New International Version

Genesis 11

The Tower of Babel

1Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward,[a] they found a plain in Shinar[b] and settled there.

They said to each other, “Come, let’s make bricks and bake them thoroughly.” They used brick instead of stone, and tar for mortar. Then they said, “Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves; otherwise we will be scattered over the face of the whole earth.”

But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, “If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other.”

So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel[c]—because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth.

From Shem to Abram

10 This is the account of Shem’s family line.

Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father[d] of Arphaxad. 11 And after he became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years and had other sons and daughters.

12 When Arphaxad had lived 35 years, he became the father of Shelah. 13 And after he became the father of Shelah, Arphaxad lived 403 years and had other sons and daughters.[e]

14 When Shelah had lived 30 years, he became the father of Eber. 15 And after he became the father of Eber, Shelah lived 403 years and had other sons and daughters.

16 When Eber had lived 34 years, he became the father of Peleg. 17 And after he became the father of Peleg, Eber lived 430 years and had other sons and daughters.

18 When Peleg had lived 30 years, he became the father of Reu. 19 And after he became the father of Reu, Peleg lived 209 years and had other sons and daughters.

20 When Reu had lived 32 years, he became the father of Serug. 21 And after he became the father of Serug, Reu lived 207 years and had other sons and daughters.

22 When Serug had lived 30 years, he became the father of Nahor. 23 And after he became the father of Nahor, Serug lived 200 years and had other sons and daughters.

24 When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah. 25 And after he became the father of Terah, Nahor lived 119 years and had other sons and daughters.

26 After Terah had lived 70 years, he became the father of Abram, Nahor and Haran.

Abram’s Family

27 This is the account of Terah’s family line.

Terah became the father of Abram, Nahor and Haran. And Haran became the father of Lot. 28 While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans, in the land of his birth. 29 Abram and Nahor both married. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife was Milkah; she was the daughter of Haran, the father of both Milkah and Iskah. 30 Now Sarai was childless because she was not able to conceive.

31 Terah took his son Abram, his grandson Lot son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Harran, they settled there.

32 Terah lived 205 years, and he died in Harran.

Footnotes

 1. Genesis 11:2 Or from the east; or in the east
 2. Genesis 11:2 That is, Babylonia
 3. Genesis 11:9 That is, Babylon; Babel sounds like the Hebrew for confused.
 4. Genesis 11:10 Father may mean ancestor; also in verses 11-25.
 5. Genesis 11:13 Hebrew; Septuagint (see also Luke 3:35, 36 and note at Gen. 10:24) 35 years, he became the father of Cainan. 13 And after he became the father of Cainan, Arphaxad lived 430 years and had other sons and daughters, and then he died. When Cainan had lived 130 years, he became the father of Shelah. And after he became the father of Shelah, Cainan lived 330 years and had other sons and daughters

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 11

Turnul Babel

1Tot pământul vorbea o singură limbă şi folosea aceleaşi cuvinte. Venind dinspre răsărit[a], oamenii au găsit o câmpie în ţara Şinar[b] şi s-au aşezat acolo. Ei şi-au spus unul altuia: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem bine.“ Ei foloseau cărămizi în loc de pietre şi smoală în loc de mortar. Apoi au zis: „Haidem să ne construim o cetate şi un turn cu vârful până la cer şi să ne facem un nume, altfel vom fi împrăştiaţi pe tot pământul.“

Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis: „Ei sunt un singur popor, toţi au aceeaşi limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă; nimic din ceea ce şi-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, pentru ca ei să nu-şi mai înţeleagă limba unul altuia.“ Astfel, Domnul i-a împrăştiat de acolo pe tot pământul, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel[c], pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ şi apoi i-a împrăştiat pe tot pământul.

Urmaşii lui Sem până la Avram

10 Aceasta este genealogia[d] lui Sem.

La vârsta de o sută de ani, la doi ani după potop, lui Sem i s-a născut Arpahşad. 11 După naşterea lui Arpahşad, Sem a mai trăit cinci sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, lui Arpahşad i s-a născut Şelah. 13 După naşterea lui Şelah, Arpahşad a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.[e]

14 La vârsta de treizeci de ani, lui Şelah i s-a născut Eber. 15 După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, lui Eber i s-a născut Peleg. 17 După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

18 La vârsta de treizeci de ani, lui Peleg i s-a născut Reu. 19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, lui Reu i s-a născut Serug. 21 După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

22 La vârsta de treizeci de ani, lui Serug i s-a născut Nahor. 23 După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, lui Nahor i s-a născut Terah. 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

26 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Terah i s-au născut Avram, Nahor şi Haran.

27 Aceasta este genealogia[f] lui Terah: Terah a fost tatăl lui Avram, Nahor şi Haran. Haran a fost tatăl lui Lot.

28 Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în ţara în care s-a născut, în Ur din Caldeea. 29 Avram şi Nahor şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Avram era Sarai, iar numele soţiei lui Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi al Iscăi. 30 Sarai era stearpă; ea nu avea copii.

31 Terah i-a luat pe fiul său Avram şi pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum şi pe Sarai, nora sa şi soţia fiului său Avram, şi au ieşit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă în Canaan; dar când au ajuns în Haran, s-au aşezat acolo. 32 Terah a trăit două sute cinci ani, apoi a murit în Haran.

Footnotes

 1. Geneza 11:2 Sau: în răsărit; sau: înspre răsărit; sensul este nesigur
 2. Geneza 11:2 Babilonia
 3. Geneza 11:9 Babel (akkadiană) înseamnă cale (poartă) spre zeu şi sună asemănător cu termenul ebraic pentru confuzie sau încurcătură.
 4. Geneza 11:10 Vezi nota de la 2:4
 5. Geneza 11:13 TM; LXX (vezi şi nota de la 10:24): La vârsta de o sută treizeci şi cinci de ani, lui Arfaxad i s-a născut Cainan. După ce i s-a născut Cainan, Arfaxad a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit. La vârsta de o sută treizeci de ani lui Cainan i s-a născut Şelah. După ce i s-a născut Şelah, Cainan a mai trăit trei sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit.
 6. Geneza 11:27 Vezi nota de la 2:4