Amos 2 – NIV & HTB

New International Version 2011

Amos 2:1-16

1This is what the Lord says:

“For three sins of Moab,

even for four, I will not relent.

Because he burned to ashes

the bones of Edom’s king,

2I will send fire on Moab

that will consume the fortresses of Kerioth.2:2 Or of her cities

Moab will go down in great tumult

amid war cries and the blast of the trumpet.

3I will destroy her ruler

and kill all her officials with him,”

says the Lord.

4This is what the Lord says:

“For three sins of Judah,

even for four, I will not relent.

Because they have rejected the law of the Lord

and have not kept his decrees,

because they have been led astray by false gods,2:4 Or by lies

the gods2:4 Or lies their ancestors followed,

5I will send fire on Judah

that will consume the fortresses of Jerusalem.”

Judgment on Israel

6This is what the Lord says:

“For three sins of Israel,

even for four, I will not relent.

They sell the innocent for silver,

and the needy for a pair of sandals.

7They trample on the heads of the poor

as on the dust of the ground

and deny justice to the oppressed.

Father and son use the same girl

and so profane my holy name.

8They lie down beside every altar

on garments taken in pledge.

In the house of their god

they drink wine taken as fines.

9“Yet I destroyed the Amorites before them,

though they were tall as the cedars

and strong as the oaks.

I destroyed their fruit above

and their roots below.

10I brought you up out of Egypt

and led you forty years in the wilderness

to give you the land of the Amorites.

11“I also raised up prophets from among your children

and Nazirites from among your youths.

Is this not true, people of Israel?”

declares the Lord.

12“But you made the Nazirites drink wine

and commanded the prophets not to prophesy.

13“Now then, I will crush you

as a cart crushes when loaded with grain.

14The swift will not escape,

the strong will not muster their strength,

and the warrior will not save his life.

15The archer will not stand his ground,

the fleet-footed soldier will not get away,

and the horseman will not save his life.

16Even the bravest warriors

will flee naked on that day,”

declares the Lord.

Het Boek

Amos 2:1-16

1Zo spreekt Jahweh! Om drie schanddaden van Moab, Of om vier herroep Ik het niet: Omdat zij het gebeente van den koning van Edom Tot kalk hebben verbrand! 2Ik slinger een vuur in Moab, Dat de burchten van Keri-jot verteert; Moab zal in het krijgsgewoel sterven, Onder gehuil en het geschal der trompetten; 3Ik zal zijn heerser uit zijn midden verdelgen, Tegelijk met hem al zijn vorsten vermoorden: Spreekt Jahweh! 4Zo spreekt Jahweh! Om drie schanddaden van Juda, Of om vier herroep Ik het niet: Omdat zij de wet van Jahweh hebben veracht, En zijn geboden niet onderhouden; Zich lieten verleiden door hun leugens, Die hun vaderen al hadden gevolgd! 5Ik slinger een vuur in Juda, Dat Jerusalems burchten verteert! 6Zo spreekt Jahweh! Om drie schanddaden van Israël, Of om vier herroep Ik het niet: Omdat zij den vrome om een geldschuld verkopen, Den arme om een paar schoenen; 7In het stof op de grond Het hoofd der zwakken vertrappen, De behoeftigen terzijde dringen; Omdat zoon en vader naar de deerne lopen, Om mijn heilige Naam te ontwijden; 8Op verpande kleren liggen bij ieder altaar, In beslag genomen wijnen drinken in het huis van hun God! 9En toch heb Ik den Amoriet voor u vernield, Die hoog was als ceders en sterk als de eiken, Van boven zijn vruchten vernield, zijn wortels beneden. 10Ik heb u uit het land van Egypte gebracht, Door de woestijn u geleid veertig jaar lang, Om het land der Amorieten in bezit te nemen. 11Ik heb uit uw zonen profeten verwekt, Nazireërs uit uw jonge mannen; 12Maar de Nazireërs hebt gij wijn laten drinken, De profeten verboden te profeteren! Of is het niet waar, kinderen van Israël: Is de godsspraak van Jahweh! 13Zie, Ik zal het onder uw voeten doen kraken, Zoals een wagen kraakt, Hoog met schoven beladen! 14Dan zal de vlugge niet kunnen vluchten, De sterke zijn kracht niet ontplooien, De krijgsman zijn leven niet redden, 15De boogschutter geen stand houden; De rappe zal niet ontkomen, De ruiter brengt er het leven niet af; 16De dapperste onder de helden Zal naakt moeten vluchten op die dag: Is de godsspraak van Jahweh!