New International Version

1 John 4

On Denying the Incarnation

1Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.

You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us; but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the Spirit[a] of truth and the spirit of falsehood.

God’s Love and Ours

Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. 10 This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 11 Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. 12 No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

13 This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit. 14 And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. 15 If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. 16 And so we know and rely on the love God has for us.

God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. 17 This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus. 18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

19 We love because he first loved us. 20 Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. 21 And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.

Footnotes

  1. 1 John 4:6 Or spirit

Nya Levande Bibeln

1 Johannesbrevet 4

Lär er skilja mellan sann och falsk lära

1Älskade vänner, tro inte på allt ni hör bara därför att någon säger att det är ett budskap från Gud. Pröva det först för att se om det verkligen är så. Det finns nämligen många falska profeter runt om i världen.

Man kan nämligen avgöra om deras budskap kommer från den helige Ande eller ej, genom att kontrollera att de verkligen tror att Jesus Kristus, Guds Son, blev människa med en mänsklig kropp? Om de gör det, är deras budskap från Gud.

Om de inte gör det, kommer inte budskapet från Gud utan från den Antikrist som ni vet ska komma och som är emot Kristus. Hans fientliga inställning till Kristus är redan spridd i världen.

Kära vänner, ni tillhör Gud och har redan vunnit er kamp mot dem som är emot Kristus, för den Ande som finns i er är starkare än den ande som finns i denna ogudaktiga värld.

De falska profeterna talar med denna världens ande, och därför lyssnar de som tillhör världen med uppmärksamhet till dem.

Men vi är Guds barn. De som vandrar med Gud och känner honom lyssnar till oss. De andra gör det inte. Detta är ett annat sätt att ta reda på om ett budskap verkligen är från Gud, för om det är det, lyssnar inte världen till det.

Kärleken kommer från Gud

Kära vänner, låt oss visa varandra kärlek, för kärleken kommer från Gud. Och de som är kärleksfulla och vänliga visar att de är Guds barn och att de håller på att lära känna honom ännu bättre.

Men om en person inte är kärleksfull och vänlig, visar det att han inte känner Gud - för Gud är kärlek.

Gud visade hur mycket han älskar oss genom att sända sin ende Son till denna onda värld för att ge oss evigt liv genom hans död.

10 Denna handling visar oss vad verklig kärlek är. Det är inte att vi älskar Gud, utan att han älskar oss och har sänt sin Son som ett offer för våra synder.

11 Kära vänner, eftersom Gud har älskat oss så mycket, borde vi också verkligen älska varandra.

12 Ingen har sett Gud, ändå bor han i oss, när vi älskar varandra, och hans kärlek inom oss växer sig ständigt starkare.

13 Och han har gett oss sin egen helige Ande som ett bevis på att vi lever med honom och han med oss.

14 Dessutom har vi med våra egna ögon sett vad vi nu berättar för hela världen: att Gud sände sin Son som hela världens Frälsare.

15 Den som tror och säger att Jesus är Guds Son har Gud boende i sig och lever med Gud.

16 Vi vet hur mycket Gud älskar oss för vi har lärt känna hans kärlek och vet att det är sant när han talar om för oss att han älskar oss. Gud är kärlek, och den som lever i kärleken lever med Gud, och Gud lever i honom.

17 Och när vi lever med Kristus, växer vår kärlek och blir allt mer fullkomlig. Därför kan vi lugnt möta honom på domens dag och redan nu glädjas åt att han älskar oss, och vi älskar honom.

18 I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar.

19 Vi kan inte älska utan att Gud först älskar oss, och vi tar emot hans kärlek.

20 Om någon säger: Jag älskar Gud, och fortsätter att hata sin bror, så ljuger han, för om han inte älskar sin bror, som han har framför sina ögon, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett?

21 Och Gud själv har sagt att man ska älska inte bara Gud utan också sin bror.