Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 49:1-33

Yakobo Abariki Wanawe

149:1 Hes 24:14; Kum 31:29Ndipo Yakobo akawaita wanawe na kusema: “Kusanyikeni kunizunguka ili niweze kuwaambia lile litakalowatokea siku zijazo.

249:2 Yos 24:1; Za 34:11“Kusanyikeni na msikilize, enyi wana wa Yakobo,

msikilizeni baba yenu Israeli.

349:3 Mwa 29:32; Kum 21:17; Za 78:51“Reubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza,

nguvu zangu, tunda la kwanza la nguvu zangu,

umepita kwa heshima, umepita kwa uwezo.

4Usiyezuiwa kama maji, basi hutakuwa mkuu tena,

kwa kuwa ulipanda kwenye kitanda cha baba yako,

kwenye kitanda changu na kukinajisi.

549:5 Mwa 29:33; Mit 4:17“Simeoni na Lawi ni wana ndugu:

panga zao ni silaha za jeuri.

649:6 Mit 1:15; Efe 5:11Mimi na nisiingie katika baraza lao,

nami nisiunganike katika kusanyiko lao,

kwa kuwa wamewaua watu katika hasira yao,

walikata mishipa ya miguu ya mafahali

kama walivyopenda.

749:7 Yos 19:1, 9; Mwa 29:35Hasira yao na ilaaniwe, kwa kuwa ni kali mno,

nayo ghadhabu yao ni ya ukatili!

Nitawatawanya katika Yakobo

Na kuwasambaza katika Israeli.

849:8 1Nya 5:2; Kum 28:48“Yuda, ndugu zako watakusifu;

mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako;

wana wa baba yako watakusujudia.

949:9 Hes 24:9; Ay 38:39Ee Yuda, wewe ni mwana simba;

unarudi toka mawindoni, mwanangu.

Kama simba hunyemelea na kulala chini,

kama simba jike: nani athubutuye kumwamsha?

1049:10 Eze 21:27; Isa 42:1Fimbo ya ufalme haitaondoka kwa Yuda,

wala fimbo ya mtawala kati ya miguu yake,

hadi aje yeye ambaye milki ni yake,

ambaye utii wa mataifa ni wake.

11Atamfunga punda wake katika mzabibu,

naye mwana-punda wake kwenye tawi lililo bora zaidi;

atafua mavazi yake katika divai,

majoho yake katika damu ya mizabibu.

12Macho yake yatakuwa mekundu kwa divai,

meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa.

1349:13 Mwa 30:20; 10:19“Zabuloni ataishi pwani ya bahari

na kuwa bandari za kuegesha meli;

mpaka wake utapanuka kuelekea Sidoni.

14“Isakari ni punda mwenye nguvu

ambaye amelala kati ya mizigo yake.

1549:15 Yos 19:17-23; Eze 29:18Aonapo palivyo pazuri mahali pake pa kupumzika

na jinsi nchi yake inavyopendeza,

atainamisha bega lake kwenye mzigo

na kujitolea kwa ajili ya kazi ngumu.

16“Dani atahukumu watu wake kwa haki

kama mmoja wa makabila ya Israeli.

1749:17 Amu 18:27; Yer 8:17Dani atakuwa nyoka kando ya barabara,

nyoka mwenye sumu kando ya njia,

yule aumaye visigino vya farasi

ili yule ampandaye aanguke chali.

18“Ee Bwana, nautafuta wokovu wako.

19“Gadi atashambuliwa ghafula na kundi la washambuliaji,

lakini yeye atawageukia na kuwashinda kabisa.

2049:20 Mwa 30:13; Isa 25:6; Ay 29:6“Chakula cha Asheri kitakuwa kinono,

naye atatoa chakula kitamu kimfaacho mfalme.

21“Naftali ni kulungu jike aliyeachiwa huru

azaaye watoto wazuri.

2249:22 Mwa 30:24; Eze 19:10“Yosefu ni mzabibu uzaao,

mzabibu uzaao ulio kando ya chemchemi,

ambao matawi yake hutanda ukutani.

