New International Version

Colossians 4:1-18

1Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a Master in heaven.

Further Instructions

2Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. 3And pray for us, too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. 4Pray that I may proclaim it clearly, as I should. 5Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. 6Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.

Final Greetings

7Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister and fellow servant4:7 Or slave; also in verse 12 in the Lord. 8I am sending him to you for the express purpose that you may know about our4:8 Some manuscripts that he may know about your circumstances and that he may encourage your hearts. 9He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you everything that is happening here.

10My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. (You have received instructions about him; if he comes to you, welcome him.) 11Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews4:11 Greek only ones of the circumcision group among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. 12Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. 13I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. 14Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. 15Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea, and to Nympha and the church in her house.

16After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans and that you in turn read the letter from Laodicea.

17Tell Archippus: “See to it that you complete the ministry you have received in the Lord.”

18I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you.

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 4:1-18

1Stăpânilor, dați‑le sclavilor voștri ceea ce este drept și corect, știind că și voi aveți un Stăpân în cer.

Alte instrucțiuni

2Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! 3Rugați‑vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din cauza căreia sunt închis, 4ca s‑o pot face cunoscută așa cum trebuie. 5Umblați cu înțelepciune față de cei din afară, răscumpărând vremea. 6Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie plăcută și consistentă., ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Salutări finale

7Tyhikos vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit și un slujitor credincios, rob împreună cu mine în Domnul. 8L‑am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile. 9L‑am trimis împreună cu Onisim, un frate credincios și preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici.

10Aristarhus, închis împreună cu mine, vă trimite salutări, precum și Marcu, vărul lui Barnabas, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să‑l primiți bine. 11De asemenea, vă trimite salutări Isus, zis și Justus. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt lucrători împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu11 Vezi nota de la 1:12.. Ei au devenit o încurajare pentru mine. 12Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârșiți și pe deplin convinși, să puteți rămâne în toată voia lui Dumnezeu. 13Căci mărturisesc despre el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis. 14Luca, doctorul preaiubit, și Demas vă trimit salutări. 15Salutați‑i pe frații din Laodicea, precum și pe Nimfa și biserica din casa ei.

16După ce va fi citită această scrisoare în prezența voastră, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea.16 Se pare că scrisorile lui Pavel erau citite cu voce tare în adunare, iar unele dintre ele trebuiau transmise mai departe, pentru a ajunge și în alte biserici. Scrisoarea din Laodicea este o altă scrisoare scrisă de Pavel, fiind foarte posibil ca aceasta să nu fie alta decât scrisoarea către Efeseni, având în vedere că aceste scrisori urmau de obicei o rută circulară, în cazul acesta de la Efes, prin Laodicea, la Colose.

17Spuneți‑i lui Arhippos: „Ai grijă de slujba pe care ai primit‑o în Domnul: să o duci la îndeplinire!“

18Salutarea este scrisă cu mâna mea, a lui Pavel. Aduceți‑vă aminte de lanțurile mele! Harul să fie cu voi! Amin.