New International Version

Genesis 16

Hagar and Ishmael

1Now Sarai, Abram’s wife, had borne him no children. But she had an Egyptian slave named Hagar; so she said to Abram, “The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave; perhaps I can build a family through her.”

Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan ten years, Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar, and she conceived.

When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abram, “You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me.”

“Your slave is in your hands,” Abram said. “Do with her whatever you think best.” Then Sarai mistreated Hagar; so she fled from her.

The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert; it was the spring that is beside the road to Shur. And he said, “Hagar, slave of Sarai, where have you come from, and where are you going?”

“I’m running away from my mistress Sarai,” she answered.

Then the angel of the Lord told her, “Go back to your mistress and submit to her.” 10 The angel added, “I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count.”

11 The angel of the Lord also said to her:

“You are now pregnant
    and you will give birth to a son.
You shall name him Ishmael,[a]
    for the Lord has heard of your misery.
12 He will be a wild donkey of a man;
    his hand will be against everyone
    and everyone’s hand against him,
and he will live in hostility
    toward[b] all his brothers.”

13 She gave this name to the Lord who spoke to her: “You are the God who sees me,” for she said, “I have now seen[c] the One who sees me.” 14 That is why the well was called Beer Lahai Roi[d]; it is still there, between Kadesh and Bered.

15 So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had borne. 16 Abram was eighty-six years old when Hagar bore him Ishmael.

Footnotes

  1. Genesis 16:11 Ishmael means God hears.
  2. Genesis 16:12 Or live to the east / of
  3. Genesis 16:13 Or seen the back of
  4. Genesis 16:14 Beer Lahai Roi means well of the Living One who sees me.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 16

Si Hagar kag si Ishmael

1Si Sarai nga asawa ni Abram indi makabata. May suluguon siya nga babayi nga Egiptohanon nga ang ngalan si Hagar. Nagsiling si Sarai kay Abram, “Tungod nga wala nagtugot ang Ginoo nga makabata ako, maayo pa siguro nga maghulid ka sa akon suluguon nga babayi kay basi pa lang makabaton kita sang bata paagi sa iya.” Nagsugot si Abram sa ginsiling sang iya asawa. Gani ginhatag ni Sarai si Hagar kay Abram agod mangin iya asawa. (Natabo ini matapos nakaestar si Abram sa Canaan sing napulo ka tuig.) Sang ulihi nagbusong si Hagar.

Pagkahibalo ni Hagar nga nagabusong siya, ginpakanubo niya si Sarai. Tungod sini, nagsiling si Sarai kay Abram, “Karon nga nagabusong na si Hagar ginapakanubo na niya ako. Ikaw ang dapat basulon sini. Ginhatag ko siya sa imo kag ikaw kuntani ang magsaway sa iya. Ang Ginoo na ang maghukom kon sin-o sa aton ang husto.” Nagsabat si Abram, “Kon amo sina, ibalik ko siya sa imo bilang suluguon kag pagusto ka kon ano ang himuon mo sa iya.” Umpisa sadto tama na kalain ang pagtratar ni Sarai kay Hagar, gani sang ulihi naglayas na lang siya.

Nakita sang anghel sang Ginoo si Hagar didto sa tuburan sa kamingawan. Ang tuburan nga ini malapit sa dalan pakadto sa Shur. Nagpamangkot ang anghel sa iya, “Hagar, suluguon ni Sarai, diin ka bala naghalin kag diin ka makadto?” Nagsabat siya, “Naglayas ako sa akon agalon nga si Sarai.” Nagsiling ang anghel sa iya, “Balik ka sa imo agalon kag magpasakop ka sa iya.” 10 Dayon nagsiling pa gid ang anghel,

“Padamuon ko gid ang imo kaliwat nga ang ila kadamuon indi maisip.
11 Nagabusong ka, kag sa indi madugay magabata ka sing lalaki. Ngalanan mo siya nga Ishmael,[a] kay ginpamatian sang Ginoo ang imo pagpanawag sa iya tungod sa imo pag-antos.
12 Pero ang imo anak magakabuhi nga pareho sa isa ka maila nga asno. Kontrahon niya ang tanan, kag ang tanan magakontra sa iya. Bisan ang iya mga paryente kontrahon niya.”

13 Gintawag ni Hagar ang Ginoo nga nagpakighambal sa iya nga “Dios nga Nakakita,” kay siling niya, “Nakita ko gid bala ang Dios nga nakakita sa akon kag sa gihapon buhi ako?”[b] 14 Amo ina nga ang tuburan nga didto sa tunga sang Kadesh kag Bered gintawag nga Beer Lahai Roi.[c]

15 Nagbalik si Hagar kay Sarai, kag sang ulihi nagbata siya sing lalaki. Gin-ngalanan ni Abram ang bata nga Ishmael. 16 Ang edad ni Abram sang natawo si Ishmael 86 ka tuig.

Footnotes

  1. 16:11 Ishmael: buot silingon sa Hebreo, nagapamati ang Dios.
  2. 16:13 kag sa gihapon buhi ako: ukon, kag diri pa.
  3. 16:14 Beer Lahai Roi: buot silingon sa Hebreo, bubon sang buhi nga Dios nga nakakita sa akon.