människoblod

och våldfört dig mot både land och stad

och alla dem som bor där.

9Ve den som bygger sitt hus med orätt vinning

och ställer sitt näste högt upp

för att undkomma det onda!

10Du har dragit skam över ditt hus

med dina planer att förinta många folk,

du har förfelat ditt eget liv.

11Stenarna i muren ska ropa

och bjälkarna i trävirket eka.

12Ve den som bygger upp en stad med blodsdåd

och grundar ett samhälle med brott!

13Har inte härskarornas Herre bestämt

att folkens möda bara är bränsle i elden,

och att de sliter ut sig till ingen nytta?

14Jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet,

liksom haven täcks av vatten.

15Ve dig som får din nästa att dricka

och blandar i din drog,

så att de blir berusade

och du kan se på deras nakenhet!

16Du har mättat dig med skam

i stället för härlighet.

Drick också du,

och visa din nakenhet!

Bägaren i Herrens högra hand

vänds mot dig,

och vanära täcker din härlighet.

17Ditt våld mot Libanon ska komma över dig,

liksom förödelsen som förskräckte dess djur.

För du har utgjutit människoblod

och våldfört dig mot både land och stad

och alla dem som bor där.

18Vad är en avgudabild värd,

snidad av en människa?

Eller en gjuten avgud,

en falsk vägledare?

Den som gjort den förtröstar på sitt eget verk

och tillverkar stumma avgudar.

19Ve den som säger till en bit trä: ’Vakna!’

och till en stum sten: ’Res dig!’

Kan den ge någon vägledning?

Den är täckt med guld och silver,

men någon ande finns inte i den.”

20Men Herren är i sitt heliga tempel.

Var stilla inför honom, hela jorden!