New International Version

1 Peter 3

1Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear.

Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.

Suffering for Doing Good

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. 10 For,

“Whoever would love life
    and see good days
must keep their tongue from evil
    and their lips from deceitful speech.
11 They must turn from evil and do good;
    they must seek peace and pursue it.
12 For the eyes of the Lord are on the righteous
    and his ears are attentive to their prayer,
but the face of the Lord is against those who do evil.”[a]

13 Who is going to harm you if you are eager to do good? 14 But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats[b]; do not be frightened.”[c] 15 But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, 16 keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. 17 For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil. 18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit. 19 After being made alive,[d] he went and made proclamation to the imprisoned spirits— 20 to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, eight in all, were saved through water, 21 and this water symbolizes baptism that now saves you also—not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience toward God.[e] It saves you by the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at God’s right hand—with angels, authorities and powers in submission to him.

  1. 1 Peter 3:12 Psalm 34:12-16
  2. 1 Peter 3:14 Or fear what they fear
  3. 1 Peter 3:14 Isaiah 8:12
  4. 1 Peter 3:19 Or but made alive in the spirit, 19 in which also
  5. 1 Peter 3:21 Or but an appeal to God for a clear conscience

Nya Levande Bibeln

1 Petrusbrevet 3

Förhållandet mellan man och hustru

1-2 Ni gifta kvinnor bör rätta er efter era män. De av er som är gifta med män som ännu inte tror på Herren kan vinna dem för honom genom ert respektfyllda och rena sätt. Era gudfruktiga liv kommer att tala till dem bättre än ord.

Var inte för upptagna med ert yttre, smycken, vackra kläder och frisyrer.

Var måna om er inre skönhet och den bestående charm som ligger i ett stilla och mjukt sinne. Det är dyrbart inför Gud.

Denna inre skönhet fanns hos de gudfruktiga kvinnorna i gångna tider. De trodde på Gud och rättade sig efter sina män.

Sara till exempel lydde sin make Abraham och hedrade honom som husets herre. Gör så ni också, följ i hennes fotspår som goda döttrar och gör vad som är rätt. Då kan ni leva i trygghet.

Ni gifta män måste ta väl hand om era hustrur. Tänk på deras bästa inte bara för att de är de svagare. Hedra dem och håll dem högt. Kom ihåg att du och din hustru tillsammans delar Guds välsignelser, och om du inte behandlar henne som du bör, kommer du inte att få svar på dina böner.

Lidandets betydelse

Och nu ett ord till er alla. Ni bör vara som en enda stor och lycklig familj, fyllda av sympati för varandra och älska varandra med ömhet och ödmjukhet.

Betala inte tillbaka ont med ont. Ge inte igen mot dem som säger något ovänligt mot er. Be i stället att Gud ska hjälpa dem, för han vill att vi ska vara vänliga mot varandra. Det är något som han välsignar oss för.

10 Om du vill leva ett lyckligt och gott liv, så behärska din tunga och hindra dina läppar från att sprida lögner.

11 Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Försök att leva i frid, även om det kostar dig personlig ansträngning och uppoffring.

12 Herren vakar nämligen över sina barn och lyssnar till deras böner, men Herrens ansikte är vänt från dem som gör ont.

13 I allmänhet är det ingen som gör er illa för att ni vill göra gott.

14 Men även om någon skulle göra det så ska ni inte bli rädda eller oroliga.

15 Håll fast vid er tro på Kristus, er Herre, och om någon frågar er varför ni tror som ni gör, så ska ni vara beredda att berätta det för honom på ett mjukt och respektfullt sätt och med övertygelse.

16 Gör det som är rätt. Om människor sedan säger emot er och kallar er för allt möjligt, kommer de att skämmas över sig själva, eftersom de helt falskt har anklagat er när ni bara har gjort vad som är gott.

17 Kom ihåg, att om Gud vill att ni ska lida, så är det bättre att lida för att ni gör gott än för att ni gör ont.

Kristus led för oss

18 Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull. Han gjorde det för att föra oss hem till Gud. Men trots att hans kropp dog fortsatte hans ande att leva,

19 och han besökte de dödas andar som var i fångenskap i dödsriket och predikade för dem.

20 De hade långt före Noas dagar vägrat att lyssna till Gud, fast han tålmodigt väntade på dem medan Noa byggde arken. Bara åtta personer blev räddade från att drunkna i den fruktansvärda översvämningen.

21 Detta är en förebild för dopet. I dopet vittnar vi om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse, inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet, utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden.

22 Och nu är Kristus i himlen och sitter på hedersplatsen bredvid Gud, och alla himlens änglar och makter böjer sig inför honom och lyder honom.