Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 5:1-32

Kutoka Adamu Hadi Noa

(1 Nyakati 1:1-4)

15:1 Mwa 1:27; 2:4; 1Nya 1:1; Kol 3:10; Efe 4:24Hii ni orodha iliyoandikwa ya vizazi vya Adamu.

Wakati Mungu alipomuumba Adamu, alimfanya kwa sura ya Mungu. 25:2 Mwa 1:27-28; Mt 19:4; Mk 10:6; Gal 3:28Aliwaumba mwanaume na mwanamke, akawabariki. Walipokwisha kuumbwa, akawaita “mwanadamu.”

35:3 Mwa 1:26; 4:25; 1Kor 15:49; Lk 3:38Adamu alipokuwa ameishi miaka 130, alikuwa na mwana aliyekuwa na sura yake, mwenye kufanana naye. Akamwita Sethi. 4Baada ya Sethi kuzaliwa, Adamu aliishi miaka 800, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 55:5 Mwa 2:17; 3:19; Ebr 9:27Adamu aliishi jumla ya miaka 930, ndipo akafa.

65:6 Mwa 4:26; Lk 3:38Sethi alipokuwa ameishi miaka 105, akamzaa Enoshi. 7Baada ya kumzaa Enoshi, Sethi aliishi miaka 807, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 8Sethi aliishi jumla ya miaka 912, ndipo akafa.

95:9 1Nya 1:2; Lk 3:37Enoshi alipokuwa ameishi miaka tisini, akamzaa Kenani. 10Baada ya kumzaa Kenani, Enoshi aliishi miaka 815, naye alikuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 11Enoshi aliishi jumla ya miaka 905, ndipo akafa.

125:12 1Nya 1:2; Lk 3:37Kenani alipokuwa ameishi miaka sabini, akamzaa Mahalaleli. 13Baada ya kumzaa Mahalaleli, Kenani aliishi miaka 840, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 14Kenani aliishi jumla ya miaka 910, ndipo akafa.

15Mahalaleli alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Yaredi. 16Baada ya kumzaa Yaredi, Mahalaleli aliishi miaka 830, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 17Mahalaleli aliishi jumla ya miaka 895, ndipo akafa.

185:18 1Nya 1:3; Lk 3:37; Yud 14Yaredi alipokuwa ameishi miaka 162, akamzaa Enoki. 19Baada ya kumzaa Enoki, Yaredi aliishi miaka 800, naye akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 20Yaredi aliishi jumla ya miaka 962, ndipo akafa.

215:21 1Nya 1:3; Lk 3:37Enoki alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Methusela. 225:22 Mwa 6:9; 17:1; 24:40; 48:15; 2Fal 20:3; Za 116:9; Mal 2:6; Mik 6:8Baada ya kumzaa Methusela, Enoki alitembea na Mungu miaka 300, na akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 23Enoki aliishi jumla ya miaka 365. 245:24 2Fal 2:1, 11; Za 49:15; 73:24; 89:48; Ebr 11:5Enoki akatembea na Mungu, kisha akatoweka, kwa sababu Mungu alimchukua.

255:25 1Nya 1:3; Lk 3:36Methusela alipokuwa ameishi miaka 187, akamzaa Lameki. 26Baada ya kumzaa Lameki, Methusela aliishi miaka 782, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 27Methusela aliishi jumla ya miaka 969, ndipo akafa.

28Lameki alipokuwa ameishi miaka 182, alimzaa mwana. 295:29 1Nya 1:3; Lk 3:36; Mwa 3:17; Rum 8:20Akamwita jina lake Noa, akasema, “Yeye ndiye atakayetufariji katika kazi na maumivu makali ya mikono yetu yaliyosababishwa na ardhi iliyolaaniwa na Bwana.” 30Baada ya Noa kuzaliwa, Lameki aliishi miaka 595, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 31Lameki aliishi jumla ya miaka 777, ndipo akafa.

325:32 Mwa 7:6, 11; 8:13; 6:10; 9:18; 10:1; Lk 3:36; 1Nya 1:4; Isa 65:20Baada ya Noa kuishi miaka 500, aliwazaa Shemu, Hamu na Yafethi.

New International Reader’s Version

Genesis 5:1-32

The Family Line of Adam

1Here is the written story of Adam’s family line.

When God created human beings, he made them to be like him. 2He created them as male and female, and he blessed them. He called them “human beings” when they were created.

3When Adam was 130 years old, he had a son who was like him. He named him Seth. 4Adam lived 800 years after Seth was born. He also had other sons and daughters. 5Adam lived a total of 930 years. And then he died.

6Seth lived 105 years. Then he became the father of Enosh. 7Seth lived 807 years after Enosh was born. He also had other sons and daughters. 8Seth lived a total of 912 years. And then he died.

9Enosh lived 90 years. Then he became the father of Kenan. 10Enosh lived 815 years after Kenan was born. He also had other sons and daughters. 11Enosh lived a total of 905 years. And then he died.

12Kenan lived 70 years. Then he became the father of Mahalalel. 13Kenan lived 840 years after Mahalalel was born. He also had other sons and daughters. 14Kenan lived a total of 910 years. And then he died.

15Mahalalel lived 65 years. Then he became the father of Jared. 16Mahalalel lived 830 years after Jared was born. He also had other sons and daughters. 17Mahalalel lived a total of 895 years. And then he died.

18Jared lived 162 years. Then he became the father of Enoch. 19Jared lived 800 years after Enoch was born. He also had other sons and daughters. 20Jared lived a total of 962 years. And then he died.

21Enoch lived 65 years. Then he became the father of Methuselah. 22Enoch walked faithfully with God 300 years after Methuselah was born. He also had other sons and daughters. 23Enoch lived a total of 365 years. 24Enoch walked faithfully with God. And then he couldn’t be found, because God took him from this life.

25Methuselah lived 187 years. Then he became the father of Lamech. 26Methuselah lived 782 years after Lamech was born. He also had other sons and daughters. 27Methuselah lived a total of 969 years. And then he died.

28Lamech lived 182 years. Then he had a son 29and named him Noah. Lamech said, “He will comfort us when we are working. He’ll comfort us when our hands work so hard they hurt. We have to work hard because the Lord put a curse on the ground.” 30Lamech lived 595 years after Noah was born. He also had other sons and daughters. 31Lamech lived a total of 777 years. And then he died.

32After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.