Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 5:1-32

Kutoka Adamu Hadi Noa

(1 Nyakati 1:1-4)

15:1 Mwa 1:27; 2:4; 1Nya 1:1; Kol 3:10; Efe 4:24Hii ni orodha iliyoandikwa ya vizazi vya Adamu.

Wakati Mungu alipomuumba Adamu, alimfanya kwa sura ya Mungu. 25:2 Mwa 1:27-28; Mt 19:4; Mk 10:6; Gal 3:28Aliwaumba mwanaume na mwanamke, akawabariki. Walipokwisha kuumbwa, akawaita “mwanadamu.”

35:3 Mwa 1:26; 4:25; 1Kor 15:49; Lk 3:38Adamu alipokuwa ameishi miaka 130, alikuwa na mwana aliyekuwa na sura yake, mwenye kufanana naye. Akamwita Sethi. 4Baada ya Sethi kuzaliwa, Adamu aliishi miaka 800, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 55:5 Mwa 2:17; 3:19; Ebr 9:27Adamu aliishi jumla ya miaka 930, ndipo akafa.

65:6 Mwa 4:26; Lk 3:38Sethi alipokuwa ameishi miaka 105, akamzaa Enoshi. 7Baada ya kumzaa Enoshi, Sethi aliishi miaka 807, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 8Sethi aliishi jumla ya miaka 912, ndipo akafa.

95:9 1Nya 1:2; Lk 3:37Enoshi alipokuwa ameishi miaka tisini, akamzaa Kenani. 10Baada ya kumzaa Kenani, Enoshi aliishi miaka 815, naye alikuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 11Enoshi aliishi jumla ya miaka 905, ndipo akafa.

125:12 1Nya 1:2; Lk 3:37Kenani alipokuwa ameishi miaka sabini, akamzaa Mahalaleli. 13Baada ya kumzaa Mahalaleli, Kenani aliishi miaka 840, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 14Kenani aliishi jumla ya miaka 910, ndipo akafa.

15Mahalaleli alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Yaredi. 16Baada ya kumzaa Yaredi, Mahalaleli aliishi miaka 830, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 17Mahalaleli aliishi jumla ya miaka 895, ndipo akafa.

185:18 1Nya 1:3; Lk 3:37; Yud 14Yaredi alipokuwa ameishi miaka 162, akamzaa Enoki. 19Baada ya kumzaa Enoki, Yaredi aliishi miaka 800, naye akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 20Yaredi aliishi jumla ya miaka 962, ndipo akafa.

215:21 1Nya 1:3; Lk 3:37Enoki alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Methusela. 225:22 Mwa 6:9; 17:1; 24:40; 48:15; 2Fal 20:3; Za 116:9; Mal 2:6; Mik 6:8Baada ya kumzaa Methusela, Enoki alitembea na Mungu miaka 300, na akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 23Enoki aliishi jumla ya miaka 365. 245:24 2Fal 2:1, 11; Za 49:15; 73:24; 89:48; Ebr 11:5Enoki akatembea na Mungu, kisha akatoweka, kwa sababu Mungu alimchukua.

255:25 1Nya 1:3; Lk 3:36Methusela alipokuwa ameishi miaka 187, akamzaa Lameki. 26Baada ya kumzaa Lameki, Methusela aliishi miaka 782, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 27Methusela aliishi jumla ya miaka 969, ndipo akafa.

28Lameki alipokuwa ameishi miaka 182, alimzaa mwana. 295:29 1Nya 1:3; Lk 3:36; Mwa 3:17; Rum 8:20Akamwita jina lake Noa, akasema, “Yeye ndiye atakayetufariji katika kazi na maumivu makali ya mikono yetu yaliyosababishwa na ardhi iliyolaaniwa na Bwana.” 30Baada ya Noa kuzaliwa, Lameki aliishi miaka 595, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 31Lameki aliishi jumla ya miaka 777, ndipo akafa.

325:32 Mwa 7:6, 11; 8:13; 6:10; 9:18; 10:1; Lk 3:36; 1Nya 1:4; Isa 65:20Baada ya Noa kuishi miaka 500, aliwazaa Shemu, Hamu na Yafethi.

King James Version

Genesis 5:1-32

1This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; 2Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

3¶ And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth: 4And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: 5And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

6And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:5.6 Enos: Heb. Enosh 7And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: 8And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

9¶ And Enos lived ninety years, and begat Cainan:5.9 Cainan: Heb. Kenan 10And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: 11And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

12¶ And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:5.12 Mahalaleel: Gr. Maleleel 13And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: 14And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

15¶ And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:5.15 Jared: Heb. Jered 16And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: 17And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

18¶ And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: 19And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: 20And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

21¶ And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:5.21 Methuselah: Gr. Mathusala 22And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: 23And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: 24And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

25And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech: 26And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:5.26 Lamech: Heb. Lemech 27And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

28¶ And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: 29And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.5.29 Noah: Gr. Noe: that is Rest, or, Comfort 30And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: 31And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. 32And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.