Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Yoeli 1:1-20

11:1 2Pet 1:21; Ebr 1:1; Yer 1:2; Mdo 2:16Neno la Bwana ambalo lilimjia Yoeli mwana wa Pethueli.

Uvamizi Wa Nzige

21:2 Yoe 2:2, 16; Hos 4:1; 5:1; Isa 7:17; Kum 4:32; Dan 12:1; Mt 24:21Sikilizeni hili, enyi wazee;

sikilizeni, ninyi nyote mnaoishi katika nchi.

Je, jambo kama hili lilishawahi kutokea

katika siku zenu au katika siku za babu zenu?

31:3 Kut 10:2; Za 78:4Waelezeni watoto wenu,

na watoto wenu wawaambie watoto wao,

na watoto wao kwa kizazi kitakachofuata.

41:4 Kut 10:4, 14-15; Amo 7:1; Neh 3:15; Kum 28:39Kilichosazwa na kundi la tunutu

nzige wakubwa wamekula,

kilichosazwa na nzige wakubwa

parare wamekula,

kilichosazwa na parare

madumadu wamekula.

51:5 Isa 24:7; 32:10; Yoe 3:3Amkeni, enyi walevi, mlie!

Pigeni yowe enyi wanywaji wote wa mvinyo,

pigeni yowe kwa sababu ya mvinyo mpya,

kwa kuwa mmenyangʼanywa

kutoka midomoni mwenu.

61:6 Yoe 2:2, 11, 25; Ufu 9:8; Mit 30:25; Za 105:35Taifa limevamia nchi yangu,

lenye nguvu tena lisilo na idadi;

lina meno ya simba,

magego ya simba jike.

71:7 Isa 5:8; Amo 4:9Limeharibu mizabibu yangu

na kuangamiza mitini yangu.

Limebambua magome yake

na kuyatupilia mbali,

likayaacha matawi yake yakiwa meupe.

81:8 Isa 22:2; Amo 8:10; Mit 2:17Omboleza kama bikira aliyevaa nguo ya gunia

anayehuzunika kwa ajili ya mume wa ujana wake.

91:9 Yoe 2:14; Hos 9:4; Isa 22:12Sadaka za nafaka na sadaka za kinywaji

zimekatiliwa mbali kutoka nyumba ya Bwana.

Makuhani wanaomboleza,

wale wanaohudumu mbele za Bwana.

101:10 Isa 5:6; 24:4; Yer 3:3; Hos 9:2; Hes 18:12; Yer 12:11Mashamba yameharibiwa,

ardhi imekauka;

nafaka imeharibiwa,

mvinyo mpya umekauka,

mafuta yamekoma.

111:11 Yer 14:3; Ay 6:20; Amo 5:16; Kut 9:31; Isa 17:11Kateni tamaa, enyi wakulima,

lieni, enyi mlimao mizabibu;

huzunikeni kwa ajili ya ngano na shayiri,

kwa sababu mavuno ya shambani yameharibiwa.

121:12 Isa 15:6; Kut 28:33; Isa 16:8; Hos 9:1-2; Hag 2:19; Yer 48:33Mzabibu umekauka

na mtini umenyauka;

mkomamanga, mtende na mtofaa,

miti yote shambani, imekauka.

Hakika furaha yote ya mwanadamu

imeondoka.

Wito Wa Toba

131:13 Mwa 37:34; Yer 4:8; 2:17; Hos 9:4; Yoe 2:14Vaeni nguo ya gunia, enyi makuhani, muomboleze;

pigeni yowe, enyi mnaohudumu madhabahuni.

Njooni, vaeni nguo ya gunia usiku kucha,

enyi mnaohudumu mbele za Mungu wangu;

kwa kuwa sadaka za nafaka na sadaka za kinywaji

zimezuiliwa kufika katika nyumba ya Mungu wenu.

141:14 2Nya 20:3-4; Yon 3:8; Hos 4:1Tangazeni saumu takatifu;

liiteni kusanyiko takatifu.

