New International Version

Genesis 11

The Tower of Babel

1Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward,[a] they found a plain in Shinar[b] and settled there.

They said to each other, “Come, let’s make bricks and bake them thoroughly.” They used brick instead of stone, and tar for mortar. Then they said, “Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves; otherwise we will be scattered over the face of the whole earth.”

But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, “If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other.”

So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel[c]—because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth.

From Shem to Abram

10 This is the account of Shem’s family line.

Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father[d] of Arphaxad. 11 And after he became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years and had other sons and daughters.

12 When Arphaxad had lived 35 years, he became the father of Shelah. 13 And after he became the father of Shelah, Arphaxad lived 403 years and had other sons and daughters.[e]

14 When Shelah had lived 30 years, he became the father of Eber. 15 And after he became the father of Eber, Shelah lived 403 years and had other sons and daughters.

16 When Eber had lived 34 years, he became the father of Peleg. 17 And after he became the father of Peleg, Eber lived 430 years and had other sons and daughters.

18 When Peleg had lived 30 years, he became the father of Reu. 19 And after he became the father of Reu, Peleg lived 209 years and had other sons and daughters.

20 When Reu had lived 32 years, he became the father of Serug. 21 And after he became the father of Serug, Reu lived 207 years and had other sons and daughters.

22 When Serug had lived 30 years, he became the father of Nahor. 23 And after he became the father of Nahor, Serug lived 200 years and had other sons and daughters.

24 When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah. 25 And after he became the father of Terah, Nahor lived 119 years and had other sons and daughters.

26 After Terah had lived 70 years, he became the father of Abram, Nahor and Haran.

Abram’s Family

27 This is the account of Terah’s family line.

Terah became the father of Abram, Nahor and Haran. And Haran became the father of Lot. 28 While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans, in the land of his birth. 29 Abram and Nahor both married. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife was Milkah; she was the daughter of Haran, the father of both Milkah and Iskah. 30 Now Sarai was childless because she was not able to conceive.

31 Terah took his son Abram, his grandson Lot son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Harran, they settled there.

32 Terah lived 205 years, and he died in Harran.

Footnotes

  1. Genesis 11:2 Or from the east; or in the east
  2. Genesis 11:2 That is, Babylonia
  3. Genesis 11:9 That is, Babylon; Babel sounds like the Hebrew for confused.
  4. Genesis 11:10 Father may mean ancestor; also in verses 11-25.
  5. Genesis 11:13 Hebrew; Septuagint (see also Luke 3:35, 36 and note at Gen. 10:24) 35 years, he became the father of Cainan. 13 And after he became the father of Cainan, Arphaxad lived 430 years and had other sons and daughters, and then he died. When Cainan had lived 130 years, he became the father of Shelah. And after he became the father of Shelah, Cainan lived 330 years and had other sons and daughters

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 11

Menneskenes stolthed

1I begyndelsen talte alle mennesker samme sprog. Efter oversvømmelsen bevægede de sig rundt i Østen og kom til en frugtbar slette i landet Shinar,[a] hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: „Lad os forme mursten og brænde dem hårde, og lad os bruge asfalt som mørtel. Så kan vi bygge en stor by med et tårn, som når op til himlen. Et sådant projekt vil gøre os berømte og hindre, at vi bliver spredt ud over jorden.”

Men Gud steg ned for at se på byen og tårnet, som de var ved at bygge. „Se, hvad de er i stand til at udrette, når de er enige og taler samme sprog,” sagde Gud. „Intet vil være umuligt for dem. Lad os derfor give dem forskellige sprog, så de ikke længere forstår hinanden.”

På den måde fik Gud spredt dem ud over hele jorden, og de fik aldrig fuldendt deres byggeri. Man kaldte den påbegyndte by for Babel,[b] for det var dér, Herren forvirrede menneskene ved at give dem forskellige sprog, og som følge deraf spredtes de ud over hele jorden.

Slægtslinien fra Sem til Abram

10 Det følgende er en liste over Sems efterkommere ned til Abram. To år efter oversvømmelsen—da Sem var 100 år—fik han en søn, som fik navnet Arpakshad. 11 Derefter levede Sem endnu 500 år og fik andre sønner og døtre. 12 Arpakshad var 35 år, da han fik sønnen Shela. 13 Derefter levede Arpakshad endnu 403 år og fik andre sønner og døtre. 14 Shela var 30 år, da han fik sønnen Eber. 15 Derefter levede Shela endnu 403 år og fik andre sønner og døtre. 16 Eber var 34 år, da han fik sønnen Peleg. 17 Derefter levede Eber endnu 430 år og fik andre sønner og døtre. 18 Peleg var 30 år, da han fik sønnen Reu. 19 Derefter levede Peleg endnu 209 år og fik andre sønner og døtre. 20 Reu var 32 år, da han fik sønnen Zerug. 21 Derefter levede Reu endnu 207 år og fik andre sønner og døtre. 22 Zerug var 30 år, da han fik sønnen Nakor. 23 Derefter levede Zerug endnu 200 år og fik andre sønner og døtre. 24 Nakor var 29 år, da han fik sønnen Tera. 25 Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og døtre. 26 Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.[c]

Teras slægt

27 Det følgende er en liste over Teras efterkommere. Tera var far til Abram, Nakor og Haran. Haran fik en søn, der blev kaldt Lot, 28 men døde ellers forholdsvis ung på sin fødeegn ved den kaldæiske by Ur. (Hans far, Tera, var stadig i live på det tidspunkt.)

29 Abram giftede sig med Saraj, og Nakor giftede sig med sin niece Milka, en datter af Haran og søster til Jiska. 30 Saraj kunne ikke få børn. 31 Tera tog sin søn Abram, sin svigerdatter Saraj og sit barnebarn Lot med sig og forlod sin hjemby Ur for at drage til Kanaʼans land. Men da de kom til byen Karan, slog de sig ned der. 32 Tera blev 205 år gammel og døde i Karan.

Footnotes

  1. 11,2 Et område, der senere blev kendt som Babylonien i Mesopotamien.
  2. 11,9 Eller Babylon. Ordet ligner det hebraiske ord for „forvirring”.
  3. 11,26 Tera var altså 70, før han fik sin første søn. Det vides ikke, hvornår de andre blev født, og hvem der er ældst af de tre. Sandsynligvis er Abram yngst, men nævnes først, fordi han er den mest kendte og den, historien her drejer sig om. I 5,32 og 10,1 har vi rækkefølgen Sem, Kam og Jafet, selvom Kam er den yngste (9,24). Se også 10,21. Måske blev Abram født, da Tera var ca. 130 år, fordi ApG. 7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det tidspunkt.