23Kwa uchungu wapiga mshale walimshambulia,

wakampiga mshale kwa ukatili.

2449:24 Za 18:34; Isa 1:24Lakini upinde wake ulibaki imara,

mikono yake ikatiwa nguvu,

na mkono wa Mwenye Nguvu wa Yakobo,

kwa sababu ya Mchungaji, Mwamba wa Israeli,

2549:25 Kut 18:4; Mwa 27:28kwa sababu ya Mungu wa baba yako, anayekusaidia,

kwa sababu ya Mwenyezi,49:25 Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania. yeye anayekubariki

kwa baraka za mbinguni juu,

baraka za kilindi kilichoko chini,

baraka za matitini na za tumbo la uzazi.

26Baraka za baba yako ni kubwa

kuliko baraka za milima ya kale,

nyingi kuliko vilima vya kale.

Baraka hizo zote na zikae juu ya kichwa cha Yosefu,

juu ya paji la yule mkuu miongoni mwa ndugu zake.

2749:27 Amu 20:12-13; Ebr 1:8; Hes 31:11“Benyamini ni mbwa mwitu mlafi mwenye njaa kuu;

asubuhi hurarua mawindo yake,

jioni hugawa nyara.”

28Haya yote ndiyo makabila kumi na mawili ya Israeli, na hivi ndivyo baba yao alivyowaambia alipowabariki, akimpa kila mmoja baraka inayomfaa.

Kifo Cha Yakobo

2949:29 Mwa 25:8; 2Sam 2:32Ndipo alipowapa maelekezo haya: “Mimi niko karibu kukusanywa kwa watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu kwenye pango katika shamba la Efroni, Mhiti, 30pango lililoko katika shamba la Makpela, karibu na Mamre huko Kanaani, ambalo Abrahamu alinunua kwa ajili ya mahali pa kuzikia kutoka kwa Efroni, Mhiti, pamoja na shamba. 3149:31 Mwa 25:9; 23:19Huko ndiko Abrahamu na Sara mkewe walikozikwa, huko akazikwa Isaki na Rebeka mkewe, na huko nilimzika Lea. 32Shamba hilo na pango lililoko ndani yake lilinunuliwa kutoka kwa Wahiti.”

3349:33 Mwa 25:8; Mdo 7:15Baada ya Yakobo kumaliza kutoa maelekezo hayo kwa wanawe, akarudisha miguu yake kitandani, akapumua pumzi ya mwisho, na akakusanywa kwa watu wake.

Holy Bible in Gĩkũyũ

Kĩambĩrĩria 49:1-33

Jakubu Kũrathima ariũ Ake

149:1 Ndar 24:14; Gũcook 31:29Ningĩ Jakubu agĩtũmanĩra ariũ ake, akĩmeera atĩrĩ: “Cookanĩrĩrai haha nĩgeetha ndĩmwĩre ũrĩa gũgekĩka kũrĩ inyuĩ matukũ-inĩ marĩa magooka.

249:2 Josh 24:1; Thab 34:11“Ũnganai na mũthikĩrĩrie, inyuĩ ariũ a Jakubu;

thikĩrĩriai Isiraeli ithe wanyu.

349:3 Kĩam 29:32; Gũcook 21:17; Thab 78:51“Rubeni, ũrĩ irigithathi rĩakwa,

ũhoti wakwa, kĩonithania kĩa mbere kĩa hinya wakwa;

ũkĩrĩte arĩa angĩ na gũtĩĩka, ũkamakĩra na hinya.

4Wagagĩte ta maaĩ, na nĩ ũndũ ũcio ndũgũcooka gũkĩra arĩa angĩ,

tondũ nĩwahaicire ũrĩrĩ wa thoguo,

ũgĩthaahia ũrĩrĩ wakwa.

549:5 Kĩam 29:33; Thim 4:17“Simeoni na Lawi nĩ a nyina ũmwe,

hiũ ciao cia njora nĩ indo cia mbaara cia ũhinya.