Iteni wazee

na wote waishio katika nchi

waende katika nyumba ya Bwana Mungu wenu,

wakamlilie Bwana.

151:15 Yer 30:7; 46:10; Isa 2:12; Eze 30:3; Amo 5:8Ole kwa siku hiyo!

Kwa kuwa siku ya Bwana iko karibu;

itakuja kama uharibifu

kutoka kwa Mwenyezi.1:15 Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania.

16Je, chakula hakikukatiliwa mbali

mbele ya macho yetu:

furaha na shangwe

kutoka nyumba ya Mungu wetu?

17Mbegu zinakauka

chini ya mabonge ya udongo.

Ghala zimeachwa katika uharibifu,

ghala za nafaka zimebomolewa,

kwa maana hakuna nafaka.

18Jinsi gani ngʼombe wanavyolia!

Makundi ya mifugo yanahangaika

kwa sababu hawana malisho;

hata makundi ya kondoo yanateseka.

19Kwako, Ee Bwana, naita,

kwa kuwa moto umeteketeza

malisho ya mbugani

na miali ya moto imeunguza

miti yote shambani.

20Hata wanyama wa porini wanakuonea shauku;

vijito vya maji vimekauka,

na moto umeteketeza

malisho yote ya mbugani.

Holy Bible in Gĩkũyũ

Joeli 1:1-20

11:1 Jer 1:2; Atũm 2:16Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova, ĩrĩa yakinyĩrĩire Joeli mũrũ wa Pethueli.

Gũtharĩkĩrwo nĩ Ngigĩ

21:2 Hos 5:1; Joel 2:2Ta iguai ũhoro, inyuĩ athuuri;

o na inyuĩ inyuothe arĩa mũtũũraga bũrũri ũyũ thikĩrĩriai.

Kũrĩ gwekĩka ũndũ ta ũyũ matukũ-inĩ manyu,

o na kana matukũ-inĩ ma maithe manyu ma tene?

3Heei ciana cianyu ũhoro ũcio,

na mũreke ciana cianyu ciĩre ciana ciacio,

nacio ciana ciacio ikeera rũciaro rũrĩa rũkaarũmĩrĩra.

41:4 Thaam 10:14; Gũcook 28:39Kĩndũ kĩrĩa gĩtigĩtio nĩ mũrumbĩ wa ngigĩ-rĩ,

nĩkĩrĩtwo nĩ ngigĩ iria nene;

kĩrĩa gĩtigĩtio nĩ ngigĩ iria nene-rĩ,

nĩkĩrĩtwo nĩ itono;

kĩrĩa itono icio itigĩtie-rĩ,

nĩkĩrĩtwo nĩ ngigĩ ingĩ.

5Arahũkai, inyuĩ arĩĩu aya mũrĩre!

Girĩkai, inyuothe anyui a ndibei;

girĩkai nĩ ũndũ wa ndibei ya mũhihano,

nĩgũkorwo nĩĩhurĩtio kuuma tũnua-inĩ twanyu.

61:6 Thab 105:34; Kũg 9:8Harĩ rũrĩrĩ rũtharĩkĩire bũrũri wakwa,

rũrĩrĩ rũrĩ hinya na rũtangĩtarĩka;

rũrĩ na magego mahaana ta ma mũrũũthi,

magego manene ta ma mũrũũthi wa mũgoma.

71:7 Isa 5:6; Amos 4:9Nĩ rwanangĩte mĩthabibũ yakwa,

na rũgathũkia mĩkũyũ yakwa.

Nĩrũmĩũnũrĩte makoni rũkamate,

rũgatiga honge ciayo irĩ nyũnũre.

81:8 Isa 22:12; Amos 8:10Cakayai ta mũirĩtu gathirange ehumbĩte nguo ya ikũnia,

akĩrĩrĩra mũthuuriwe wa wĩthĩ wake.

9Maruta ma ngano, o na maruta ma kũnyuuo

nĩmatigĩte kũrehwo nyũmba-inĩ ya Jehova.

Athĩnjĩri-Ngai nĩmaracakaya,

o acio matungatagĩra Jehova.

