New International Version

Daniel 1

Daniel’s Training in Babylon

1In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his god in Babylonia[a] and put in the treasure house of his god.

Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king’s service some of the Israelites from the royal family and the nobility— young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king’s palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians.[b] The king assigned them a daily amount of food and wine from the king’s table. They were to be trained for three years, and after that they were to enter the king’s service.

Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. The chief official gave them new names: to Daniel, the name Belteshazzar; to Hananiah, Shadrach; to Mishael, Meshach; and to Azariah, Abednego.

But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel, 10 but the official told Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has assigned your[c] food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you.”

11 Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, 12 “Please test your servants for ten days: Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. 13 Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see.” 14 So he agreed to this and tested them for ten days.

15 At the end of the ten days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. 16 So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead.

17 To these four young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds.

18 At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah; so they entered the king’s service. 20 In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them ten times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom.

21 And Daniel remained there until the first year of King Cyrus.

Footnotes

  1. Daniel 1:2 Hebrew Shinar
  2. Daniel 1:4 Or Chaldeans
  3. Daniel 1:10 The Hebrew for your and you in this verse is plural.

Nya Levande Bibeln

Daniel 1

Daniel blir kunglig rådgivare

1-2 Tre år efter det att kung Jojakim började regera i Juda belägrade och anföll Babylons kung Nebukadnessar Jerusalem med sina trupper, och Herren gav honom seger över Jojakim. När han vände tillbaka till Babylon, tog han med sig några av de heliga tillbehören från Guds tempel och förde dem till sin guds skattkammare i Babylon.

3-4 Sedan gav han Aspenas, som hade ansvaret för personalen i palatset, befallning att bland de israeliter som förts dit som krigsfångar välja ut unga män från den kungliga familjen och från andra framstående släkter och lära dem det kaldeiska språket och litteraturen. Välj ut starka, friska unga män, som ser bra ut, sa han. De ska vara allmänbildade och läraktiga, lämpade för olika uppgifter här i palatset.

Kungen bestämde att dessa män skulle få mat och vin från hans eget kök. Efter tre år av utbildning skulle de få uppgifter vid kungens hov.

Daniel, Hananja, Misael och Asarja hette fyra av de unga män som utsågs från Judas stam.

Men deras överordnade gav dem nya, babyloniska namn. Daniel kallades Beltesassar, Hananja kallades Sadrak, Misael kallades Mesak och Asarja kallades Abed-Nego.

Daniel bestämde sig för att inte äta av kungens mat eller dricka av det vin han bjöd på. (Enligt Guds lag var det nämligen synd att äta av mat eller dricka vin som delvis använts i offer till avgudar.) Han bad om lov att få äta annan mat än den från kungens bord.

Nu hade Gud ordnat det så att hovmarskalken uppskattade Daniel särskilt mycket,

10 men han blev ändå orolig när han fick höra Daniels förslag.Jag är rädd för att du kommer att bli blek och mager i jämförelse med dina jämnåriga kamrater om du inte får samma mat som de, sa han. Kungen kommer att anklaga mig för att jag inte skött mina plikter.

11 Daniel talade igenom saken med den tjänare som hovmarskalken hade utsett att ha uppsikt över honom och hans vänner

12 och föreslog att de under en tiodagarsperiod skulle få bara vatten och grönsaker.

13 När försöksperioden var över kunde tjänaren jämföra dem med de män som åt av kungens mat. Sedan kunde han bestämma om de fick fortsätta med sin diet.

14 Till slut gick tjänaren med på att pröva förslaget.

15 När perioden var över såg Daniel och hans tre vänner friskare och mer välmående ut än de som ätit av kungens mat!

16 I fortsättningen lät tjänaren dem få bara vatten och grönsaker, och de behövde inte äta maten och dricka vinerna från kungens bord!

17 Gud gav dessa fyra unga män särskild förmåga att kunna tillgodogöra sig undervisningen, och snart kände de till allt om den tidens litteratur och vetenskap. Daniel fick dessutom förmågan att kunna förstå betydelsen av drömmar och syner.

18-19 När den treåriga utbildningen var över förde hovmarskalken fram alla de unga männen inför kungen. Kung Nebukadnessar hade långa samtal med var och en av dem, men ingen av de andra gjorde så starkt intryck på honom som Daniel, Hananja, Misael och Asarja, och de fick därför tjänst som kungliga rådgivare.

20 I alla frågor där vishet och förstånd sattes på prov fann kungen att dessa unga mäns synpunkter var tio gånger mer värda än alla råden från hans trollkarlar och astrologer.

21 Daniel blev kvar som kunglig rådgivare ända till kung Kores första regeringsår.