649:6 Thim 1:15; Aef 5:11Ngoro yakwa ndũkanatoonye ndundu-inĩ yao,

ndũkananyiitane na kĩũngano kĩao,

nĩgũkorwo nĩmooragĩte andũ marakarĩte,

na magatemanga ndegwa magũrũ macithuithie o ũrĩa mangĩendire.

749:7 Josh 19:1, 9; Kĩam 29:35Marakara mao mahiũ mũno,

na mangʼũrĩ mao matarĩ tha, maronyiitwo nĩ kĩrumi.

Ngaamaharagania thĩinĩ wa Jakubu

na ndĩmahurunjĩre thĩinĩ wa Isiraeli.

849:8 1Maũ 5:2; Gũcook 28:48“Juda, ariũ a thoguo nĩmagagũkumia;

nakuo guoko gwaku nĩgũgatooria thũ ciaku;

ariũ a thoguo nĩmagakũinamĩrĩra.

949:9 Ndar 24:9; Ayub 38:39Juda, we ũrĩ kĩana kĩa mũrũũthi, mũrũ wakwa;

we ũcookaga kuuma ũguĩmi-inĩ ũhũũnĩte ũguĩmi waku.

O ta mũrũũthi-rĩ, ethunaga na agakoma thĩ,

o ta mũrũũthi wa mũgoma-rĩ, nũũ ũngĩthĩgĩrĩria kũmwarahũra?

1049:10 Ezek 21:27; Isa 42:1Rũthanju rwa ũthamaki rũtikoima harĩ Juda,

o na kana rũthanju rwa ũnene rũthenge gatagatĩ-inĩ ka magũrũ make,

o nginya agooka ũrĩa mwene ruo,

o we ũrĩa ũgaathĩkagĩrwo nĩ thĩ.

11Akoohagĩrĩra ndigiri yake mũthabibũ-inĩ,

nayo njaũ yake ya ndigiri amĩohagĩrĩre rũhonge-inĩ rũrĩa rwega mũno.

Agaathambagia nguo ciake na ndibei,

na kanjũ ciake na ũtune wa thabibũ.

12Maitho make makaira gũkĩra ndibei,

namo magego make merũhe gũkĩra iria.

1349:13 Kĩam 30:20; Kĩam 10:19“Zebuluni agaatũũra hũgũrũrũ-inĩ cia iria,

na atuĩke handũ hega ha gũikaragwo nĩ marikabu;

mĩhaka yake ĩgaakinya o Sidoni.

14“Isakaru nĩ ndigiri ĩrĩa ĩrĩ hinya ĩkomete gatagatĩ ka mĩrigo ĩĩrĩ.

1549:15 Josh 19:17-23; Ezek 29:18Rĩrĩa akoona ũrĩa ũhurũko wake ũrĩ mwega,

na ũrĩa bũrũri wake wagĩrĩte-rĩ,

no rĩo akainamĩrĩria kĩande gĩake akuue mĩrigo,

na etĩkĩre kũruta wĩra ũtarĩ mũcaara.

16“Dani agaaciirĩrĩra andũ ake na kĩhooto,

arĩ ta mũhĩrĩga ũmwe wa Isiraeli.

1749:17 Atiir 18:27; Jer 8:17Dani agaatuĩka ta nyoka ĩrĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra,

atuĩke ta nduĩra ĩrĩ gacĩra-inĩ,

ĩrĩa ĩrũmaga ndiira cia mbarathi,

na tondũ ũcio mũmĩtwarithia akagũa na ngara.

18“Wee Jehova-rĩ, njetereire kũhonokania gwaku.

19“Gadi nĩagatharĩkĩrwo nĩ ikundi cia atunyani,

nowe nĩagacitharĩkĩra aciingatithie.

2049:20 Kĩam 30:13; Isa 25:6; Ayub 29:6“Irio cia Asheri nĩ cia kũguna mwĩrĩ;

na akaaheanaga irio njega ingĩkenia mũthamaki.

