Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Wimbo 1:1-17

11:1 1Fal 4:32; Za 45Wimbo ulio bora wa Solomoni.

Shairi La Kwanza

Mpendwa

21:2 Wim 8:6; Mwa 14:18; Amu 9:13; Wim 4:10Unibusu kwa busu la kinywa chako,

kwa maana upendo wako unafurahisha kuliko divai.

31:3 Es 2:12; Za 45:8-14; Mhu 7:1Manukato yako yananukia vizuri,

jina lako ni kama manukato yaliyomiminwa.

Ndiyo sababu wanawali wanakupenda!

41:4 Yer 31:3; Flp 3:12; Wim 2:3Nichukue twende nawe, na tufanye haraka!

Mfalme na anilete ndani ya vyumba vyake.

Marafiki

Tunakushangilia na kukufurahia,

tutasifu upendo wako zaidi kuliko divai.

Mpendwa

Tazama jinsi ilivyo bora wakupende!

51:5 Wim 2:14; 2:7; 5:16; 4:3; Mwa 25:13Mimi ni mweusi, lakini napendeza,

enyi binti za Yerusalemu,

mweusi kama mahema ya Kedari,

kama mapazia ya hema la Solomoni.

61:6 Za 69:8; Wim 7:12; 8:12; 2:15Usinikazie macho kwa sababu mimi ni mweusi,

kwa sababu nimefanywa mweusi na jua.

Wana wa mama yangu walinikasirikia

na kunifanya niwe mtunza mashamba ya mizabibu.

Shamba langu mwenyewe la mizabibu nimeliacha.

71:7 Wim 3:1-4; Isa 13:20; Mwa 24:65Niambie, wewe ambaye ninakupenda,

unalisha wapi kundi lako la kondoo

na ni wapi unapowapumzisha kondoo wako adhuhuri.

Kwa nini niwe kama mwanamke aliyefunikwa shela

karibu na makundi ya rafiki zako?

Marafiki

81:8 Wim 5:9; 6:1Kama hujui, ewe mwanamke mzuri kuliko wote,

fuata nyayo za kondoo,

na kulisha wana-mbuzi wako

karibu na hema za wachungaji.

Mpenzi

91:9 Wim 2:2; 2Nya 1:16-17Mpenzi wangu, ninakufananisha na farasi jike

aliyefungwa katika mojawapo ya magari ya vita ya Farao.

101:10 Eze 16:11; Isa 61:10; Wim 5:13Mashavu yako yanapendeza yakiwa na vipuli,

shingo yako ikiwa na mikufu ya vito.

11Tutakufanyia vipuli vya dhahabu,

vyenye kupambwa kwa fedha.

Mpendwa

121:12 Wim 4:11-14Wakati mfalme alipokuwa mezani pake,

manukato yangu yalisambaza harufu yake nzuri.

131:13 Mwa 37:25Mpenzi wangu kwangu mimi ni kifuko cha manemane

kati ya matiti yangu.

141:14 Wim 4:13; 1Sam 23:291:14 2Nya 20:2; Wim 2:3; 5:8Mpenzi wangu kwangu mimi ni kama kishada cha maua ya mhina

kutoka mashamba ya mizabibu ya En-Gedi.

Mpenzi

151:15 Wim 4:7; 7:6; Za 74:19; Yer 48:28Tazama jinsi ulivyo mzuri, mpenzi wangu!

Tazama jinsi ulivyo mzuri!

Macho yako ni kama ya hua.

Mpendwa

16Tazama jinsi ulivyo mzuri, mpenzi wangu!

Ee, tazama jinsi unavyopendeza!

Na kitanda chetu ni cha majani mazuri.

Mpenzi

171:17 1Fal 6:9Nguzo za nyumba yetu ni mierezi,

na mapao yetu ni miberoshi.

Swedish Contemporary Bible

Höga visan 1:1-17

1Sångernas sång, av Salomo.

Hon:1:2 Sången sjungs växelvis av bruden, brudgummen och deras vänner, men övergången är ibland oklar. Hon, han, vännerna finns inte i grundtexten utan är tillägg gjorda för att åtminstone ungefärligt markera vem som framträder.

2Låt honom kyssa mig

med kyssar av sin mun,

för din kärlek är ljuvare än vin.

3Doften av din parfym är underbar,

ditt namn är som balsam från Turak

och de unga kvinnorna älskar dig.

4Ta mig med dig!

Kom, vi skyndar oss!

Kungen tar mig med in i sina kammare.

Vännerna:

Vi ska jubla och glädjas åt dig!

Vi ska prisa din kärlek högre än vin.

Hon:

Med rätta älskar de dig!

5Jag är mörk och skön,

ni Jerusalems döttrar,

som Kedars tält,

som Salomos1:5 Namnet kan ev. också tolkas som ett ortnamn Shalma och i så fall utgöra en parallell till Kedars tält (tält var ju ingenting Salomo var känd för). tältdukar.

6Stirra inte på mig, därför att jag är så mörk.

Solen har bränt mig.

Mina bröder blev förargade på mig

och satte mig att vakta vingårdarna.

Men min egen vingård vaktade jag inte.

7Tala om för mig, min älskade,

vart du leder din hjord!

Var låter du den vila vid middagstid?

Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna

vid dina vänners hjordar?

Vännerna:

8Om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor,

så följ fårhjordens spår,

och för dina killingar i bet

vid herdarnas tält.

Han:

9Min älskade, jag liknar dig vid ett sto

som spänts för faraos vagnar.

10Dina vackra kinder är smyckade med hängen

och din hals med ädelstenar.

11Vi ska göra guldsmycken

med silverkulor åt dig.

Hon:

12När kungen ligger på sin säng1:12 Det hebreiska ordets betydelse är osäker. Möjligen: När kungen ligger till bords…,

sprider min nardus sin doft.

13Min älskade är som en doftpåse med myrra,

som ligger mellan mina bröst.

14Min älskade är för mig en bukett hennablommor

från En-Gedis vingårdar,

Han:

15Så vacker du är, min älskade,

så vacker du är!

Dina ögon är som duvor.

Hon:

16Vad underbar du är, min älskade,

så ljuvlig!

Grönskande är vår bädd.

Han:

17Vi har cedrar som bjälkar i vår boning

och cypresser som tak.