Wimbo 8 – NEN & NTLR

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Wimbo 8:1-14

18:1 Mit 9:2; Wim 3:4Laiti ungelikuwa kwangu kama ndugu wa kiume,

ambaye aliyanyonya matiti ya mama yangu!

Kisha, kama ningekukuta huko nje,

ningelikubusu,

wala hakuna mtu yeyote angelinidharau.

2Ningelikuongoza na kukuleta

katika nyumba ya mama yangu,

yeye ambaye amenifundisha.

Ningelikupa divai iliyokolezwa unywe,

asali ya maua ya mikomamanga yangu.

38:3 Wim 2:6Mkono wake wa kushoto uko chini ya kichwa changu,

na mkono wake wa kuume unanikumbatia.

48:4 Wim 2:7; 3:5Binti za Yerusalemu, ninawaagiza:

msichochee wala kuamsha mapenzi

hata yatakapotaka yenyewe.

Shairi La Sita

Marafiki

58:5 Wim 3:4-6; Yn 17:14Ni nani huyu anayekuja kutoka nyikani

akimwegemea mpenzi wake?

Mpendwa

Nilikuamsha chini ya mtofaa,

huko mama yako alipotunga mimba yako,

huko yeye alipata utungu akakuzaa.

68:6 Wim 1:2; Hes 5:14; Hag 2:23; Isa 49:16Nitie kama muhuri moyoni mwako,

kama muhuri kwenye mkono wako;

kwa maana upendo una nguvu kama mauti,

wivu wake ni mkatili kama kuzimu.

Unachoma kama mwali wa moto,

kama mwali mkubwa wa moto wa Bwana hasa.

78:7 Mit 6:35Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo,

mito haiwezi kuugharikisha.

Kama mtu angelitoa mali yote ya nyumbani mwake

kwa ajili ya upendo,

angelidharauliwa kabisa.

Marafiki

8Tunaye dada mdogo,

matiti yake hayajakua bado.

Tutafanya nini kwa ajili ya dada yetu

wakati atakapokuja kuposwa?

9Kama yeye ni ukuta,

tutajenga minara ya fedha juu yake.

Na kama yeye ni mlango,

tutamzungushia mbao za mierezi.

Mpendwa

108:10 Kol 2:7; Eze 16:7Mimi ni ukuta,

nayo matiti yangu ni kama minara.

Ndivyo ambavyo nimekuwa machoni pake

kama yule anayeleta utoshelevu.

118:11 Mhu 2:4; Mt 21:33; Isa 7:23Solomoni alikuwa na shamba la mizabibu huko Baal-Hamoni;

alikodisha shamba lake la mizabibu kwa wapangaji.

Kila mmoja angeleta kwa ajili ya matunda yake

shekeli 1,0008:11 Shekeli 1,000 ni kama kilo 11.5. za fedha.

12Lakini shamba langu la mizabibu

ambalo ni langu mwenyewe

ni langu kutoa;

hizo shekeli 1,000 ni kwa ajili yako, ee Solomoni,

na shekeli mia mbili8:12 Shekeli 200 ni kama kilo 2.3. ni kwa ajili

ya wale wanaotunza matunda yake.

Mpenzi

138:13 Wim 2:14Wewe ukaaye bustanini

pamoja na marafiki mliohudhuria,

hebu nisikie sauti yako!

Mpendwa

148:14 Mit 5:19; Wim 2:8-17Njoo, mpenzi wangu,

uwe kama swala

au kama ayala kijana

juu ya milima iliyojaa vikolezo.

Nouă Traducere În Limba Română

Cântarea Cântărilor 8:1-14

1O, dacă ai fi fost frate cu mine

și dacă ai fi fost alăptat de mama mea!

Atunci te‑aș fi găsit afară, te‑aș fi sărutat,

și nimeni nu m‑ar fi disprețuit!

2Te‑aș fi luat și te‑aș fi condus în casa mamei mele,

care m‑a învățat.

Ți‑aș fi dat să bei vin aromat,

nectar din rodiile mele.

3Mâna lui stângă să fie sub capul meu,

și cu mâna lui dreaptă să mă îmbrățișeze!

4Vă pun să jurați, fiice ale Ierusalimului:

de ce stârniți și de ce treziți iubirea

până nu‑i face ei plăcere?

Corul

5Cine este aceea care se suie din pustie

sprijinindu‑se de iubitul ei?

Sulamita

Te‑am trezit sub măr,

acolo unde mama ta te‑a conceput,

acolo unde a suferit durerile pentru a te naște.

6Așază‑mă ca o pecete pe inima ta

și asemenea unui semn pe brațul tău!

Fiindcă dragostea este puternică precum moartea,

iar ardoarea6 Sau: gelozia. ei este de neînduplecat precum Locuința Morților6 Ebr.: Șeol;

flăcările ei sunt flăcări de foc,

flăcări mistuitoare!6 Sau: foc, / o flacără a Domnului.

7Apele mari nu pot să stingă dragostea,

râurile nu sunt în stare s‑o înece!

Dacă un om ar dărui toate bogățiile din casa lui pentru iubire,

ar fi atât de disprețuit!7 Sau: acestea ar fi profund disprețuite.

Corul

8Avem o soră tânără

căreia nu i‑au crescut încă sânii.

Ce vom face pentru sora noastră

în ziua când va fi pețită?

9Dacă este un zid,

vom construi pe ea un șir de pietre de argint,

iar dacă este o ușă

o vom închide cu scânduri de cedru!

Sulamita

10Eu sunt un zid,

iar sânii mei sunt ca niște turnuri!

Și astfel am devenit în ochii lui

precum cea care i‑a adus împlinire!10 Sau: precum cea care a găsit pace.

11Solomon avea o vie in Baal-Hamon;

el a încredințat‑o unor îngrijitori,

și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei

o mie de șecheli11-12 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice. Existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obișnuit (aproximativ 12 gr) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr). Greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone. Aproximativ 12 kg. de argint.

12Via mea este a mea și numai a mea!

Cei o mie de șecheli să‑ți revină ție, Solomon,

iar două sute12 Aproximativ 2,5 kg. celor ce‑i îngrijesc rodul!

Iubitul

13Tu, cea care locuiești în grădini,

niște prieteni ascultă cu atenție glasul tău.

Lasă‑mă să‑l aud și eu!

Sulamita

14Aleargă, iubitul meu,

fii asemenea unei gazele

sau asemenea unui pui de cerb

peste munții înmiresmați!