New International Version

1 Peter 3

1Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear.

Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.

Suffering for Doing Good

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. 10 For,

“Whoever would love life
    and see good days
must keep their tongue from evil
    and their lips from deceitful speech.
11 They must turn from evil and do good;
    they must seek peace and pursue it.
12 For the eyes of the Lord are on the righteous
    and his ears are attentive to their prayer,
but the face of the Lord is against those who do evil.”[a]

13 Who is going to harm you if you are eager to do good? 14 But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats[b]; do not be frightened.”[c] 15 But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, 16 keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. 17 For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil. 18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit. 19 After being made alive,[d] he went and made proclamation to the imprisoned spirits— 20 to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, eight in all, were saved through water, 21 and this water symbolizes baptism that now saves you also—not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience toward God.[e] It saves you by the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at God’s right hand—with angels, authorities and powers in submission to him.

Footnotes

  1. 1 Peter 3:12 Psalm 34:12-16
  2. 1 Peter 3:14 Or fear what they fear
  3. 1 Peter 3:14 Isaiah 8:12
  4. 1 Peter 3:19 Or but made alive in the spirit, 19 in which also
  5. 1 Peter 3:21 Or but an appeal to God for a clear conscience

Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 3

Pokyny ženám i mužom

1 Podobne aj vy ženy, podriaďujte sa svojim mužom, a keď sa niektorí z nich vzpierajú Božiemu slovu,

môžete ich bez slov získať svojím čistým a bohabojným životom.

Nenakloníte si ich vonkajšími ozdobami -- šperkami, honosnými účesmi a nákladnými odevmi, ktoré pre vás nie sú vhodné, ale nepominuteľnou krásou kresťanskej osobnosti.

Vašou ozdobou nech je jemnosť a miernosť, ktoré sa páčia Bohu.

Takáto vnútorná krása zdobila zbožné ženy dávnych čias, ktoré sa podriaďovali svojim mužom.

Ako Sára, ktorá poslúchala svojho manžela Abraháma a volala ho svojím pánom. Idete v jej šľapajach, ak konáte správne a nepodliehate nervozite a strachu.

Tak aj vy, muži, usilujte sa rozumieť svojim manželkám, pretože sú slabšie. Ctite ich, lebo sú v Božej milosti, rovnako ako vy, dedičkami večného života. Ak tak nerobíte, nemôžete čakať, že Boh vypočuje vaše modlitby.

Rady pre praktický život

Nakoniec sa obraciam na vás všetkých. Buďte jednomyseľní, majte porozumenie jeden pre druhého a milujte sa ako Božia rodina. Majte citlivé srdce a pokornú myseľ.

Zlé neodplácajte zlým, urážky urážkami, ale naopak preukazujte dobro. Veď iba tak vás Boh požehná.

10 Máte za úlohu dokázať, že si vážite život, a ak si želáte žiť dobre a šťastne, dávajte si pozor na svoj jazyk, aby z vašich úst nevyšlo nič zlé a ľstivé.

11 Obráťte sa chrbtom k zlému a konajte dobré. Šírte okolo seba pokoj, aj keď to nie je ľahké.

12 Veď Pán sa pozerá s láskou na svoje poslušné deti a odpovedá na ich prosby. Ale na tých, čo robia zle, hľadí s prísnou tvárou.

13 Kto by vám chcel ublížiť, ak budete konať dobre?

14 Ak sa však predsa stane, že budete trpieť pre dobrú vec, Boh vás odmení. Nedajte sa zastrašiť a nebuďte malomyseľní;

15 usilujte sa, aby vaše srdcia patrili úplne Kristovi. Využite každú príležitosť na svedectvo o svojej viere, rozprávajte však skromne a s úctou.

16 Správajte sa náležite, aby tí, čo o vás hovoria ako o najhorších ľuďoch a nadávajú vám, sa zahanbili, že hanobia váš kresťanský život.

Ochota trpieť

17 Pamätajte, že ak Boh dopustí, aby ste trpeli, potom je lepšie trpieť pre dobro ako pre zlo.

18 Veď Kristus tiež trpel. Sám bez viny zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.

19 A ten istý Duch ho viedol, aby kázal duchom vo väzení,

20 duchom tých, ktorí kedysi dávno za dní Noemových odmietli poslúchnuť jeho varovanie a výzvy, aby zmenili svoj život a poslúchali Boha. Boh trpezlivo čakal, kým Noe dostaval koráb, predsa však iba osem ľudí bolo zachránených pred vodou.

21 To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje vás. Krstom vyznávame, že sme boli vykúpení zo smrti. Nejde tu o zmytie telesnej špiny, ale o symbol očistenia nášho svedomia od hriechu skrze zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista.

22 On je teraz v nebi po pravici Božej a anjeli i všetky nebeské sily a mocnosti sa pred ním skláňajú a poslúchajú ho.