Maombolezo 5 – NEN & NTLR

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Maombolezo 5:1-22

15:1 Za 44:13-16; 89:50Kumbuka, Ee Bwana, yaliyotupata,

tazama, nawe uione aibu yetu.

25:2 Za 79:1; Sef 1:13; Yer 17:4Urithi wetu umegeuziwa kwa wageni,

na nyumba zetu kwa wageni.

35:3 Kut 22:24; Yer 15:8; 18:21Tumekuwa yatima wasio na baba,

mama zetu wamekuwa kama wajane.

45:4 Isa 55:1; Eze 4:16-17; Isa 3:1Ni lazima tununue maji tunayokunywa,

kuni zetu zapatikana tu kwa kununua.

55:5 Isa 47:6; Neh 9:37; Yos 1:13Wanaotufuatilia wapo kwenye visigino vyetu,

tumechoka na hakuna pumziko.

65:6 Yer 2:36; Mwa 24:2; Hos 5:13; 7:11; Yer 50:15; Hos 12:1Tumejitolea kwa Misri na Ashuru

tupate chakula cha kutosha.

75:7 Yer 14:20; 16:12; Eze 8:2; Yer 31:29; Eze 18:2; Mt 23:32Baba zetu walitenda dhambi na hawapo tena,

na sisi tunachukua adhabu yao.

85:8 Neh 5:15; Zek 11:6Watumwa wanatutawala

na hakuna wa kutuokoa mikononi yao.

9Tunapata chakula chetu kwa kuhatarisha maisha yetu

kwa sababu ya upanga jangwani.

105:10 Ay 30:30; Mao 4:8-9Ngozi yetu ina joto kama tanuru,

kwa sababu ya fadhaa itokanayo na njaa.

115:11 Mwa 34:29; Zek 14:2; Isa 13:16Wanawake wametendwa jeuri katika Sayuni,

na mabikira katika miji ya Yuda.

12Wakuu wametungikwa juu kwa mikono yao,

wazee hawapewi heshima.

135:13 Amu 13:16; 16:21Vijana wanataabika kwenye mawe ya kusagia,

wavulana wanayumbayumba chini ya mizigo ya kuni.

145:14 Isa 24:8; Yer 7:34; 2Fal 25:18Wazee wameondoka langoni la mji,

vijana wameacha kuimba nyimbo zao.

155:15 Amu 8:10; Yer 25:10Furaha imeondoka mioyoni mwetu,

kucheza kwetu kumegeuka maombolezo.

165:16 Yer 13:18; 14:20; Za 89:39; Ay 19:9; Isa 3:11Taji imeanguka kutoka kichwani petu.

Ole wetu, kwa maana tumetenda dhambi!

175:17 Ay 17:7; Za 6:7; 16:8; Yer 8:18Kwa sababu hiyo, mioyo yetu inazimia,

kwa sababu ya hayo, macho yetu yamefifia,

185:18 Isa 27:10; Mik 3:12; Za 74:2-4kwa ajili ya Mlima Sayuni, ambao unakaa ukiwa,

nao mbweha wanatembea juu yake.

195:19 1Nya 16:31; Za 45:6; 102:22-27Wewe, Ee Bwana unatawala milele,

kiti chako cha enzi chadumu kizazi hadi kizazi.

205:20 Za 13:1; 44:24; 71:11Kwa nini watusahau siku zote?

Kwa nini umetuacha kwa muda mrefu?

215:21 Isa 60:20-22; Za 80:3Turudishe kwako mwenyewe, Ee Bwana,

ili tupate kurudi.

Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale,

225:22 Isa 64:9; Yer 6:30; Za 53:5; 60:12isipokuwa uwe umetukataa kabisa

na umetukasirikia pasipo kipimo.

Nouă Traducere În Limba Română

Plângeri 5:1-22

Rugăciunea poporului

1Adu‑Ți aminte, Doamne, de ce ni s‑a întâmplat!

Uită‑Te și vezi disprețul nostru!

2Moștenirea noastră s‑a dus la necunoscuți,

iar casele noastre – la străini.

3Am ajuns orfani de tată,

iar mamele noastre sunt ca niște văduve.

4Apa noastră o bem pe bani,

iar lemnele noastre trebuie să le cumpărăm.

5Prigonitorii noștri sunt pe urmele noastre.

Suntem obosiți, dar nu suntem lăsați să ne odihnim.

6Am dat mâna cu Egiptul și cu Asiria,

ca să ne săturăm cu pâine.

7Părinții noștri au păcătuit și nu mai sunt,

iar noi purtăm pedeapsa pentru nelegiuirea lor.

8Robii stăpânesc peste noi

și nimeni nu ne eliberează din mâna lor.

9Ne câștigăm pâinea riscându‑ne viața

din cauza sabiei din pustie.

10Ne arde pielea ca un cuptor

de febra pricinuită de foame.

11Au necinstit pe femei în Sion,

pe fecioare – în cetățile lui Iuda.

12Prinții au fost spânzurați de mâinile lor,

iar bătrânilor nu li s‑a dat cinste.

13Tinerii trudesc la piatra de moară,

iar copiii cad sub poverile de lemne.

14Bătrânii nu mai vin la poarta cetății,

iar tinerii au încetat să mai cânte.

15A încetat bucuria inimii noastre,

iar dansul nostru s‑a prefăcut în bocet.

16A căzut coroana de pe capul nostru.

Vai de noi, căci am păcătuit!

17Iată de ce ne leșină inima,

iată de ce ni s‑au întunecat ochii:

18muntele Sion a ajuns pustiit

și pe el se plimbă șacalii.18 Sau: vulpile.

19Doamne, Tu împărățești veșnic.

Tronul Tău dăinuie din generație în generație.

20De ce să ne uiți pentru totdeauna?

De ce să ne părăsești pentru atât de multe zile?20 Sau: De ce ne‑ai uitat pentru totdeauna? / De ce ne‑ai părăsit atât de multe zile?

21Întoarce‑ne la Tine, Doamne, ca astfel să ne întoarcem!

Dă‑ne iarăși zile ca cele din trecut!

22Să ne fi respins Tu oare de tot

și să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură?!