101:10 Isa 5:6; Ndar 18:12Mĩgũnda nĩmĩthũkie,

nayo thĩ ĩkooma;

ngano nĩnyanange,

ndibei ya mũhihano nĩĩniarĩte,

o namo maguta magathira.

111:11 Ayub 6:20; Isa 17:11Ũrwoi nĩ hinya, inyuĩ arĩmi,

na mũgirĩke, inyuĩ arĩa mũkũragia mĩthabibũ;

mwĩthikĩrei nĩ ũndũ wa ngano na cairi,

tondũ magetha ma mĩgũnda nĩmanangĩtwo.

12Mĩthabibũ nĩyũmĩte,

nayo mĩkũyũ ĩkahooha;

mĩkomamanga, na mĩtende, na mĩcungwa:

ĩĩ, mĩtĩ yothe ya mũgũnda nĩyũmĩte.

Ti-itherũ gĩkeno kĩa andũ a thĩ nĩgĩthirĩte.

Andũ kwĩrwo Meerire

131:13 Jer 4:8; Joel 2:14Mwĩhumbei nguo cia makũnia, inyuĩ athĩnjĩri-Ngai, na mũcakae;

girĩkai, inyuĩ mũtungataga kĩgongona-inĩ.

Ũkai, mũraare mwĩhumbĩte nguo cia makũnia,

inyuĩ mũtungatagĩra Ngai wakwa;

nĩgũkorwo maruta ma ngano, na maruta ma kũnyuuo-rĩ,

nĩmagĩte gũtwarwo nyũmba-inĩ ya Ngai wanyu.

141:14 2Maũ 20:3; Jon 3:8Anĩrĩrai gĩathĩ kĩamũre gĩa kwĩhinga kũrĩa irio;

ĩtanai kĩũngano gĩtheru.

Tũmanĩrai athuuri

na andũ arĩa othe matũũraga bũrũri ũyũ

moke nyũmba ya Jehova Ngai wanyu,

nĩguo mũkaĩre Jehova.

151:15 Joel 2:1, 11, 31; 3:14; Kĩam 17:1Wũi, kaĩ mũthenya ũcio ũrĩ na haaro-ĩ!

Nĩgũkorwo mũthenya wa Jehova1:15 Mũthenya wa Jehova nĩ mũthenya ũrĩa Ngai agatooria thũ ciake, na rĩmwe ũtũmagĩrwo kuuga mũthenya ũrĩa Kristũ agaacooka thĩ. ũrĩ hakuhĩ;

mũthenya ũcio ũgooka ta mwanangĩko

uumĩte kũrĩ Mwene-Hinya-Wothe.

16Githĩ irio itithirĩte

o tũkĩĩonagĩra na maitho maitũ:

gĩkeno na gũcanjamũka

igathira kuuma kũu nyũmba ya Ngai witũ?

171:17 Isa 17:10-11Mbeũ nĩkũbutha irabuthĩra

tĩĩri-inĩ kũrĩa ihaandĩtwo.

Nyũmba cia kũigwo indo nĩnyanange,

namo makũmbĩ ma irio makamomorwo,

nĩgũkorwo ngano nĩyũmĩte.

181:18 Kĩam 47:4; Jer 9:10Kaĩ ngʼombe nĩicaaĩte-ĩ.

Ndũũru cia ngʼombe iroorũũra o ũguo,

tondũ itirĩ na gwa kũrĩithio;

o nacio ndũũru cia ngʼondu nĩirathĩĩnĩka.

19Wee Jehova, nĩwe ndĩrakaĩra,

nĩgũkorwo mwaki nĩũniinĩte ũrĩithio wa werũ-inĩ,

nacio nĩnĩmbĩ igacina mĩtĩ yothe ya gĩthaka.

201:20 Thab 43:1; 1Ath 17:7O na nyamũ cia gĩthaka nĩirakwanĩria;

tũrũũĩ nĩtũhwĩte,

naguo mwaki nĩũniinĩte ũrĩithio wa werũ-inĩ.