21“Nafitali nĩ ta thiiya ya mũgoma ĩrekereirio,

ĩrĩa ĩciaraga tũthiiya tũthaka.

2249:22 Kĩam 30:24; Ezek 19:10“Jusufu nĩ mũthabibũ ũrĩa ũciaraga,

mũthabibũ ũrĩa ũciaraga ũrĩ hakuhĩ na gĩthima,

ũrĩa honge ciaguo itambagĩrĩra rũthingo.

23Aikia a mĩguĩ nĩmamũtharĩkĩire marĩ na marũrũ;

makĩmũikĩria mĩguĩ marĩ na ũũru mũingĩ.

2449:24 Thab 18:34; Isa 1:24No ũta wake ndwenyenyekire,

moko make marĩ hinya magĩikara merũmĩtie nĩ ũndũ wa guoko kwa Mwene-Hinya wa Jakubu, na nĩ ũndũ wa Mũrĩithi,

o we Ihiga rĩa Isiraeli,

2549:25 Thaam 18:4; Kĩam 27:28nĩ ũndũ wa Ngai wa thoguo, ũrĩa ũgũteithagia,

na tondũ wa Mwene-Hinya-Wothe,

ũrĩa ũkũrathimaga na irathimo cia igũrũ,

na irathimo cia kũrĩa kũriku mũhuro wa thĩ,

o na irathimo cia nyondo na cia nda.

26Irathimo cia thoguo nĩ makĩria ma irathimo cia irĩma iria cia tene,

na nĩ makĩria ma ũtonga wa tũrĩma tũrĩa tũkũrũ.

Ici ciothe nĩirekwo ihurũke mũtwe-inĩ wa Jusufu,

o thiithi-inĩ wa ũcio ũhaana ta mwana wa mũthamaki harĩ ariũ a ithe.

2749:27 Atiir 20:12-13; Ahib 1:8; Ndar 31:11“Benjamini ahaana ta njũũi ĩrĩa ngoroku;

kĩroko-inĩ atambuuraga kĩrĩa aguĩmĩte,

hwaĩ-inĩ akagayania kĩrĩa atahĩte.”

28Ĩyo yothe nĩyo mĩhĩrĩga ĩrĩa ikũmi na ĩĩrĩ ya Isiraeli, na ũguo nĩguo ithe wao aameerire rĩrĩa aamarathimaga, akĩhe o mũndũ kĩrathimo kĩrĩa kĩamwagĩrĩire.

Gĩkuũ kĩa Jakubu

2949:29 Kĩam 25:8; 2Sam 2:32Ningĩ Jakubu akĩmahe mawatho maya: “Ndĩ hakuhĩ gũkua. Mũgaathika harĩa maithe makwa mathikĩtwo, ngurunga-inĩ ĩrĩa ĩrĩ gĩthaka-inĩ kĩa Efironi ũrĩa Mũhiti, 30ngurunga ĩrĩa ĩrĩ gĩthaka-inĩ kĩa Makipela hakuhĩ na Mamure kũu Kaanani, ĩrĩa Iburahĩmu aagũranĩirie na gĩthaka kĩu, ĩrĩ handũ ha gũthikana, kuuma kũrĩ Efironi ũrĩa Mũhiti. 3149:31 Kĩam 25:9; Kĩam 23:19Hau nĩho Iburahĩmu na mũtumia wake Sara maathikirwo, na no ho Isaaka na Rebeka mũtumia wake maathikirwo, na no ho ndaathikire Lea. 32Gĩthaka kĩu na ngurunga ĩyo ciagũrirwo kuuma kũrĩ Ahethi.”

3349:33 Kĩam 25:8; Atũm 7:15Nake Jakubu aarĩkia kũhe ariũ ake ũhoro ũcio-rĩ, agĩthuna magũrũ make arĩ o gĩtanda-inĩ, agĩtuĩkana, agĩcookanĩrĩrio kũrĩ andũ ao arĩa maakuĩte.