New International Version

1 Timothy 1

1Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope,

To Timothy my true son in the faith:

Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

Timothy Charged to Oppose False Teachers

As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God’s work—which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from these and have turned to meaningless talk. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm.

We know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous but for lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, 10 for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars and perjurers—and for whatever else is contrary to the sound doctrine 11 that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which he entrusted to me.

The Lord’s Grace to Paul

12 I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. 13 Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. 14 The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus.

15 Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners—of whom I am the worst. 16 But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. 17 Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.

The Charge to Timothy Renewed

18 Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well, 19 holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. 20 Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme.

Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 1

1Från Paulus, Jesu Kristi budbärare, utsänd på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och av Jesus Kristus, vår Herre och vårt enda hopp.

Till Timotheos, du som är min egen son i tron på Herren. Jag hälsar dig med nåd och barmhärtighet och stor frid från Gud, vår Far, och Jesus Kristus, vår Herre.

Varning för falska läror

3-4 Jag upprepar vad jag sa när jag reste till Makedonien. Stanna i Efesos och försök att stoppa de män som förkunnar falska läror. De måste sluta med att forska i sina meningslösa gudasagor och släktregister. Det leder inte till någonting och skapar bara problem och oenighet som hindrar människor från att acceptera Guds frälsningsplan, som grundar sig på tron.

Din undervisning ska leda fram till den sanna kärlek som kommer av ett rent samvete och en uppriktig tro.

Men dessa lärare, som uppträder med sådan självsäkerhet, har förlorat allt detta och ägnar sin tid till att prata strunt.

De vill bli berömda som lärare i Moses lag, men de har inte den minsta aning om vad den egentligen betyder.

Denna lag är god, när den tillämpas så som Gud har menat.

9-11 Den skrevs inte i första hand för dem som rättar sig efter den utan för dem som i sin upproriskhet och i sitt förakt för lag och ordning överträder den. Den gäller kriminella och brottslingar, gudsförnekare och lögnare, dem som lever ut sina perversa drifter, mördare och utpressare och alla andra som handlar tvärtemot den sunda läran och de goda nyheterna från Gud som jag bär med mig.

Paulus uppdrag

12 Jag är så tacksam till vår Herre Jesus Kristus, för att han har valt ut mig som en av sina budbärare och gett mig kraft att vara trogen mot honom,

13 trots att jag tidigare hånade honom och förföljde och angrep hans folk på alla sätt jag kunde. Men Gud var god mot mig, för jag visste inte vad jag gjorde, eftersom jag inte kände Kristus på den tiden.

14 Ja, så mycket kärlek mötte jag att jag började tro på honom och själv fylldes av den kärlek som finns hos Jesus Kristus.

15 Detta är verkligen sant, och jag önskar av hela mitt hjärta att alla ska förstå att Kristus kom hit till världen för att frälsa syndare. Och jag var den värste av dem allesammans!

16 Men Gud var barmhärtig mot mig för att Jesus Kristus som exempel skulle kunna visa alla vilket tålamod han har även med den störste syndare. På så sätt kan också andra förstå att de kan få evigt liv.

17 Äran tillhör Gud nu och i evighet. Han är evighetens kung, den osynlige, som aldrig dör. Han är den ende Guden! Amen.

Timotheos tar vid

18 Timotheos, min son, jag ger nu det här uppdraget vidare till dig. Låt de profetiska ord från Herren som uttalades över dig ge dig mod och inspiration att kämpa tappert i striden för honom.

19 Håll fast vid Kristus, och gör bara sådant som bevarar ditt samvete rent. Några har nämligen varit olydiga mot sina samveten och har medvetet gjort sådant som de vet är fel. Därför är det inte underligt att de förlorade sin tro på Kristus, när de trotsade Gud på det sättet.

20 Hymenaios och Alexandros hör till dem. Jag var tvungen att överlämna dem åt Satan för att de skulle straffas så att de lär sig att inte dra skam över Kristi namn.