2 Timothy 2 – NIV & VCB

New International Version

2 Timothy 2:1-26

The Appeal Renewed

1You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 3Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 4No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. 5Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules. 6The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. 7Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.

8Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, 9for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained. 10Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

11Here is a trustworthy saying:

If we died with him,

we will also live with him;

12if we endure,

we will also reign with him.

If we disown him,

he will also disown us;

13if we are faithless,

he remains faithful,

for he cannot disown himself.

Dealing With False Teachers

14Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen. 15Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 16Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. 17Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, 18who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. 19Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”

20In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. 21Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.

22Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. 23Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. 24And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 25Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, 26and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Ti-mô-thê 2:1-26

Chiến Sĩ Anh Dũng của Chúa Cứu Thế Giê-xu

1Con thân yêu, phải mạnh mẽ bạo dạn nhờ ơn phước Chúa Cứu Thế Giê-xu. 2Điều con nghe ta giảng dạy trước mặt nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín để họ dạy dỗ người khác.

3Hãy chịu đựng gian khổ như một chiến sĩ anh dũng của Chúa Cứu Thế. 4Người vào quân ngũ không còn vấn vương với đời sống dân sự, họ chỉ muốn làm đẹp lòng cấp chỉ huy. 5Lực sĩ đang tranh tài nếu phạm kỷ luật cũng không thể đoạt huy chương. 6Bác nông phu cày sâu cuốc bẩm được hưởng hoa lợi trước nhất. 7Hãy suy xét điều ta nói vì Chúa sẽ cho con hiểu rõ mọi việc.

8Con hãy nhớ: Chúa Cứu Thế, thuộc dòng dõi Đa-vít, đã sống lại sau khi chịu chết. 9Chính vì công bố Phúc Âm mà ta chịu khốn khổ xiềng xích như một tử tội, nhưng đạo Chúa không ai trói cột nổi. 10Vì thế, ta chịu đựng mọi gian khổ để những người được Chúa lựa chọn có cơ hội tiếp nhận ơn cứu rỗi và được vinh quang vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

11Đây là lời chân thật:

Nếu chúng ta chịu chết với Chúa,

sẽ được sống với Ngài.

12Nếu chúng ta chịu đựng mọi thử thách,

sẽ được cai trị với Chúa.

Nếu chúng ta chối Chúa,

Ngài cũng sẽ chối chúng ta.

13Dù chúng ta thất tín,

Chúa vẫn thành tín,

vì Ngài không thể từ chối chính mình.

Đầy Tớ Trung Kiên của Chúa

14Con nhắc nhở tín hữu những điều ấy, khuyên răn họ trước mặt Chúa. Đừng cải vã những chuyện vụn vặt, đã vô ích lại có hại cho người nghe.

15Con hãy cố gắng phục vụ để Đức Chúa Trời hài lòng, như một công nhân gương mẫu ngay thẳng công bố chân lý. 16Hãy tránh những lời phàm tục, làm con người xa cách Chúa, 17những lời ấy phá hoại như ung nhọt ngày càng lở lói. Trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lết. 18Họ xuyên tạc chân lý, phao tin sự sống lại đã qua rồi, làm cho một số người mất đức tin.

19Nhưng nền tảng Đức Chúa Trời đã đặt vẫn vững như bàn thạch. Trên nền tảng ấy ghi những lời: “Chúa Hằng Hữu biết người thuộc về Ngài”2:19 Dân 16:5 và “Người kêu cầu Danh Chúa phải tránh điều gian ác.”2:19 Xem Ysai 52:11

20Trong một ngôi nhà sang trọng, ngoài dụng cụ bằng vàng, bằng bạc cũng có dụng cụ bằng đất, bằng gỗ. Thứ dùng vào việc sang, thứ dùng vào việc hèn. 21Vậy, người nào luyện mình cho tinh khiết sẽ như dụng cụ quý được dành cho Chúa, sẵn sàng làm việc lành.

22Con phải tránh dục vọng tuổi trẻ. Hãy hợp tác với người có lòng trong sạch, tin kính Chúa để theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, và bình an.

23Hãy từ khước những cuộc cải vã dại dột ngây thơ vì chỉ gây tranh chấp. 24Đầy tớ Chúa không nên tranh chấp, nhưng phải hoà nhã với mọi người, khéo dạy dỗ và nhẫn nhục. 25Phải nhu mì sửa dạy người chống nghịch, có lẽ Chúa sẽ dìu dắt họ ăn năn, nhận thức chân lý, 26họ sẽ được thức tỉnh, thoát khỏi cạm bẫy của quỷ vương, vì họ bị bắt giữ để làm theo ý nó.