New International Version

1 John 5

Faith in the Incarnate Son of God

1Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. In fact, this is love for God: to keep his commands. And his commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.

This is the one who came by water and blood—Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify: the[a] Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement. We accept human testimony, but God’s testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. 10 Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son. 11 And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. 12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.

Concluding Affirmations

13 I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. 14 This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. 15 And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

16 If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. 17 All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.

18 We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. 19 We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. 20 We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21 Dear children, keep yourselves from idols.

Footnotes

  1. 1 John 5:8 Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven: the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that testify on earth: the (not found in any Greek manuscript before the fourteenth century)

Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 5

1 Kto verí, že Ježiš je Spasiteľ, patrí do Božej rodiny, a kto miluje Otca, miluje aj jeho deti.

Naša vzájomná láska prezrádza, ako milujeme a poslúchame Boha.

Jeho prikázania nie sú ťažké, ak ich zachovávame z lásky.

Ak poslúchame Boha ako deti, nepodliehame zlu. Víťazstvo v tomto zápase prináša viera v Ježiša Krista ako Božieho Syna.

Vo viere, že sme zachránení, nás utvrdzujú tri skutočnosti:

to, že sa dal Ježiš pokrstiť, akoby bol hriešnik; to, že namiesto nás zomrel na kríži ako zločinec, a to, že sme dostali Ducha Svätého, ktorý nám to potvrdzuje.

Máme teda troch svedkov:

Ducha Svätého, vodu a krv, a tí traja svedčia zhodne.

Ak prijímame svedectvo ľudí, prečo neveriť tomu, čo o svojom Synovi hovorí Boh?

10 Kto teda verí v Ježiša ako v Božieho Syna, dáva za pravdu Bohu. Kto Bohu neverí, robí z neho luhára, lebo odmieta svedectvo o Synovi.

11 Kto prijíma toto svedectvo, stojí na prahu večného života.

12 Dvere nám otvoril Boží Syn. Bez neho dovnútra nevojdeme.

13 To je zmysel môjho listu, aby ste mali istotu, že ak veríte v Božieho Syna, máte večný život.

14 Môžeme si však byť istí aj tým, že už dnes nás počuje, ak o niečo prosíme v zhode s jeho vôľou.

15 A nielen počuje, ale dáva nám to, o čo ho prosíme.

16 Ak vidíte, že brat hreší, proste zaňho, aby nestratil život. Ale nemyslite si, že modlitbami zachránite človeka, ktorý sa zatvrdil a odmieta robiť pokánie.

17 Každá neposlušnosť je hriech, ale hriech bez pokánia vedie k smrti.

18 Vieme, že kto je naozaj Božie dieťa, nehreší, lebo ho Boží Syn ochraňuje, a ten Zlý nemá naňho právo.

19 Iba chránení mocou Božou sme bezpeční, všade inde sme vydaní zlu napospas.

20 Boží Syn, Ježiš Kristus, prišiel, aby sme v ňom poznali záchrancu, a dal nám aj schopnosť rozoznávať, kto je pravý Boh. On je ten pravý Boh a darca večného života.

21 Preto, moji milovaní, chráňte sa všetkého, čo by mohlo vypudiť Boha z vašich sŕdc.