New International Version

Colossians 1

1Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,

To God’s holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters[a] in Christ:

Grace and peace to you from God our Father.[b]

Thanksgiving and Prayer

We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God’s people— the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world—just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God’s grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant,[c] who is a faithful minister of Christ on our[d] behalf, and who also told us of your love in the Spirit.

For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives,[e] 10 so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way: bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, 11 being strengthened with all power according to his glorious might so that you may have great endurance and patience, 12 and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you[f] to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. 13 For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

The Supremacy of the Son of God

15 The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16 For in him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things have been created through him and for him. 17 He is before all things, and in him all things hold together. 18 And he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. 19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

21 Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of[g] your evil behavior. 22 But now he has reconciled you by Christ’s physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation— 23 if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.

Paul’s Labor for the Church

24 Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ’s afflictions, for the sake of his body, which is the church. 25 I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness— 26 the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord’s people. 27 To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.

28 He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. 29 To this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me.

Footnotes

  1. Colossians 1:2 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in 4:15.
  2. Colossians 1:2 Some manuscripts Father and the Lord Jesus Christ
  3. Colossians 1:7 Or slave
  4. Colossians 1:7 Some manuscripts your
  5. Colossians 1:9 Or all spiritual wisdom and understanding
  6. Colossians 1:12 Some manuscripts us
  7. Colossians 1:21 Or minds, as shown by

Nya Levande Bibeln

Kolosserbrevet 1

1Från Paulus, utvald av Gud och utsänd av Jesus Kristus, och från broder Timotheos.

Till de trofasta kristna bröderna, Guds folk i staden Kolossai.Jag önskar att Gud, Herrens Jesu Kristi Far och vår Far, ska slösa sina välsignelser över er och fylla er med sin frid.

Paulus ber för de troende i Kolossai

När vi ber för er tackar vi alltid honom,

för vi har hört om er stora tro på Herren och hur mycket ni älskar hans folk.

Ni ser också fram mot det glädjefulla hopp ni har i himlen, och det har ni gjort ända sedan det glada budskapet första gången predikades för er.

Samma goda nyheter som kom till er, går nu ut över hela världen. Överallt förvandlar de människors liv på samma sätt som ni blev förvandlade när ni hörde dem första gången och lärde er förstå Guds stora godhet mot syndare.

Det var vår älskade medarbetare Epafras som kom med de goda nyheterna till er. Han är en Jesu Kristi tjänare som har gjort mycket för oss och är till stor hjälp för oss också här.

Det är han som har berättat för oss om er stora kärlek till andra människor, en kärlek som den helige Ande har gett er.

Ända sedan vi först hörde talas om er, har vi bett att Gud ska hjälpa er förstå vad han vill att ni ska göra och ge er vishet i andliga frågor.

10 Då kan ni alltid leva så som Gud vill, och han blir ärad genom er. Då kan ni göra gott mot andra och lära känna Gud bättre för varje dag.

11 Vi ber också att ni ska bli fyllda av hans mäktiga kraft, så att ni kan fortsätta framåt vad som än händer, alltid fyllda av Herrens glädje.

12 Var alltid tacksamma till Fadern, som låter också er få del av allt det underbara som tillhör dem som lever i ljusets rike.

13 Han har befriat oss från det mörker och den hopplöshet som tillhör Satans välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

14 Det var genom att Sonen friköpte oss med sitt blod som vi blev fria och fick våra synder förlåtna.

Allt lyder under Kristus

15 Kristus är den synliga bilden av den osynliga Guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting.

16 Ja, Kristus är i själva verket skaparen. Han har skapat allt i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se, andevärldens kungar och riken, härskare och ledare. Allt skapades av Kristus för att tjäna honom.

17 Han fanns till före allt annat, och det är hans makt som håller ihop allting.

18 Han är huvudet för den kropp som består av hans folk, det vill säga församlingen. Kristus är den förste som har uppstått från döden, och därför är han den främste i allt.

19 Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos Sonen.

20 Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat, i himlen och på jorden, att komma till honom, och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor.

21 Detta gäller också er, som en gång var så långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner.

22 Han gjorde det när hans Son led döden med sin kropp på korset, och genom denna död har Kristus nu fört er in i gemenskapen med Gud. Nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för något. Det finns inget kvar som han ens kan klandra er för. I hans ögon är ni utan synd och skuld.

23 Det enda kravet är att ni helt och fullt tror på de goda nyheterna att Jesus dog för er och att ni är fasta och starka i Herren och inte förlorar det hopp som detta glädjebud ger er. Det nådde var och en av er, och nu sprids det över hela världen. Och jag, Paulus, har glädjen att få berätta om dessa nyheter för andra.

Paulus uppgift

24 Men en del av mitt arbete består också i att lida för ert bästa. Jag är glad över det, för på så sätt hjälper jag till att fullfölja det lidande som ännu återstår för Kristi kropp som är församlingen.

25 Gud har gett mig i uppdrag att hjälpa hans församling och att låta hans ord bli känt också bland dem som inte är judar.

26-27 För generation efter generation har han hållit denna plan hemlig, men nu vill han avslöja den för dem som älskar honom och lever för honom. Rikedomen och härligheten i denna plan gäller både judar och alla andra folk. Och detta är hemligheten: att Kristus i era hjärtan är ert hopp om en evig härlighet.

28 Därför berättar vi om Kristus för alla som vill lyssna, överallt dit vi kommer. Och vi gör vårt yttersta när vi förmanar och undervisar. Med vishet försöker vi att föra var och en fram till fullkomlig mognad i Kristus.

29 Det är detta jag arbetar för, och jag gör det fylld av Kristi mäktiga kraft som verkar i mig.