New International Version

1 Peter 4:1-19

Living for God

1Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 2As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 3For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do—living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing and detestable idolatry. 4They are surprised that you do not join them in their reckless, wild living, and they heap abuse on you. 5But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. 6For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit.

7The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. 8Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. 9Offer hospitality to one another without grumbling. 10Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. 11If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power for ever and ever. Amen.

Suffering for Being a Christian

12Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. 13But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. 14If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. 15If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler. 16However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. 17For it is time for judgment to begin with God’s household; and if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? 18And,

“If it is hard for the righteous to be saved,

what will become of the ungodly and the sinner?”4:18 Prov. 11:31 (see Septuagint)

19So then, those who suffer according to God’s will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 4:1-19

Trăind după voia lui Dumnezeu

1Așadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmați‑vă și voi cu același fel de gândire, căci cel1 Cu referire la creștin, nu la Cristos. Din v. 1-2 reies cel puțin două argumente în favoarea acestei interpretări: (1) Cristos nu o poate sfârși cu păcatul (v. 1) deoarece El nu a comis niciodată vreun păcat, ci dimpotrivă, El a fost Acela Care a zdrobit puterea și lanțurile păcatului. (2) Rodul unei vieți de suferință sau persecuție pentru numele lui Cristos este indicat în v. 2: creștinul este dator să‑și trăiască restul vieții în ascultare de voia lui Dumnezeu, și nu urmând poftele păcătoase ale firii. ce a suferit în trup a sfârșit‑o cu păcatul, 2pentru ca, în timpul care‑i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3Căci destul timp a trecut în care ați înfăptuit voia neamurilor, trăind în depravare, în pofte, în beții, în petreceri, în orgii și în idolatrii nelegiuite. 4De aceea sunt surprinși ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de destrăbălare și vă batjocoresc. 5Însă vor răspunde înaintea Celui Ce este gata să‑i judece pe cei vii și pe cei morți. 6Căci în vederea aceasta le‑a fost vestită Evanghelia și celor ce sunt morți acum: ca să fie judecați potrivit oamenilor, în trup, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu, în duh.6 Sau: prin Duhul.

7Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape! Fiți deci cumpătați7 Verbul grecesc sofroneo poate avea următoarele sensuri: a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea mintea limpede. În Vulgata este echivalat cu un termen care poate fi tradus cu sobru, cuminte, echilibrat. și treji în vederea rugăciunii7 Lit.: rugăciunilor.! 8Înainte de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 9Fiți ospitalieri unii cu alții, fără nemulțumire9 Termenul grecesc poate fi tradus și cu murmur, cârteală.. 10Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să‑i slujească pe alții potrivit cu darul pe care l‑a primit. 11Dacă cineva vorbește, să facă acest lucru ca și cum ar rosti cuvintele11 Gr.: loghia. Termenul apare de patru ori în NT și face trimitere la rostirile din vechime primite de poporul Israel de la Dumnezeu. Vezi F.A. 7:38; Rom. 3:2; Evr. 5:12. lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care i‑o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Isus Cristos, ale Căruia sunt slava și puterea, în vecii vecilor! Amin.

Suferind pentru Cristos

12Preaiubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru,12 Lit.: nu fiți surprinși de arderea care se întâmplă între voi spre testarea voastră. ca și cum vi s‑ar întâmpla ceva neobișnuit, 13ci, pe măsură ce aveți parte de suferințele lui Cristos, bucurați‑vă, pentru ca și la descoperirea slavei Lui să vă bucurați nespus de mult. 14Dacă sunteți insultați din cauza Numelui lui Cristos, ferice de voi, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu Se odihnește peste voi. 15Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, hoț, răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora. 16Însă, dacă vreunul dintre voi suferă din cauză că este creștin16 Gr.: christianos; termenul apare de trei ori în NT și are sensul de: cel care‑L urmează pe Cristos, cel care aparține lui Cristos. Vezi și F.A. 11:26; 26:28., să nu‑i fie rușine, ci să‑L slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?! 18Și:

„Dacă cel drept este salvat cu greu,

ce se va face cel neevlavios și păcătos?!“18 Petru citează din Prov. 11:31 în versiunea LXX.

19Prin urmare, aceia care suferă după voia lui Dumnezeu să‑și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând binele.