New International Version

Ephesians 2:1-22

Made Alive in Christ

1As for you, you were dead in your transgressions and sins, 2in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. 3All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh2:3 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. 4But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, 5made us alive with Christ even when we were dead in transgressions—it is by grace you have been saved. 6And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, 7in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. 8For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— 9not by works, so that no one can boast. 10For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.

Jew and Gentile Reconciled Through Christ

11Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called “uncircumcised” by those who call themselves “the circumcision” (which is done in the body by human hands)— 12remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. 13But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.

14For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, 15by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, 16and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. 17He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. 18For through him we both have access to the Father by one Spirit.

19Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, 20built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. 21In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. 22And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 2:1-22

Aduși la viață împreună cu Cristos

1Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre, 2în care trăiați2 Lit.: umblați. cândva după veacul2 Termenul aion poate însemna și generație, epocă, vreme. lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, 3între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram, prin natura noastră, copii ai mâniei, ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu, Care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne‑a iubit, 5deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne‑a adus la viață împreună cu Cristos – prin har sunteți mântuiți. 6El ne‑a înviat împreună cu Cristos și ne‑a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Cristos Isus, 7pentru ca, în veacurile care vin, să‑Și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi în Cristos Isus. 8Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi; este darul lui Dumnezeu; 9nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea Lui, creați10 Verbul ktizo are o arie semantică largă. Poate însemna a ctitori, a zidi, a modifica un teritoriu pentru a‑l face locuibil, a schimba complet, a transforma, a da formă nouă. în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Una în Cristos

11De aceea, aduceți‑vă aminte că altădată erați neamuri după trup, numiți „necircumciși11 Lit.: necircumcizie.“ de către cei numiți „circumciși“11 Lit.: de către cea numită circumcizie., – circumciși în carne de mâini omenești –, 12și că, la vremea aceea, erați fără Cristos, îndepărtați de comunitatea lui Israel12 Sau: înstrăinați de cetățenia lui Israel., străini de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. 13Dar acum, în Cristos Isus, voi, care cândva erați departe, ați fost aduși aproape, prin sângele lui Cristos.

14Căci El este pacea noastră, Cel Care i‑a făcut pe amândoi una și, în trupul Său, a dărâmat zidul de la mijloc care‑i despărțea, adică dușmănia, 15desființând Legea poruncilor, cu regulile ei, pentru a crea15 Același verb ca în v. 10, ktizo. A ctitori în limba română înseamnă a așeza fundația unei construcții sacre. din cei doi, în El, un singur om nou, făcând astfel pace, 16și pentru a‑i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, nimicind în El dușmănia. 17El a venit și v‑a vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, 18căci, prin El, amândoi avem intrare, într‑un singur Duh, la Tatăl.

19Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membri ai casei lui Dumnezeu, 20fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus. 21În El, întreaga clădire, bine închegată, crește într‑un templu sfânt, în Domnul. 22În El, și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu, în Duhul.