New International Version

2 Kings 1

The Lord’s Judgment on Ahaziah

1After Ahab’s death, Moab rebelled against Israel. Now Ahaziah had fallen through the lattice of his upper room in Samaria and injured himself. So he sent messengers, saying to them, “Go and consult Baal-Zebub, the god of Ekron, to see if I will recover from this injury.”

But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, “Go up and meet the messengers of the king of Samaria and ask them, ‘Is it because there is no God in Israel that you are going off to consult Baal-Zebub, the god of Ekron?’ Therefore this is what the Lord says: ‘You will not leave the bed you are lying on. You will certainly die!’” So Elijah went.

When the messengers returned to the king, he asked them, “Why have you come back?”

“A man came to meet us,” they replied. “And he said to us, ‘Go back to the king who sent you and tell him, “This is what the Lord says: Is it because there is no God in Israel that you are sending messengers to consult Baal-Zebub, the god of Ekron? Therefore you will not leave the bed you are lying on. You will certainly die!”’”

The king asked them, “What kind of man was it who came to meet you and told you this?”

They replied, “He had a garment of hair[a] and had a leather belt around his waist.”

The king said, “That was Elijah the Tishbite.”

Then he sent to Elijah a captain with his company of fifty men. The captain went up to Elijah, who was sitting on the top of a hill, and said to him, “Man of God, the king says, ‘Come down!’”

10 Elijah answered the captain, “If I am a man of God, may fire come down from heaven and consume you and your fifty men!” Then fire fell from heaven and consumed the captain and his men.

11 At this the king sent to Elijah another captain with his fifty men. The captain said to him, “Man of God, this is what the king says, ‘Come down at once!’”

12 “If I am a man of God,” Elijah replied, “may fire come down from heaven and consume you and your fifty men!” Then the fire of God fell from heaven and consumed him and his fifty men.

13 So the king sent a third captain with his fifty men. This third captain went up and fell on his knees before Elijah. “Man of God,” he begged, “please have respect for my life and the lives of these fifty men, your servants! 14 See, fire has fallen from heaven and consumed the first two captains and all their men. But now have respect for my life!”

15 The angel of the Lord said to Elijah, “Go down with him; do not be afraid of him.” So Elijah got up and went down with him to the king.

16 He told the king, “This is what the Lord says: Is it because there is no God in Israel for you to consult that you have sent messengers to consult Baal-Zebub, the god of Ekron? Because you have done this, you will never leave the bed you are lying on. You will certainly die!” 17 So he died, according to the word of the Lord that Elijah had spoken.

Because Ahaziah had no son, Joram[b] succeeded him as king in the second year of Jehoram son of Jehoshaphat king of Judah. 18 As for all the other events of Ahaziah’s reign, and what he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel?

Footnotes

  1. 2 Kings 1:8 Or He was a hairy man
  2. 2 Kings 1:17 Hebrew Jehoram, a variant of Joram

Nya Levande Bibeln

2 Kungaboken 1

Ahasjas konfrontation med Elia

1När Ahab var död gjorde Moabs folk uppror mot Israel och vägrade att i fortsättningen betala skatt.

En dag föll Israels nye kung, Ahasja, ner från sin sal på övre våningen och skadade sig svårt. Han sände bud till Baal-Sebubs tempel i Ekron för att fråga om han skulle bli frisk igen.

Men då kom en Herrens ängel och sa till profeten Elia: Gå och möt sändebuden och fråga dem om det är sant att det inte finns någon Gud i Israel. Fråga dem om det i så fall är därför de går till Baal-Sebub, guden i Ekron, för att fråga om kungen ska bli frisk eller inte.

4-5 Säg till dem att Herren har sagt att kung Ahasja aldrig kommer att lämna sängen han ligger i, utan han ska dö, därför att han har gjort så här.Sändebuden återvände genast till kungen.Varför är ni redan tillbaka? undrade han.

Det var en man som kom fram till oss, förklarade de. Han sa till oss att gå tillbaka till kungen och säga: 'Herren vill veta varför du frågar Baal-Sebub, guden i Ekron, om råd. Är det för att det inte finns någon Gud i Israel? Därför att du har gjort så här, kommer du aldrig att få lämna sängen du ligger i, utan du ska dö.'

Vad var det för en man? Hur såg han ut? frågade kungen.

Han hade en mantel av hår och ett brett läderbälte på sig, svarade de.Det var profeten Elia! utbrast kungen.

Han skickade genast en officer med femtio soldater för att hämta honom. De fann Elia sittande högst uppe på en kulle. Du gudsman, kungen har befallt att du ska följa med oss, sa officeren till honom.

10 Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och utplåna dig och dina femtio män! svarade Elia. Omedelbart slog blixten ner och dödade dem allesammans!

11 Kungen skickade då ytterligare en officer med femtio män för att hämta Elia. Du gudsman, ropade officeren till honom. Kungen säger att du omedelbart måste följa med oss!

12 Men Elia svarade som förut: Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och döda dig och dina femtio män.Och än en gång kom eld från himlen, och männen förintades.

13 För tredje gången skickade kungen iväg femtio män för att hämta profeten. Den här gången föll officeren på knä för Elia och vädjade till honom: Du gudsman, skona mitt liv och de här femtio männens, som är dina tjänare.

14 Ha förbarmande med oss! Döda oss inte, som du gjorde med de andra.

15 Då sa Herrens ängel till Elia: Var inte rädd utan följ med dem.Elia lydde då ängeln och följde med dem till kungen.

16 Varför skickade du bud till Baal-Sebub, guden i Ekron, för att fråga om din sjukdom? frågade Elia kungen. Är det för att det inte finns någon Gud i Israel, som du kan fråga om detta? Eftersom du har gjort detta ska du inte komma upp ur sängen du ligger i, utan du ska dö.

17 Ahasja dog, precis som Herren hade förutsagt genom Elia, och hans bror Joram blev kung, eftersom Ahasja inte hade någon son som kunde efterträda honom. Det här skedde under Jorams, Josafats sons, andra regeringsår över Juda.

18 Allt övrigt som hände under Ahasjas regeringstid finns upptecknat i Israels kungars krönika.